Česta pitanja

Najčešće postavljana pitanja i odgovori

Konverzija kredita s valutnom klauzulom u CHF

Pitanja i odgovori

Hoće li svi sudionici u kreditu dobiti obavijest o konverziji?

U skladu sa Zakonom navedena obavijest biti će poslana sudužnicima i jamcima.

Može li se izračun konverzije poslati putem e-maila?

Sukladno zakonskim odredbama Banka je u obvezi izračune konverzije slati preporučenom poštom. Klijent po izračun može doći u poslovnicu.

Nisam u Republici Hrvatskoj. Na koji način mogu preuzeti obavijest o konverziji?

U poslovnicama Hrvatske pošte možete ovlastiti drugu osobu koja će za Vas preuzeti pošiljku. U Obavijesti o konverziji dobit ćete informaciju o PIN-u, te iznos konverzije možete također provjeriti na našoj internetskoj stranici (unosom svog OIB-a,  broja kredita i PIN-a).

Na koji način mogu prihvatiti konverziju?

Popunjeni Obrazac za prihvat izračuna konverzije potrebno je dostaviti Banci:
  • preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu Sberbank d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb s napomenom: „Za CHF konverziju“
  • osobno u najbližu poslovnicu Banke

Što će se dogoditi ako netko od sudionika ne želi potpisati Aneks?

Kako bi se konverzija izvršila potrebno je osigurati prisustvo odnosno potpis svih sudionika u kreditu (jamca, sudužnika, založnog dužnika). Bez svih sudionika konverziju nije moguće provesti.

Što od dokumentacije moram donijeti na potpis Aneksa?

Svi sudionici moraju imati važeću osobnu iskaznicu.
Ukoliko je po kreditu instrument osiguranja nekretnina, potrebno je dostaviti  ZK izvadak ne stariji od 30 dana kako bi se ubrzao proces izrade Aneksa. Ako je na internetskim stranicama dostupan verificiran ZK izvadak isti nije potrebno dostaviti u papirnatom obliku.
Molimo Vas ukoliko ste u mogućnosti da na potpis Aneksa ponesete original Ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF i eventualne anekse ili dodatke Ugovoru (samo za stambene, hipotekarne i turističke kredite).

Trebam li do konverzije plaćati anuitete po kreditu s valutnom klauzulom u CHF?

Nakon prihvata konverzije obvezni ste podmirivati obveze po postojećem kreditu sukladno redovnom otplatnom planu, sve dok  s Bankom ne sklopite Aneks ugovora o kreditu.

Ako prihvatim konverziju od kada će mi se promijeniti anuitet?

Do potpisivanja aneksa ugovora o kreditu u obvezi ste podmirivati svoje obaveze po kreditu s valutnom klauzulom u CHF sukladno važećem otplatnom planu. Novi anuitet prema otplatnom planu kredita s valutnom klauzulom u EUR primjenjuje se nakon potpisivanja aneksa ugovora o kreditu.
Konverzija će se provesti s 30.9.2015. bez obzira na mjesec prihvata konverzije ili sklapanja aneksa ugovora o kreditu. Navedeno znači da će vam se sve uplate odnosno nedostatak istih nakon 30.9.2015. uzeti u obzir pri provedbi konverzije odnosno pri izračunu više uplaćenog iznosa (preplate) ili manje uplaćenog iznosa koji proizlazi iz konverzije.

Kada se provodi konverzija?

Konverzija će se provesti s 30.9.2015. bez obzira na datum sklapanja aneksa ugovora o kreditu. Dakle,  navedeno znači da će se sve uplate ili nedostatak istih nakon 30.9.2015. uzeti u obzir pri provedbi konverzije odnosno pri izračunu više uplaćenog iznosa (preplate) ili manje uplaćenog iznosa koji proizlazi iz konverzije.

Hoćete li obavijestiti poslodavca o novom anuitetu?

Prilikom realizacije konverzije (potpisa Aneksa Ugovoru) uručit će Vam se obavijest za poslodavca s iznosom anuiteta s valutnom klauzulom u EUR koju je potrebno dostaviti poslodavcu ako se otplata vrši putem zapljene primanja.

Što ako ne prihvatim konverziju?

Otplata kredita nastavlja se sukladno važećem otplatnom planu za kredit s valutnom klauzulom u CHF. 

Utvrđen mi je manjak uplata, a nemam sredstava za podmirenje manjka uplata?

Za iznos manje uplaćenih sredstava postoji mogućnost uvećanja glavnice kredita ili nenamjenskog kredita, te se otplata dogovara sporazumno sukladno klijentovim mogućnostima.

Da li sve poslove oko konverzije može obaviti druga osoba temeljem napravljene punomoći?

Moguće je uz punomoć izdanu isključivo za tu namjenu. Prijedlog teksta Punomoći nalazi se na internetskim stranicama Banke. Međutim, Sberbank d.d. ne snosi nikakvu odgovornost za potencijalne nedostatke punomoći te postoji mogućnost da javni bilježnik odbije solemnizirati isprave koje će punomoćnik potpisati temeljem izrađene punomoći ukoliko ista nije u propisanoj formi i/ili ne sadrži potpuni opseg ovlaštenja.

Da li za izradu konverziju plaćam troškove javnog bilježnika ili neke druge troškove?

Ne, sve troškove snosi Banka.

Niste pronašli odgovor?

Nazovite 0800 0600 ili Kontaktirajte nas

Trebate pomoć?