Vaš izračun iznosi:
* Navedena kamatna stopa te pripadajući anuitet su informativnog karaktera i ne uključuju dio Procjene kreditnog rizika klijenta, te na konačnoj Ponudi/Ugovoru može doći do manjih razlika.
PODACI O KREDITU
PRIHODI, OBAVEZE
ZAPOSLENJE
OSOBNI PODACI
KONTAKT PODACI
Fiksna kamata prvih 36 mjeseci Promjenjiva kamata preostala 84 mjeseca
Dodaj
Molimo da podatke o obvezama unesete ispravno, sukladno sklopljenim ugovorima, a radi ispravnosti i točnosti kreiranja Vaše ponude, budući da se isti uzimaju u obzir prilikom kreiranja iste
Dodaj

Ako ne dođe do uspostave poslovnog odnosa Sberbank d.d. podatke unesene u obrascu čuva 6 mjeseci nakon čega ih briše. Više o samim pravima moguće je saznati u Pravilima o privatnosti Sberbank d.d. za klijente i ostale sudionike, Informacijama o obradi osobnih podataka u DOR sustavu i u Informacije o obradi osobnih podataka u OSR sustavu.