Cash Back kredit

Samo kod nas uredna otplata kredita se nagrađuje

Ostvarite povrat do 5.000,00 kuna

Izračunajte iznos mjesečnog anuiteta i povrata sredstava

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u EUR)

Iskoristite prednost Cash back kredita

Brzo i jednostavno uz povoljne uvjete ostvarite svoje želje.

 • Mogućnost osiguranja od rizika bolovanja, nezaposlenosti, smrti i invalidnosti

 • Bez jamaca

 • Banka nagrađuje urednost u otplati kredita isplatom bonusa, odnosno povratom sredstava do 5% iznosa odobrenog kredita, maksimalno 5.000,00 kuna, bez obzira na ročnost

Primjer kalkulacije kredita

 

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR Povrat u HRK**
8.000,00 8,49% 9,58%* 5 godina 60 164,09 9.994,82 3.070.64
8.000,00 8,49% 9,42%* 10 godina 120 99,15 12.156,85 3.070.64

* EKS je računat uz naknadu  za administraciju 0,50%, trošak vođenja računa po kreditu od 14 kn/mj

**Maksimalan moguć povrat u slučaju urednosti kredita u tijeku otplate kredita

Zainteresiran/a sam za Cash back kredit

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Čemu služi ova provjera?

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Korisne informacije

Preduvjeti:

 • punoljetni kreditno sposobni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH;

 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca

 • netto osobni dohodak: minimalno 2.500,00 kuna;

 • starost sudionika u kreditu po završetku otplate ne smije prelaziti 70 godina.

* Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, zatražiti i dulje trajanje neprekinutog radnog staža

Iznos

 • minimalni iznos kredita je 5.000,00 EUR, a maksimalni iznos 15.000,00 EUR (protuvrijednost u kunama).

Rok otplate

 • 60 mjeseci ili 120 mjeseci.

Kamatna stopa*:  

 • 8,49% godišnje, promjenjiva, za klijente sa tekućim računom ili tekućim računom  u postupku otvaranja.
 • 8,79% godišnje, promjenjiva, za klijente bez tekućeg računa u Banci.
 • ukoliko nakon isplate kredita klijent prestane primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita kamatna stopa se povećava na redovnu kamatnu stopu.

*Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Naknada za administraciju kredita:

 • 0,50% iznosa odobrenog kredita, maksimalno 800,00 kuna. 

Naknada vođenja računa za otplatu kredita:

 • 14,00 kn mjesečno

Kreditna sposobnost

 • kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci.

Otplata kredita

 • putem administrativne zabrane na plaću.

Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita (odnosi se na klijente sa otvorenim tekućim računom u Sberbank d.d.).

Za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Sberbank d.d., a poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani način otplate kredita je proizvoljan.

Osiguranje povrata kredita:

 • javnobilježnički solemnizirana izjava o zapljeni po pristanku dužnika (ovršna izjava) 

 • javnobilježnički solemnizirana zadužnica svih sudionika u kreditu;

 • bianco mjenica svakog sudionika u kreditu (klijent može ugovoriti i CPI osiguranje prema vlastitom izboru kao dodatno osiguranje) 

CPI - OSIGURANJE OTPLATE KREDITA 

POKRIĆE A

POKRIĆE B

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) 

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) 

premijska stopa 4,60%

prestanak  radnog odnosa (otkaza)

 

premijska stopa 6,80%

Trebate pomoć?