Favorit zamjenski kredit uz valutnu klauzulu u EUR

Sberbank kredit neka bude vaš favorit!

Zamijenite sve svoje postojeće obaveze jednim kreditom

Kamatna stopa

EUR
VRSTA KAMATNE STOPE PROMJENJIVA KAMATA KOMBINIRANA KAMATA FIKSNA KAMATA
RAZDOBLJE TRAJANJA FIKSNE KAMATNE STOPE PROMJENJIVA KAMATA CIJELO RAZDOBLJE FIKSNA PRVIH 36 MJ., NAKON TOGA PROMJENJIVA FIKSNA KAMATA 60 MJ.
NOMINALNA KAMATNA STOPA - uz status primarnog klijenta 1

5,50%

5,70%

5,90%

NOMINALNA KAMATNA STOPA - bez statusa primarnog klijenta 1

6,50%

6,70%

6,90%

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.
PARAMETAR PROMJENJIVOSTI Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita. Visina 6 mjesečnog (6M) EURIBORA na dan 28.02.2019. iznosi -0,23%.
FIKSNA KAMATNA STOPA Moguće je ostvariti fiksnu kamatnu stopu cijeli period otplate kredita ukoliko je odabrano trajanje fiksne kamate jednako roku otplate kredita od 3 ili 5 godina.
EKS
EKS - uz status primarnog klijenta 2

6,22%

6,45%

6,68%

EKS - bez statusa primarnog klijenta 3

7,07%

7,30%

7,54%

Status primarnog klijenta podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u Banci i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja. Kamatna stopa može se umanjiti za 1,00 p.p. ukoliko korisnik ostvaruje status primarnog klijenta. Kod kredita sa statusom primarnog klijenta kamata je dodatno umanjena za 1,00 p.p. sve dok klijent ima status primarnog klijenta.

2 EKS je izračunat za iznos kredita od 10.000 EUR na 12 godina uz depozit u visini od 10% iznosa kredita i trošak vođenja tekućeg računa u iznosu od 10,00 HRK mjesečno

EKS je izračunat za iznos kredita od 10.000 EUR na 12 godina uz depozit u visini od 10% iznosa kredita

Promo video

Pogledajte video spot za Favorit kredit:

Opće informacije o zamjenskom kreditu

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Zahtjevi

Zahtjev za kredit (važeći od 03.04.2019.)

Zahtjev za kredit_obrazac za suduznika i jamca (važeći od 03.04.2019.)

Potvrda poslodavca (važeća od 25.05.2018.)

Kreditna dokumentacija

Dokumentacija za odobravanje nenamjenskih kredita (važeća od 09.11.2018.)

Dokumentacija za odobravanje hipotekarnih kredita (važeća od 09.11.2018.)

Dokumentacija za odobravanje stambenih kredita (važeća od 09.11.2018.)

Dokumentacija za odobravanje turističkih kredita (važeća od 09.11.2018.)

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 06.05.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 10.04.2019.

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 02.05.2019.)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 24.04.2019.)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije (vrijede od 28.07.2018)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 28.07.2018.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju MasterCard kartice (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti MasterCard Sberbank Konzum Kartica (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa (vrijede od 25.05.2018.)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja za potrošače - vrijede 08.02.2019

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 02.05.2019.)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta od 02.05.2019.

Obavijest o dopuni Općih uvjeta vezanih za kartično poslovanje - beskontaktne kartice (07.12.2018.)

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno depozitnim poslovima s potrošačima (vrijedi od 24.04.2019.)

Politika kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Arhiva

Pravilnici

Pravila nagradnog programa MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Primjer kalkulacije kredita

 
PROMJENJIVA KAMATNA STOPA
Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR
10.000,00

5,50% 1

6,22% 3

12 godina 144

95,02

13.682,46 

10.000,00

6,50% 2

7,07% 4

12 godina 144

100,19

14.427,71

KOMBINIRANA KAMATNA STOPA
Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR
10.000,00

5,70% 1

6,45% 3

12 godina (3 godina fiksna + 9 godina promjenjiva) 144

96,04

13.829,66

10.000,00

6,70% 2

7,30% 4

12 godina (3 godina fiksna + 9 godina promjenjiva) 144

101,25

14.579,36

KOMBINIRANA KAMATNA STOPA
Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR
10.000,00

5,90% 1

6,68% 3

12 godina (5 godina fiksna + 7 godina promjenjiva) 144

97,07

13.977,84

10.000,00

6,90% 2

7,54% 4

12 godina (5 godina fiksna + 7 godina promjenjiva) 144

102,31

14.732,03

1 Status primarnog klijenta podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u Banci i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja. Kamatna stopa se uvećava za 1,00 p.p. za klijente koji nakon isplate kredita prestanu primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od 3 mjeseca od isplate kredita. Kod kredita sa statusom primarnog klijenta kamata je dodatno umanjena za 1,00 p.p. sve dok klijent ima status primarnog klijenta.

2 Promjenjiva kamatna stopa definira se sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), i sastoji se od promjenjivog i fiksnog dijela


EKS je izračunat za iznos kredita od 10.000,00 EUR na 12 godina uz depozit u visini od 10% iznosa kredita i trošak vođenja tekućeg računa u iznosu od 10,00 HRK mjesečno

EKS je izračunat za iznos kredita od 10.000,00 EUR na 12 godina uz depozit u visini od 10% iznosa kredita

Zainteresiran/a sam za Favorit zamjenski kredit uz valutnu klauzulu u EUR

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Preduvjeti:

 • punoljetni kreditno sposobni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža 
 • netto osobni dohodak: minimalno 3.000,00 HRK
 • kredit mora biti otplaćen do 75. godine starosti svih sudionika u kreditu
 • kredit je namijenjen za refinanciranje kredita drugih Banaka ili kredita Sberbank d.d. koji su u otplati minimalno 24 mjeseca, te ostalih financijskih obaveza

​Iznos:

 • minimalni iznos kredita je 7.500,00 HRK / 1.000,00 EUR, a maksimalni iznos 225.000,00 HRK / 30.000,00 EUR*

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni iznos je 38.000,00 HRK / 5.000,00 EUR.

 * Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, odrediti manji maksimalni iznos kredita i zatražiti dulje trajanje neprekinutog radnog staža

 • krediti koji se odobravaju uz valutnu klauzulu u eurima se isplaćuju u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate kredita 

Rok otplate:

 • do 144 mjeseca

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni rok je 5 godina.

Naknade:

 • bez naknade za administraciju kredita

Kreditna sposobnost

 • kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću. 

Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita.

Osiguranje povrata kredita

Instrumenti osiguranja

 • javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu*
 • javnobilježnički solemnizirana zadužnica svih sudionika u kreditu*
 • polica MŽO sa osiguranom svotom od minimum 10% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke ili
 • CPI osiguranje – osiguranje sposobnosti vraćanja kredita ili
 • depozit u visini 10% iznosa kredita (na depozit se obračunava kamata 0,01%)

* Banka ima diskrecijsko pravo ovisno o bonitetu i kreditnoj urednosti klijenta odobriti kredit bez navedenih instrumenata osiguranja

Trebate pomoć?