Hipotekarni kredit uz valutnu klauzulu u EUR

Ostvarite svoje zamisli

Prednosti

Izračunaj mjesečni anuitet

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbank.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

Iznos anuiteta (u EUR)

Iskoristite prednosti koje pruža Hipotekarni kredit

 • Iznos kredita od 10.000,00 EUR do 250.000,00 EUR

 • Rok otplate do 25 godina

 • Kamatna stopa 8,00% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta

 • Mogućnost zatvaranja više vrsta obveza

 • Niža naknada za obradu kredita za korisnike Premium paketa tekućeg računa

Primjer kalkulacije kredita

 

Iznos kredita u HRK Kamatna stopa, promjenjiva Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR
50.000,00 8,00%* 8,60%** 25 godina 300 385,91 117.971,02

* Kamatna stopa uz status primarnog klijenta; podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku  otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja 

 

**EKS je izračunat za nekretninu površine 50m2

Zainteresiran/a sam za Hipotekarni kredit u HRK

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

PREDUVJETI:

 • punoljetni, kreditno sposobni državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • tražitelj kredita (izuzev umirovljenika) u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, mora biti zaposlen na neodređeno
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca
 • neto osobni dohodak: minimalno 2.500,00 kuna
 • osobe koje u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta kredita nisu starije od 70 godina
 • korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci koji kao instrument ugovaraju policu riziko osiguranja, na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 65 godina
 • otvoren tekući račun ili tekući račun u postupku otvaranja

* Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, zatražiti i dulje trajanje neprekinutog radnog staža

IZNOS KREDITA:

 • Minimalni iznos kredita je 10.000,00 EUR, a maksimalni iznos 250.000,00 EUR


ROK OTPLATE:

 • do 25 godina

KAMATNA STOPA:

 • 8,00% godišnje, promjenjiva, uz status primarnog klijenta (EKS 8,60%)*

* Ukoliko u tijeku otplate kredita prestane priljev primanja na tekući račun u Banci, kamatna stopa se povećava za 1,50 postotna poena od dana dospijeća prethodnog anuiteta

Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6 mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Naknade:

Naknada za administraciju kredita:

 • 1,00% od glavnice, maksimalno 2.900,00 kuna

Naknada vođenja računa za otplatu kredita:

 • 14,00 kn mjesečno

Kreditna sposobnost

 • Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

Korištenje kredita

 • Kredit se plasira u kunama po srednjem tečaju HNB za devize za EUR važećem na dan isplate.

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću.
  Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita

Otplata se vrši u jednakim mjesečnim anuitetima u kunama po srednjem tečaju HNB za EUR za devize na dan dospijeća kredita.

Instrumenti osiguranja povrata kredita

Obavezni instrumenti osiguranja:

 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni po pristanku dužnika svih sudionika u kreditu
 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zaplijeni računa korisnika kredita
 3. bianco mjenica svakog sudionika u kreditu
 4. založno pravo (hipoteka) na nekretnini. Iznos kredita može biti do 60% procijenjene vrijednosti nekretnine.
 5. polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke

Dodatni instrumenti osiguranja ovisno o izboru:

 

 1. polica riziko životnog osiguranja u 50% iznosu sa opadajućom osiguranom svotom (uplata premije jednokratno, može se uplatiti iz kredita), vinkulirana u korist Banke do konačne otplate kredita
  ili
  polica MŽO s otkupnom vrijednosti od minimum 10% iznosa kredita
  ili
  jamac (u cijelosti kreditno sposoban)

Potrebna dokumentacija:

 • popis potrebne dokumentacije za sve sudionike u kreditu nalazi se u prilogu ovog letka.

Sadržaj letka je informativnog karaktera te uz gore navedene instrumente osiguranja banka zadržava i pravo traženja dodatne dokumentacije. banka zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev bez obrazloženja.

 

Trebate pomoć?