Hipotekarni kredit uz valutnu klauzulu u EUR

Ostvarite svoje zamisli

Prednosti

Izračunaj mjesečni anuitet

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbank.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u EUR)

Iskoristite prednosti koje pruža Hipotekarni kredit

 • Iznos kredita od 15.000,00 EUR do 150.000,00 EUR

 • Rok otplate do 20 godina

 • Promjenjiva kamatna stopa

 • Bez naknade za obradu kredita

Promjenjiva kamatna stopa

Uz status primarnog klijenta 1

5,25% u EUR 2

Bez statusa primarnog klijenta

5,75% u EUR 2

Status primarnog klijenta podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u Banci i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja. Kamatna stopa se uvećava za 0,5 p.p. u slučaju prestanka priliva mjesečnih primanja na tekući račun.

Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Opće informacije o hipotekarnom kreditu

Primjer kalkulacije kredita

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR
60.000,00 5,25% 1 5,60% 4 20 godina 240 404,31 105,079,83
60.000,00 5,75% 2 6,09% 5 20 godina 240 421,25 108,830,09

1 Status klijenta podrazumijeva: klijente s otvorenim tekućim računom u Sberbank d.d. i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku  otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja. Kamatna stopa se uvećava za 0,50 p.p. za klijente koji nakon isplate kredita prestanu primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita.

2 Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 6,23 p.p. i 6M EURIBOR koji važeći na dan 28.02.2019. iznosi -0,23 

3 Kod kredita sa statusom klijenta kamata je dodatno umanjena za 0,50 p.p. sve dok klijent ima status klijenta

EKS je izračunat za stambeni kredit sa upisom hipoteke na 20 godina u iznosu od 60.000 EUR, uz trošak procjene vrijednosti nekretnine u visini od 1.700,00 HRK i trošak vođenja tekućeg računa u iznosu od 10 HRK mjesečno, policu mješovitog životnog osiguranja sa godišnjim plaćanjem premije za osiguranu osobu pristupne dobi od 30 godina (ptv.324,25 EUR) i policu osiguranja nekretnine površine 50m2 u visini od 375,00 HRK godišnje.

EKS je izračunat za stambeni kredit sa upisom hipoteke na 20 godina u iznosu od 60.000 EUR, uz trošak procjene vrijednosti nekretnine u visini od 1.700,00 HRK, policu mješovitog životnog osiguranja sa godišnjim plaćanjem premije za osiguranu osobu pristupne dobi od 30 godina (ptv.324,25 EUR) i policu osiguranja nekretnine površine 50m2 u visini od 375,00 HRK godišnje.

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Zahtjevi

Zahtjev za kredit (važeći od 18.03.2020)

Zahtjev za kredit_obrazac za suduznika i jamca (važeći od 23.08.2019)

Potvrda poslodavca (važeći od 23.08.2019)

Obrazac za zaloznog duznika (važeći od 23.08.2019)

Suglasnost za obradu osobnih podataka (važeći od 23.08.2019)

Kreditna dokumentacija

Dokumentacija za odobravanje hipotekarnih kredita (važeća od 05.9.2019.)

Dokumentacija za odobravanje nenamjenskih kredita (važeća od 05.09.2019.)

Dokumentacija za odobravanje stambenih kredita (važeća od 01.03.2020.)

Dokumentacija za odobravanje turističkih kredita (važeća od 01.03.2020.)

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe -važeća od 17.05.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 18.4.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 19.3.2020.

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti za poslovanje s građanima za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 17.05.2020.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 19.04.2020.)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta za pružanje platnih usluga (vrijede od 19.04.2020.)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta i Promjena odluke o kamatama i naknadama za poslovanje s građanima Sberbank d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva od 17.05.2020

Opći uvijeti za jednokratne platne transakcije - (28.7.2018.)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja za potrošače - vrijede 08.02.2019

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 02.05.2019.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 14.09.2019.)

Obavijest o dopuni Općih uvjeta i Naknada

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Konzum kartice (vrijede od 14.9.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice (vrijede od 14.9.2019.)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Sberbank d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 14.09.2019.)

Obavijest o stupanju Općih uvjeta za Mastercard Identity Check na snagu sa 16.10.2019

Opći uvjeti za korištenje Mastercard Identity Check

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Standard kartice (vrijedi od 14.9.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Konzum kartice (vrijede od 03.02.2020.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Standard kartice (vrijedi od 03.02.2020.)

Obavijest o dopuni Općih uvjeta za korištenje Mastercard kartice

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno depozitnim poslovima s potrošačima - 27.12.2019.

Arhiva

Pravilnici

Pravila nagradnog programa MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Zainteresiran/a sam za Hipotekarni kredit uz valutnu klauzulu u EUR

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Sberbank d.d. podatke unesene u obrascu čuva 6 mjeseci nakon čega ih briše. VIše o samim pravilima moguće je saznati u Pravilima o privatnosti Sberbank d.d. za klijente i ostale sudionike.

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirat će Vas naš osobni bankar

 • Sastanak

  S potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

PREDUVJETI:

 • osobe trebaju imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža
 • osobe zaposlene na određeno vrijeme moraju imati najmanje 24 mjeseci neprekinutog radnog staža, od toga minimalno 12 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca. Sudužnik se uključuje sukladno procijeni Banke
 • status primarnog klijenta nije obavezan (klijenti s postojećim tekućim računom s redovnim priljevom ili s tekućim računom u postupku otvaranja)
 • osobe zaposlene na određeno na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem Ugovora o radu zaključenom s inozemnim poslodavcem mogu se prihvatiti u kreditni odnos kao korisnici kredita ukoliko su u zadnjih 24 mjeseca imali minimalno ukupno 12 mjesečnih primanja
 • u kreditni odnos obavezno se uključuje se supružnik (ukoliko ga ima)
 • korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 75 godina, odnosno do 70 godina ukoliko se radi o kreditu gdje je namjena adaptacija, odnosno ukoliko većinski dio namjene kredita spada pod namjenu adaptacije
 • kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci
 • u okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše dvije osobe zaposlene kod istog poslodavca i najviše 1 umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje samostalnu djelatnost, te 1 osoba zaposlena u d.o.o. sa manje od 10 zaposlenih

IZNOS KREDITA:

 • iznos kredita od 15.000,00 EUR do 150.000,00 EUR

ROK OTPLATE:

 • do 20 godina

NAKNADE:

Naknada za administraciju kredita:

 • bez naknade za administraciju kredita

Kreditna sposobnost

 • Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

Korištenje kredita

 • Kredit se plasira u kunama po srednjem tečaju HNB za devize za EUR važećem na dan isplate

Otplata kredita

 • krediti se otplaćuju u kunama, a krediti s valutnom klauzulom u EUR se otplaćuju kunama po srednjem tečaju HNB za EUR za devize na dan dospijeća kredita.
 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću. Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita
 • otplata se vrši u redovnim mjesečnim anuitetima

Krediti s valutnom klauzulom u EUR se otplaćuju kunama po srednjem tečaju HNB za EUR za devize na dan dospijeća kredita.

Instrumenti osiguranja povrata kredita

Obavezni instrumenti osiguranja:

 1.  javnobilježnički ovjerena isprava o zapljeni plaća ili mirovina svih sudionika u kreditu osim za korisnika kredita pomorca kod inozemnog poslodavca
 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zaplijeni računa korisnika kredita
 3. polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke
 4. založno pravo (hipoteka) na nekretnini u omjeru visine kredita i vrijednosti nekretnine - maksimalan iznos kredita može biti u visini do 60% procijenjene vrijednosti nekretnine
 5. jedan solidarni jamac ili polica mješovitog životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita

Nekretnina na kojoj se zasniva založno pravo ili prenosi pravo vlasništva mora biti upisana u zemljišnim knjigama i na njoj ne smije biti nikakvih tereta drugih pravnih ili fizičkih osoba (osim zaloga radi otkupa stanarskog prava).

Instrumenti osiguranja koji se nalaze u drugoj državi članici ili trećoj zemlji se ne prihvaćaju.

Za sve nekretnine koje se daju u zalog uključujući i nekretnine u novogradnji potrebno je priložiti Elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine. Troškove procjene snosi korisnik kredita.

Reviziju vrijednosti nekretnine provodi Pronam nekretnine d.o.o.

Trebate pomoć?