Hipotekarni kredit uz valutnu klauzulu u EUR

Ostvarite svoje zamisli

Prednosti

Izračunaj mjesečni anuitet

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbank.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

Iznos anuiteta (u EUR)

Iskoristite prednosti koje pruža Hipotekarni kredit

 • Iznos kredita od 10.000,00 EUR do 250.000,00 EUR

 • Rok otplate do 25 godina

 • Kamatna stopa 8,00% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta

 • Mogućnost zatvaranja više vrsta obveza

 • Niža naknada za obradu kredita za korisnike Premium paketa tekućeg računa

Primjer kalkulacije kredita

 

Iznos kredita u HRK Kamatna stopa, promjenjiva Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR
50.000,00 8,00%* 8,60%** 25 godina 300 385,91 117.971,02

* Kamatna stopa uz status primarnog klijenta; podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku  otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja 

 

**EKS je izračunat za nekretninu površine 50m2

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Zahtjevi

Zahtjev za kredit/kreditnu karticu/i tekući račun

Obrazac za sudužnika/jamca

Potvrda poslodavca

HROK - Jednokratna izjava za potrošače

Kreditna dokumentacija

Dokumentacija za odobravanje nenamjenskih kredita

Dokumentacija za odobravanje hipotekarnih kredita

Dokumentacija za odobravanje stambenih kredita

Dokumentacija za odobravanje Stambenih kredita za poboljšanje energetske učinkovitost

Dokumentacija za odobravanje turističkih kredita

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.10.2017.

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 06.03.2017.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 27.07.2017)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju MasterCard kartice

Opći uvjeti MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije (vrijede od 18.08.2017)

Opći uvjeti izravnog terećenja/SEPA izravnog terećenja za potrošače (vrijede od 9.10.2017)

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika promjena naknada u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Arhiva

Pravilnici

Pravilnik o postupanju s prigovorima klijenata

Pravila nagradnog programa MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Zainteresiran/a sam za Hipotekarni kredit u HRK

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

PREDUVJETI:

 • punoljetni, kreditno sposobni državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • tražitelj kredita (izuzev umirovljenika) u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, mora biti zaposlen na neodređeno
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca
 • neto osobni dohodak: minimalno 2.500,00 kuna
 • osobe koje u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta kredita nisu starije od 70 godina
 • korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci koji kao instrument ugovaraju policu riziko osiguranja, na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 65 godina
 • otvoren tekući račun ili tekući račun u postupku otvaranja

* Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, zatražiti i dulje trajanje neprekinutog radnog staža

IZNOS KREDITA:

 • Minimalni iznos kredita je 10.000,00 EUR, a maksimalni iznos 250.000,00 EUR


ROK OTPLATE:

 • do 25 godina

KAMATNA STOPA:

 • 8,00% godišnje, promjenjiva, uz status primarnog klijenta (EKS 8,60%)*

* Ukoliko u tijeku otplate kredita prestane priljev primanja na tekući račun u Banci, kamatna stopa se povećava za 1,50 postotna poena od dana dospijeća prethodnog anuiteta

Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6 mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita. Visina 6 mjesečnog (6M) EURIBORA na dan 31.08.2017. iznosi -0,27%.

Naknade:

Naknada za administraciju kredita:

 • 1,00% od glavnice, maksimalno 2.900,00 kuna

Za korisnike PREMIUM paketa tekućeg računa, naknada se umanjuje za 30% od redovne naknade.

Za korisnike PREMIUM EXCLUSIVE paketa tekućeg računa, naknada se umanjuje za 50% od redovne naknade.

Naknada vođenja računa za otplatu kredita:

 • 14,00 kn mjesečno

Kreditna sposobnost

 • Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

Korištenje kredita

 • Kredit se plasira u kunama po srednjem tečaju HNB za devize za EUR važećem na dan isplate.

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću.
  Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita

Otplata se vrši u jednakim mjesečnim anuitetima u kunama po srednjem tečaju HNB za EUR za devize na dan dospijeća kredita.

Instrumenti osiguranja povrata kredita

Obavezni instrumenti osiguranja:

 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni po pristanku dužnika svih sudionika u kreditu
 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zaplijeni računa korisnika kredita
 3. bianco mjenica svakog sudionika u kreditu
 4. založno pravo (hipoteka) na nekretnini. Iznos kredita može biti do 60% procijenjene vrijednosti nekretnine.
 5. polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke

Dodatni instrumenti osiguranja ovisno o izboru:

 

 1. polica riziko životnog osiguranja u 50% iznosu sa opadajućom osiguranom svotom (uplata premije jednokratno, može se uplatiti iz kredita), vinkulirana u korist Banke do konačne otplate kredita
  ili
  polica MŽO s otkupnom vrijednosti od minimum 10% iznosa kredita
  ili
  jamac (u cijelosti kreditno sposoban)

Potrebna dokumentacija:

 • popis potrebne dokumentacije za sve sudionike u kreditu nalazi se u prilogu ovog letka.

Sadržaj letka je informativnog karaktera te uz gore navedene instrumente osiguranja banka zadržava i pravo traženja dodatne dokumentacije. Banka zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev bez obrazloženja.

Štedi u Sberbanci!

Trebate pomoć?