Hipotekarni kredit uz valutnu klauzulu u EUR

Ostvarite svoje zamisli

Prednosti

Izračunaj mjesečni anuitet

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbank.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

Iznos anuiteta (u EUR)

Iskoristite prednosti koje pruža Hipotekarni kredit

 • Iznos kredita od 10.000,00 EUR do 250.000,00 EUR

 • Rok otplate do 25 godina

 • Kamatna stopa 8,00% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta

 • Mogućnost zatvaranja više vrsta obveza

 • Niža naknada za obradu kredita za korisnike Premium paketa tekućeg računa

 

Primjer kalkulacije kredita

Iznos Kredita u EUR

Kamatna stopa

Efektivna Kamatna stopa

Rok otplate

Broj anuiteta

Iznos anuiteta u EUR

Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu po EUR

50.000,00

8,00%

8,60%*

25 godina

300

385,91

117.971,02

*EKS je izračunat za nekretninu površine 50m2

Zainteresiran/a sam za Hipotekarni kredit u HRK

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

PREDUVJETI:

 • punoljetni, kreditno sposobni državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • tražitelj kredita (izuzev umirovljenika) u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, mora biti zaposlen na neodređeno
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca
 • neto osobni dohodak: minimalno 2.500,00 kuna
 • osobe koje u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta kredita nisu starije od 70 godina
 • korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci koji kao instrument ugovaraju policu riziko osiguranja, na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 65 godina
 • otvoren tekući račun ili tekući račun u postupku otvaranja

* Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, zatražiti i dulje trajanje neprekinutog radnog staža

IZNOS KREDITA:

 • Minimalni iznos kredita je 10.000,00 EUR, a maksimalni iznos 250.000,00 EUR


ROK OTPLATE:

 • do 25 godina

KAMATNA STOPA:

 • 8,00% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta (EKS 8,60%)*

* Ukoliko u tijeku otplate kredita prestane priljev primanja na tekući račun u Banci, kamatna stopa se povećava za 1,50 postotna poena od dana dospijeća prethodnog anuiteta

Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6 mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Naknade:

Naknada za administraciju kredita:

 • 1,00% od glavnice, maksimalno 2.900,00 kuna

Naknada vođenja računa za otplatu kredita:

 • 14,00 kn mjesečno

Kreditna sposobnost

 • Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

Korištenje kredita

 • Kredit se plasira u kunama po srednjem tečaju HNB za devize za EUR važećem na dan isplate.

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću.
  Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita

Otplata se vrši u jednakim mjesečnim anuitetima u kunama po srednjem tečaju HNB za EUR za devize na dan dospijeća kredita.

Instrumenti osiguranja povrata kredita

Obavezni instrumenti osiguranja:

 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni po pristanku dužnika svih sudionika u kreditu
 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zaplijeni računa korisnika kredita
 3. bianco mjenica svakog sudionika u kreditu
 4. založno pravo (hipoteka) na nekretnini. Iznos kredita može biti do 60% procijenjene vrijednosti nekretnine.
 5. polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke

Dodatni instrumenti osiguranja ovisno o izboru:

 

 1. polica riziko životnog osiguranja u 50% iznosu sa opadajućom osiguranom svotom (uplata premije jednokratno, može se uplatiti iz kredita), vinkulirana u korist Banke do konačne otplate kredita
  ili
  polica MŽO s otkupnom vrijednosti od minimum 10% iznosa kredita
  ili
  jamac (u cijelosti kreditno sposoban)

Potrebna dokumentacija:

 • popis potrebne dokumentacije za sve sudionike u kreditu nalazi se u prilogu ovog letka.

Sadržaj letka je informativnog karaktera te uz gore navedene instrumente osiguranja banka zadržava i pravo traženja dodatne dokumentacije. banka zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev bez obrazloženja.

Primjenjuje se od 18.07.2016.

Radi dodatnih informacija posjetite www.sberbank.hr, nazovite naš Kontaktni centar na besplatni telefon 0800 0600 ili jednostavno dođite u jednu od naših poslovnica.

Trebate pomoć?