HIT zamjenski kredit

Zamijenite sve svoje obaveze jednim kreditom uz fiksnu opadajuću kamatnu stopu

Zamjenski kredit s fiksnom kamatnom stopom koja pada uz urednu otplatu kredita

Kreditni kalkulator

Izračunajte mjesečni anuitet

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u HRK)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u HRK)

Početna fiksna kamatna stopa

Uz urednu otplatu kredita kamatna stopa pada svake 3 godine za 2 postotna poena, sve do 0%

Uz status primarnog klijenta*

6,60% u EUR

7,10% u HRK

Bez statusa primarnog klijenta

7,10% u EUR

7,60% u HRK

*Kamatna stopa se uvećava za 0,5 p.p. u slučaju prestanka priliva mjesečnih primanja na tekući račun.

Izračun anuiteta uz opadajuću kamatnu stopu (uredna otplata):

Godina otplate kredita Kamatna stopa Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice i kamata

0-3

7,10%

2.325,87

83.731,32

4-6

5,10%

2.142,23

77.120,28

7-9

3,10%

2.021,15

72.761,40

10-12

0,00%

1.927,64

69.395,04

Ukupno

 

 

303.008,04

Ušteda do 31.917,24 HRK

Izračuni se odnose na kredit u HRK u visini od 225.000,00 HRK na rok otplate od 10 godina

Izračun anuiteta uz istu početnu kamatnu stopu:

Godina otplate kredita Kamatna stopa Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice i kamata

0-3

7,10%

2.325,87

83.731,32

4-6

7,10%

2.325,87

83.731,32

7-9

7,10%

2.325,87

83.731,32

10-12

7,10%

2.325,87

83.731,32

Ukupno

 

 

334.925,28

 

Iskoristite prednosti koje pruža Zamjenski kredit

Brzo i jednostavno poboljšajte financijsku situaciju i ispunite svoje želje, od sada uz dodatne pogodnosti.

 • Zamijenite sve svoje postojeće obaveze jednim kreditom na rok do 12 godina

 • Dodatno smanjenje kamatne stope svake 3 godine za 2 postotna poena (uz uvjet urednosti u otplati svih klijentovih obaveza)

 • Za kredite ugovorene na rok od 10 godina i više, nakon 9. godine otplate kredita kamatna stopa će iznositi 0% do kraja otplate (uz uvjet urednosti u otplati svih klijentovih obaveza)

Primjer kalkulacije kredita

Iznos kredita u HRK Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u HRK

113.250,00

7,10%*

7,34%***

10 godina

120

1.320,77

158.492,40

113.250,00

7,60%**

7,87%***

10 godina

120

1.350,22

162.026,40

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR

15.000,00

6,60%*

6,81%***

10 godina

120

171,09

20.530,80

15.000,00

7,10%**

7,34%***

10 godina

120

174,94

20.992,80

* Kamatna stopa uz status primarnog klijenta; podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku  otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja 

** Kamatna stopa bez statusa primarnog klijenta

*** EKS je računat bez naknade za administraciju kredita

Zainteresiran/a sam za Zamjenski kredit uz opadajuću kamatnu stopu

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Preduvjeti:

 • punoljetni kreditno sposobni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca *
 • netto osobni dohodak: minimalno 3.000,00 HRK
 • kredit mora biti otplaćen do 70. godine starosti svih sudionika u kreditu, (za umirovljenike do 75 godina starosti)

​Iznos:

 • minimalni iznos kredita je 7.500,00 HRK / 1.000,00 EUR, a maksimalni iznos 225.000,00 HRK / 30.000,00 EUR*

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni iznos je 38.000,00 HRK / 5.000,00 EUR.

 * Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, odrediti manji maksimalni iznos kredita i zatražiti dulje trajanje neprekinutog radnog staža

 • krediti koji se odobravaju uz valutnu klauzulu u eurima se isplaćuju u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate kredita 

Rok otplate:

 • do 144 mjeseca

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni rok je 5 godina.

Nagrada za urednost:

Svake tri godine umanjenje kamatne stope 2 postotna poena u slučaju urednosti svih klijentovih kreditnih obaveza. Dodatno, za kredite ugovorene na 10 godina i više, uz ranije navedenu obavezu urednosti u otplati, nakon 9. godine otplate kredita kamatna stopa iznositi će 0% do kraja otplate kredita.

Naknade:

 • bez naknade za administraciju kredita

Kreditna sposobnost

 • kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću. 

Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita.

Osiguranje povrata kredita

Instrumenti osiguranja

 • javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu*
 • javnobilježnički solemnizirana zadužnica svih sudionika u kreditu*
 • polica MŽO sa osiguranom svotom od minimum 10% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke ili
 • CPI osiguranje – pokriće A ili
 • depozit u visini 10% iznosa kredita (na depozit se obračunava kamata 0,50%)

* Banka ima diskrecijsko pravo ovisno o bonitetu i kreditnoj urednosti klijenta odobriti kredit bez navedenih instrumenata osiguranja

CPI - OSIGURANJE OTPLATE KREDITA

POKRIĆE A

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)

premijska stopa 4,60%

Police osiguranja i depozit se mogu uplatiti iz kredita.

Trebate pomoć?