Lombardni krediti uz zalog depozita

Za financiranje vaših osobnih potreba uz istovremenu štednju

Prednosti

Preduvjeti

  • punoljetna fizička osoba

Omjer kredita i depozita

Kamatna stopa na depozit je fiksna, sukladno redovnim uvjetima štednje, ovisno o valuti, roku i iznosu depozita. Visina depozita mora zadovoljavati slijedeće uvjete:

Vrsta kredita

Omjer kredita i depozita (LTV)

kredit s valutnom klauzulom na EUR

visina kredita iznosi 95% od glavnice depozita (LTV 95%)

kredit s valutnom klauzulom na USD

visina kredita iznosi 80% od glavnice depozita (LTV 80%)

kredit u HRK

visina kredita iznosi 95% od glavnice depozita (LTV 95%)

 

Kamatna stopa na kredit

Kamatna stopa na kredit ovisi o kamatnoj stopi na oročenu štednju koja se uvećava minimalnu maržu, ovisno o valuti depozita.

Valuta kredita Minimalna neto marža
EUR 2,40 p.p.
USD 2,60 p.p.
HRK 2,50 p.p.

 

Primjer kalkulacije kredita

Iznos kredita

Kamatna stopa na kredit

Efektivna kamatna stopa

Rok otplate kredita

Mjesečni anuitet

Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu

10.000,00 EUR

3,75%

6,18%*

120 mjeseci

100,06 EUR

12.331,62 EUR

 

Primjer kalkulacije depozita

Visina depozita

Kamatna stopa na depozit

Zbrojeni iznos kamate i glavnice depozita za isplatu po isteku oročenja

10.530,00 EUR

1,35%

11.952,33 EUR

 

Zainteresiran/a sam za Lombardni krediti uz zalog depozita

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

  • Popunite obrazac

    Popunite online obrazac

  • Kontakt

    Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

  • Sastanak

    Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Trebate pomoć?