Nenamjenski kredit s promjenjivom kamatnom stopom

Za sve planirane i neplanirane situacije!

Uz nenamjenske kredite ostvarite svoje financijske potrebe!

Izračunaj mjesečni anuitet

Izračun mjesečnih anuiteta prikazan je u HRK neovisno o valuti kredita (HRK ili EUR). Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u HRK)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u HRK)

Promjenjiva kamatna stopa:

Uz status klijenta***

6,60% u EUR*

7,10% u HRK**

Bez statusa klijenta

7,10% u EUR*

7,60% u HRK**

Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

*Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

**Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni NRS2 (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.HUB.HR/nrs), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

***Kamatna stopa se uvećava za 0,5 p.p. u slučaju prestanka priliva mjesečnih primanja na tekući račun.

Iskoristite prednosti Nenamjenskog kredita

Zatvorite sve svoje postojeće obaveze jednim kreditom.

 • Mogućnost osiguranja otplate kredita od rizika bolovanja, prestanka radnog odnosa i smrti

 • Brzo i jednostavno poboljšajte financijsku situaciju i ispunite svoje želje, od sada uz dodatne pogodnosti

Primjer kalkulacije kredita

Iznos kredita u HRK Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u HRK

60.000,00

7,10%

7,34%**

10 godina

120

699,75

83.970,00

60.000,00

7,60%

7,87%**

10 godina

120

715,35

85.842,00

 

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR

15.000,00

6,60%

6,81%**

10 godina

120

171,09

20.530,80

15.000,00

7,10%

7,34%**

10 godina

120

174,94

20.992,80

 ** EKS je računat bez naknade za administraciju kredita

Zainteresiran/a sam za Nenamjenski kredit s promjenjivom kamatnom stopom

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Preduvjeti:

 • punoljetni kreditno sposobni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca *
 • netto osobni dohodak: minimalno 2.500,00 HRK
 • kredit mora biti otplaćen do 70. godine starosti svih sudionika u kreditu, (za umirovljenike do 75 godina starosti)

​Iznos:

 • minimalni iznos kredita je 7.500,00 HRK / 1.000,00 EUR, a maksimalni iznos 225.000,00 HRK / 30.000,00 EUR*

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni iznos je 38.000,00 HRK / 5.000,00 EUR.

 * Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, odrediti manji maksimalni iznos kredita i zatražiti dulje trajanje neprekinutog radnog staža

 • krediti koji se odobravaju uz valutnu klauzulu u eurima se isplaćuju u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate kredita 

Rok otplate:

 • do 120 mjeseci

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni rok je 5 godina.

Naknade:

 • bez naknade za administraciju kredita

Kreditna sposobnost

 • kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću. 

Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita.

Osiguranje povrata kredita

Obavezni instrumenti osiguranja

 • javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu
 • javnobilježnički solemnizirana zadužnica svih sudionika u kreditu
 • bianco mjenica svakog sudionika u kreditu

Iznosi do 75.000,00 HRK / 10.000,00 EUR

 • obvezni instrumeni osiguranja za sve sudionike u kreditu (klijent  može ugovoriti i  CPI osiguranje prema vlastitom izboru kao dodatno osiguranje)

Iznosi preko 75.001,00 HRK / 10.001,00 EUR

 • obvezni instrumenti osiguranja za sve sudionike u kreditu
 • polica MŽO sa osiguranom svotom od minimum 10% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke ili
 • CPI osiguranje – pokriće A ili
 • jamac,  u cijelosti kreditno sposoban ili
 • depozit u visini 10% iznosa kredita (na depozit se obračunava kamata 0,50%)

CPI - OSIGURANJE OTPLATE KREDITA

POKRIĆE A

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)

premijska stopa 4,60%

Police osiguranja i depozit se mogu uplatiti iz kredita.

Trebate pomoć?