Nenamjenski kredit u kunama

Za sve planirane i neplanirane situacije

Iznos kredita od 7.500,00 HRK do 225.000,00 HRK

Izračunaj mjesečni anuitet

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u HRK)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u HRK)

Iskoristite prednosti koje pruža Nenamjenski kredit

Brzo i jednostavno uz povoljne kreditne uvjete poboljšajte financijsku situaciju i ispunite svoje želje.

 • Bez valutnog rizika

 • Mogućnost osiguranja otplate kredita od rizika bolovanja, prestanka radnog odnosa i smrti

Primjer kalkulacije kredita u HRK

 

Iznos kredita u HRK Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u HRK

60.000,00

7,69%

8,71%**

10 godina

120

718,17

88.460,91

60.000,00

8,19%

9,25%**

10 godina

120

734,00

90.360,40

** EKS je računat uz trošak vođenja računa po kreditu od 14 kn/mj, te uz naknadu za administraciju 1,00%

Zainteresiran/a sam za Nenamjenski kredit u kunama

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Preduvjeti:

 • punoljetni kreditno sposobni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca ***
 • netto osobni dohodak: minimalno 2.500,00 kuna
 • kredit mora biti otplaćen do 70. godine starosti svih sudionika u kreditu, (za umirovljenike do 75 godina starosti)

​Iznos:

 • minimalni iznos kredita je 7.500,00 HRK, a maksimalni iznos 225.000,00 HRK*

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni iznos je 38.000,00 KN.

 *** Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, odrediti manji maksimalni iznos kredita i zatražiti dulje trajanje neprekinutog radnog staža

 
Rok otplate:

 • do 120 mjeseci

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni rok je 5 godina.

 
Kamatna stopa*: 

Uz status klijenta**

7,69%

Bez statusa klijenta

8,19%

 *Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni NRS2 (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.HUB.HR/nrs), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

**Kamatna stopa se uvećava za 0,5 p.p. u slučaju prestanka priliva mjesečnih primanja na tekući račun.

Naknade:

Naknada za administraciju kredita:

 • Bez naknade za iznose od 7.500,00 HRK do 30.400,00 HRK
 • 0,50% za iznose od 30.401,00 HRK do 46.000,00 HRK, maksimalno 800,00 kuna
 • 1,00% za iznose od 46.001,00 HRK do 225.000,00 HRK, maksimalno 800,00 kuna

Naknada vođenja računa za otplatu kredita:

 • 14,00 kn mjesečno 

Kreditna sposobnost

 • kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću. 

Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj  zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita

Osiguranje povrata kredita

Obavezni instrumenti osiguranja

 • javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu
 • javnobilježnički solemnizirana zadužnica svih sudionika u kreditu
 • bianco mjenica svakog sudionika u kreditu

Iznosi do 75.000,00 Kn

 • obvezni instrumeni osiguranja za sve sudionike u kreditu (klijent  može ugovoriti i  CPI osiguranje prema vlastitom  izboru kao dodatno osiguranje)

Iznosi preko 75.001,00 Kn

 • obvezni instrumenti osiguranja za sve sudionike u kreditu,
 • polica riziko životnog osiguranja sa opadajućom osiguranom svotom na 100% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke (uplata premije jednokratno) ili
 • polica MŽO sa  osiguranom svotom od minimum  10% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke ili
 • CPI osiguranje – pokriće A ili pokriće B ili
 • jamac,  u cijelosti kreditno sposoban ili
 • depozit u visini 10% iznosa kredita (na depozit se obračunava kamata 0,50%)

CPI - OSIGURANJE OTPLATE KREDITA

POKRIĆE A

POKRIĆE B

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) 

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) 

premijska stopa 4,60%

prestanak  radnog odnosa (otkaza)

 

premijska stopa 6,80%

Police osiguranja i depozit se mogu uplatiti iz kredita.

Trebate pomoć?