Stambeni kredit u HRK

Dobrodošli u svoj novi dom!

Ostvarite san o vlastitom domu

Izračunajte iznos mjesečnog anuiteta uz kreditni kalkulator

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u HRK)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u HRK)

Iskoristite prednosti stambenog kredita

Stambenim kreditom brzo i jednostavno riješite stambeno pitanje, adaptirajte postojeću nekretninu ili refinancirajte postojeći stambeni kredit.

 • Mogućnost refinanciranja postojećih stambenih kredita

 • Mogućnost financiranja kupovine stana ili kuće

 • Mogućnost financiranja izgradnje, dogradnje, adaptacije, rekonstrukcije

 • Mogućnost financiranja kupovine ili izgradnje apartmana

 • Mogućnost financiranja komunalnog uređenja zemljišta

 • Bez hipoteke za kredite do 115.000,00 HRK

Primjer kalkulacije kredita

Iznos kredita u HRK Fiksna kamatna stopa prvih 5 godina otplate Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta prvih 5 godina otplate u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu po HRK
600.000,00 4,29%* 4,68%*** 20 godina 240 3.728,22 972.072,40
600.000,00 4,79%** 5,19%**** 20 godina 240 3.890,46 1.008.610,00

* Kamatna stopa uz status primarnog klijenta; podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja 

** Kamatna stopa bez statusa primarnog klijenta

*** EKS je izračunat za kredit na 20 godina u iznosu od 600.000 HRK, bez naknade za administraciju kredita, uz trošak procjene vrijednosti nekretnine i trošak vođenja tekućeg računa u iznosu od 10 HRK mjesečno, policu mješovitog životnog osiguranja i policu osiguranja nekretnine površine 50m2, te otplatu putem redovnog anuiteta

**** EKS je izračunat za kredit na 20 godina u iznosu od 600.000 HRK, bez naknade za administraciju kredita, uz trošak procjene vrijednosti nekretnine, policu mješovitog životnog osiguranja i policu osiguranja nekretnine površine 50m2, te otplatu putem redovnog anuiteta

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Zahtjevi

Zahtjev za kredit/kreditnu karticu/i tekući račun

Obrazac za sudužnika/jamca

Potvrda poslodavca

HROK - Jednokratna izjava za potrošače

Kreditna dokumentacija

Dokumentacija za odobravanje nenamjenskih kredita

Dokumentacija za odobravanje hipotekarnih kredita

Dokumentacija za odobravanje stambenih kredita

Dokumentacija za odobravanje Stambenih kredita za poboljšanje energetske učinkovitost

Dokumentacija za odobravanje turističkih kredita

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 04.01.2018.

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 06.03.2017.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 27.07.2017)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 06.12.2017)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju MasterCard kartice

Opći uvjeti MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije (vrijede od 18.08.2017)

Opći uvjeti izravnog terećenja/SEPA izravnog terećenja za potrošače (vrijede od 9.10.2017)

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika promjena naknada u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Arhiva

Pravilnici

Pravilnik o postupanju s prigovorima klijenata

Pravila nagradnog programa MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Rizici povezani uz kredit

Zainteresiran/a sam za Stambeni kredit u HRK

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

NAMJENA KREDITA:

Kupnja i izgradnja stambenih objekata i montažnih kuća, adaptacija, dovršenje, dogradnja, rekonstrukcija stambenih objekata (kuća, stan, apartmani i stanovi za odmor), te kupnja i komunalno uređenje zemljišta, refinanciranje stambenih kredita.

IZNOS KREDITA:

 • od 75.000,00 HRK do 1.900.000,00 HRK

POKLON DOBRODOŠLICE:

 • Poklon dobrodošlice u iznosu od 1.500,00 HRK isplaćuje se po realizaciji kredita na tekući račun klijenta

ROK OTPLATE:

 • do 20 godina
 • do 15 godina za kredite s iznosom do 115.000,00 HRK
   

PREDUVJETI ZA SUDIONIKE U KREDITU (KORISNIK, SUDUŽNIK):

 • punoljetni, kreditno sposobni državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • sudionici (izuzev umirovljenika) u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, moraju biti zaposlene na neodređeno
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca *
 • osobe zaposlene na određeno vrijeme moraju imati najmanje 24 mjeseci neprekinutog radnog staža, od toga minimalno 12 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca. Sudužnik se uključuje sukladno procjeni Banke
 • osobe zaposlene na određeno na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem Ugovora o radu zaključenom s inozemnim poslodavcem mogu se prihvatiti u kreditni odnos kao korisnici kredita ukoliko su u zadnjih 24 mjeseca imali minimalno ukupno 12 mjesečnih primanja
 • u kreditni odnos obavezno se uključuje supružnik (ukoliko ga ima)
 • korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 75 godina, odnosno do 70 godina ukoliko se radi o kreditu gdje je namjena adaptacija, odnosno ukoliko većinski dio namjene kredita spada pod namjenu adaptacije
 • status primarnog kredita nije obavezan (klijent s tekućim računom u Banci ili tekućim računom u postupku otvaranja, a na koji su usmjerena redovna primanja klijenta)

* Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, zatražiti i dulje trajanje neprekinutog radnog staža

Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše dvije osobe zaposlene kod istog poslodavca i najviše 1 umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje samostalnu djelatnost, te 1 osoba zaposlena u d.o.o. sa manje od 10 zaposlenih.

Banka se obavezuje da će, na način razumljiv klijentu, pojasniti sve uvjete kreditiranja te jasno predočiti ponudu u dijelu stambenih kredita za potrošače.

Pritom Banka ne vrši savjetodavne usluge, te odluku o podizanju kredita donosi isključivo klijent.

Kamatna stopa*

 • uz status primarnog klijenta 4,29%* godišnje, fiksna za prvih 5 godina otplate, te se po isteku primjenjuje promjenjiva kamatna stopa, a sukladno ugovorenim parametrima - definiraju se prema promjenjivoj kamatnoj stopi** (EKS 4,68%)

ili

 • bez statusa primarnog klijenta 4,79%* godišnje, fiksna za prvih 5 godina otplate, te se po isteku primjenjuje promjenjiva kamatna stopa, a sukladno ugovorenim parametrima - definiraju se prema promjenjivoj kamatnoj stopi** (EKS 5,19%)

* Kamatna stopa se uvećava za 0,50 p.p. za klijente koji nakon isplate kredita prestanu primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita.

**Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr),  sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6 mjesečni NRS2 (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.hub.hr/nrs), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Instrumenti osiguranja povrata kredita

 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca kod inozemnog poslodavca
 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu
 3. polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke
 4. založno pravo (hipoteka) na nekretnini:

  a) namjena adaptacija ili ukoliko je većinski dio namjene kredita adaptacija - iznos kredita može biti do 60%   procijenjene vrijednosti nekretnine

  b) sve ostale namjene - iznos kredita može biti do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine

  Kod kreditiranja izgradnje montažnih objekata potreban je upis založnog prava na zamjensku hipoteku koja zadovoljava uvjete opisane u točki 4. (nije prihvatljiv montažni objekt u izgradnji kao zalog. Iznimno za iznose do HRK 115.000,00 moguće je prihvatiti zemljište kao hipoteku Dodatno, Banka ne prihvaća pod instrumente osiguranja drvene montažne kuće tzv. brvnare (fasada je od drvenih trupaca i / ili daska).

 5. jedan u cijelosti sposoban jamac ili polica mješovitog životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita

 
NAKNADE PO KREDITU:

 • Bez naknade za administraciju kredita


KORIŠTENJE KREDITA:

Kredit se plasira u kunama.

Kod namjena izgradnja, dogradnja, dovršenje ili rekonstrukcija ukoliko je iznos kredita veći od 382.500,00 HRK isplata kredita vrši se u tranšama, odnosno sukladno troškovniku i obavljenim radovima.

Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu, odnosno za namjenu izgradnje stambenog objekta kod bezgotovinske isplate 12 mjeseci.

OTPLATA KREDITA

Putem ovršne isprave na plaću. Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga.

Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima u kunama.

Redovni anuitet - anuitet izračunat na ugovoreni rok otplate kredita. 

Trebate pomoć?