Stambeni kredit za državljane Ruske Federacije

Ulaganje bez granica

Prednosti

Iskoristite prednosti stambenog kredita

Stambenim kreditom jednostavno i brzo riješite stambeno pitanje kupovinom stana, kuće ili nekretnine za odmor.

 • Mogućnost financiranja kupovine stana ili kuće

 • Mogućnost financiranja kupovine apartmana

 • Mogućnost financiranja kupovine kuće za odmor

Primjer kalkulacije kredita

 

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR

100.000,00

7,55%

8,01%*

15 godina

180

929,86

169.204,89

200.000,00

7,55%

7,91%*

15 godina

180

1.859,71

336.579,13

 *Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunat za kredit na 15 godina, otplatu putem redovnog anuiteta, za nekretninu površine 100m2

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit Ruske Federacije

 • Suglasnost uz zahtjev RF

 • Suglasnost o priopćavanju povjerljivih podataka/Privola

 • Obrazac 2NDFL za tekuću i proteklu godinu

 • Kopija putovnice (domestic and international passport)

 • Potvrda o OIB-u

 • Suglasnost Ministarstva pravosuđa za kupnju nekretnine

 • Kupoprodajni ugovor

 • Elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog izrađena od strane Pronam nekretnine d.o.o.

 • Izvadak iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 30 dana)

 • Energetski certifikat

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

PREDUVJETI ZA SUDIONIKE U KREDITU (KORISNIK, SUDUŽNIK): 

 • punoljetni državljanin Ruske Federacije
 • stalni radni odnos na neodređeno vrijeme najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva 
 • u kreditni odnos obavezno se uključuje supružnik (ukoliko ga ima)
 • osobe koje u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta kredita nisu starije od 70 godina 
 • minimalna primanja (prosjek mjesečnih primanja u zadnjih 12 mjeseci):

    a) ekvivalent 4.000,00 EUR  za tražitelja i supružnika zajedno ukoliko je tražitelj u bračnoj zajednici

    b) ekvivalent 3.000,00 EUR za tražitelja kredita koji nije u bračnoj zajednici

 •  kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

KAMATNA STOPA*:  

 • 7,55% godišnje, promjenjiva                                                                                 

*Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita

KORIŠTENJE KREDITA: 

Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti za EUR po srednjem tečaju HNB-a za devize važećem na dan isplate kredita.

Na računu za otplatu kredita, klijent mora obavezno imati iznos rezerviranih sredstava u visini jednog mjesečnog anuiteta.

Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu.
 
NAKNADA za vođenje računa za otplatu kredita iznosi 14,00 kn mjesečno
 

Instrumenti osiguranja povrata kredita:

 1. javnobilježnički ovjerovljena isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu
 2. bianco mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 3. Polica osiguranja nekretnine od požara  vinkulirana u korist Banke
 4. založno pravo (hipoteka) na nekretnini u omjeru visine kredita i vrijednosti nekretnine minimalno*: 1:1,67%, za iznose do EUR 250.000 EUR (LTV 60%)

*Prilikom izračuna vrijednosti nekretnine potrebno je uzeti manju od sljedećih dviju vrijednosti:

a) procjena vrijednosti nekretnine

b) vrijednost nekretnine na kupoprodajnom ugovoru.

U slučaju postojanja depozita, depozit se uzima u obzir prilikom izračuna omjera vrijednosti nekretnine (LTV-a) na način da se za visinu depozita povećava vrijednost kolaterala. (L=izloženost po kreditu, V=vrijednost kolaterala).

OTPLATA KREDITA

 • putem trajnog naloga sa računa klijenta otvorenog u Banci (kunskog ili deviznog)

Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima izraženim u EUR po srednjem tečaju HNB-a za devize važećem na dan dospijeća anuiteta.

 

Trebate pomoć?