Stambeni kredit za državljane Ruske Federacije

Ulaganje bez granica

Prednosti

Iskoristite prednosti stambenog kredita

Stambenim kreditom jednostavno i brzo riješite stambeno pitanje kupovinom stana, kuće ili nekretnine za odmor.

 • Mogućnost financiranja kupovine stana ili kuće

 • Mogućnost financiranja kupovine apartmana

 • Mogućnost financiranja kupovine kuće za odmor

Primjer kalkulacije kredita

 

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR

100.000,00

7,55%

8,01%*

15 godina

180

929,86

169.204,89

200.000,00

7,55%

7,91%*

15 godina

180

1.859,71

336.579,13

 *Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunat za kredit na 15 godina, otplatu putem redovnog anuiteta, za nekretninu površine 100m2

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Zahtjevi

Zahtjev za kredit/kreditnu karticu/i tekući račun

Obrazac za sudužnika/jamca

Potvrda poslodavca

HROK - Jednokratna izjava za potrošače

Kreditna dokumentacija

Dokumentacija za odobravanje nenamjenskih kredita

Dokumentacija za odobravanje hipotekarnih kredita

Dokumentacija za odobravanje stambenih kredita

Dokumentacija za odobravanje Stambenih kredita za poboljšanje energetske učinkovitost

Dokumentacija za odobravanje turističkih kredita

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 02.05.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 16.03.2018.

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 06.03.2017.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 27.07.2017)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 06.12.2017)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju MasterCard kartice

Opći uvjeti MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije (vrijede od 18.08.2017)

Opći uvjeti izravnog terećenja/SEPA izravnog terećenja za potrošače (vrijede od 9.10.2017)

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika promjena naknada u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Arhiva

Pravilnici

Pravila nagradnog programa MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit Ruske Federacije

 • Suglasnost uz zahtjev RF

 • Suglasnost o priopćavanju povjerljivih podataka/Privola

 • Obrazac 2NDFL za tekuću i proteklu godinu

 • Kopija putovnice (domestic and international passport)

 • Potvrda o OIB-u

 • Suglasnost Ministarstva pravosuđa za kupnju nekretnine

 • Kupoprodajni ugovor

 • Elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog izrađena od strane Pronam nekretnine d.o.o.

 • Izvadak iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 30 dana)

 • Energetski certifikat

Zainteresiran/a sam za Stambeni kredit za državljane Ruske Federacije

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

PREDUVJETI ZA SUDIONIKE U KREDITU (KORISNIK, SUDUŽNIK): 

 • punoljetni državljanin Ruske Federacije
 • stalni radni odnos na neodređeno vrijeme najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva 
 • u kreditni odnos obavezno se uključuje supružnik (ukoliko ga ima)
 • osobe koje u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta kredita nisu starije od 70 godina 
 • minimalna primanja (prosjek mjesečnih primanja u zadnjih 12 mjeseci):

    a) ekvivalent 4.000,00 EUR  za tražitelja i supružnika zajedno ukoliko je tražitelj u bračnoj zajednici

    b) ekvivalent 3.000,00 EUR za tražitelja kredita koji nije u bračnoj zajednici

 •  kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

KAMATNA STOPA*:  

 • 7,55% godišnje, promjenjiva                                                                                 

*Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita

KORIŠTENJE KREDITA: 

Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti za EUR po srednjem tečaju HNB-a za devize važećem na dan isplate kredita.

Na računu za otplatu kredita, klijent mora obavezno imati iznos rezerviranih sredstava u visini jednog mjesečnog anuiteta.

Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu.
 
NAKNADA za vođenje računa za otplatu kredita iznosi 14,00 kn mjesečno
 

Instrumenti osiguranja povrata kredita:

 1. javnobilježnički ovjerovljena isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu
 2. bianco mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 3. Polica osiguranja nekretnine od požara  vinkulirana u korist Banke
 4. založno pravo (hipoteka) na nekretnini u omjeru visine kredita i vrijednosti nekretnine minimalno*: 1:1,67%, za iznose do EUR 250.000 EUR (LTV 60%)

*Prilikom izračuna vrijednosti nekretnine potrebno je uzeti manju od sljedećih dviju vrijednosti:

a) procjena vrijednosti nekretnine

b) vrijednost nekretnine na kupoprodajnom ugovoru.

U slučaju postojanja depozita, depozit se uzima u obzir prilikom izračuna omjera vrijednosti nekretnine (LTV-a) na način da se za visinu depozita povećava vrijednost kolaterala. (L=izloženost po kreditu, V=vrijednost kolaterala).

OTPLATA KREDITA

 • putem trajnog naloga sa računa klijenta otvorenog u Banci (kunskog ili deviznog)

Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima izraženim u EUR po srednjem tečaju HNB-a za devize važećem na dan dospijeća anuiteta.

 

Trebate pomoć?