Stambeni kredit za kupnju nekretnina u vlasništvu banke uz valutnu klauzulu u EUR

Kvadrati po vašoj mjeri

Prednosti

Izračunajte iznos mjesečnog anuiteta uz kreditni kalkulator

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

Iznos anuiteta (u EUR)

Iskoristite prednosti stambenog kredita

Stambeni kredit Vam omogućava jednostavno i brzo rješavanje stambenog pitanja kupovinom nekretnina unutar projektnog financiranja banke i nekretnina u vlasništvu banke.

 • Mogućnost kupnje provjerenih i pouzdanih nekretnina

 • Niža naknada za obradu kredita za korisnike Premium paketa tekućeg računa

Primjer kalkulacije kredita

 

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR
80.000,00 4,75% 5,01%* 30 godina 360 417,32 152.648,39

* Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunat za kredit na 30 godina bez počeka u iznosu 80.000,00 EUR, te otplatu putem redovnog anuiteta,nekretnina površine 50m2

Zainteresiran/a sam za Stambeni kredit za kupnju nekretnina u vlasništvu banke i nekretnina čiju izgradnju je financirala banka

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Namjena kredita

Kupnja stambenih objekata (stanovi i garaže, apartmani) čiju je izgradnju financirala Sberbank d.d.

Kupnja stambenih objekata u vlasništvu Sberbank d.d.

Preduvjeti za sudionike u kreditu (korisnik, sudužnik):

 • punoljetni, kreditno sposobni državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • sudionici (izuzev umirovljenika) u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, moraju biti zaposlene na neodređeno.
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca *
 • osobe zaposlene na određeno vrijeme moraju imati najmanje 24 mjeseci neprekinutog radnog staža, od toga minimalno 12 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca . Sudužnik se uključuje sukladno procijeni Banke
 • status klijenta je obavezan (klijenti s postojećim tekućim računom s redovnim priljevom ili s tekućim računom u postupku otvaranja)
 • osobe zaposlene na određeno na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem Ugovora o radu zaključenom s inozemnim poslodavcem mogu se prihvatiti u kreditni odnos kao korisnici kredita ukoliko su u zadnjih 24 mjeseca imali minimalno ukupno 12 mjesečnih primanja.
 • u kreditni odnos obavezno se uključuje se  supružnik  (ukoliko ga ima)
 • korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 75 godina
 • korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci koji kao instrument ugovaraju policu riziko osiguranja,  na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 65 godina

* Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, zatražiti i dulje trajanje neprekinutog radnog staža

Iznos

 • Minimalni iznos kredita je 10.000,00 EUR, a maksimalni iznos 250.000,00 EUR

Rok otplate

 • do 30 godina
 • do 15 godina za kredite s iznosom do 15.000,00 EUR

Kamatna stopa*

 • 4,75%** godišnje, promjenjiva za cijelo vrijeme (EKS 5,01%)

* Kamatna stopa se uvećava za 0,70 p.p. za klijente koji nakon isplate kredita prestanu primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita.

**Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna  na www.sberbank.hr),  sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6 mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Naknade

Naknada za administraciju kredita:

 • 0,30 % od iznosa odobrenog za bezgotovinsku isplatu

Maksimalna naknada po kreditu iznosi 2.900,00 kn

Za korisnike PREMIUM paketa tekućeg računa, naknada se umanjuje za 30% od redovne naknade.

Naknada vođenja računa za otplatu kredita:

 • 14,00 kn mjesečno

Kreditna sposobnost

 • Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše dvije osobe zaposlene kod istog poslodavca i najviše 1 umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje samostalnu djelatnost, te 1 osoba zaposlena u d.o.o. sa manje od 10 zaposlenih.

Korištenje kredita

 • Kredit se plasira u kunama po srednjem tečaju HNB za devize za EUR važećem na dan isplate.

  Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću.
  Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita

Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima u kunama po srednjem tečaju HNB za EUR za devize na dan dospijeća kredita.

Redovni anuitet - anuitet izračunat na ugovoreni rok otplate kredita.

Instrumenti osiguranja povrata kredita

 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca kod inozemnog poslodavca
 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni računa za sve sudionike u kreditu
 3. bianco mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 4. polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti  vinkulirana u korist Banke   
 5. založno pravo (hipoteka) na nekretnini u omjeru visine kredita i vrijednosti nekretnine minimalno – LTV 90%
 6. jedan do tri solidarnih jamaca ili polica riziko životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 30% od iznosa kredita ili polica mješovitog životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 15% od iznosa kredita

Primjenjuje se od 18.07.2016.

Trebate pomoć?