Stambeni kredit za kupnju nekretnina u vlasništvu banke

Kvadrati po vašoj mjeri

Prednosti

Izračunajte iznos mjesečnog anuiteta uz kreditni kalkulator

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u HRK)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

Iznos anuiteta (u HRK)

Iskoristite prednosti stambenog kredita

Stambeni kredit Vam omogućava jednostavno i brzo rješavanje stambenog pitanja kupovinom nekretnina unutar projektnog financiranja banke i nekretnina u vlasništvu banke.

 • Mogućnost kupnje provjerenih i pouzdanih nekretnina

 • Niža naknada za obradu kredita za korisnike  Premium paketa tekućeg računa

Primjer kalkulacije kredita

 

Iznos kredita u HRK Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u HRK
600.000,00 5,29% 5,60* 20 godina 240 4.056,48 996.216,20

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunat za kredit na 20 godina bez počeka u iznosu 600.000,00 HRK, te otplatu putem redovnog anuiteta,nekretnina površine 50m2

Zainteresiran/a sam za Stambeni kredit za kupnju nekretnina u vlasništvu banke i nekretnina čiju izgradnju je financirala banka

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Namjena kredita:

Kupnja stambenih objekata (stanovi i garaže, apartmani ) čiju je izgradnju financirala Sberbank d.d. Kupnja stambenih objekata u vlasništvu Sberbank d.d.

Preduvjeti za sudionike u kreditu (korisnik, sudužnik):

 1. punoljetni, kreditno sposobni državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 2. sudionici (izuzev umirovljenika) u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, moraju biti zaposlene na neodređeno.
 3. tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca *
 4. osobe zaposlene na određeno vrijeme moraju imati najmanje 24 mjeseci neprekinutog radnog staža, od toga minimalno 12 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca . Sudužnik se uključuje sukladno procijeni Banke
 5. status klijenta je obavezan (klijenti s postojećim tekućim računom s redovnim priljevom ili s tekućim računom u postupku otvaranja)
 6. osobe zaposlene na određeno na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem Ugovora o radu zaključenom s inozemnim poslodavcem mogu se prihvatiti u kreditni odnos kao korisnici kredita ukoliko su u zadnjih 24 mjeseca imali minimalno ukupno 12 mjesečnih primanja.
 7. u kreditni odnos obavezno se uključuje se supružnik (ukoliko ga ima)
 8. korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 75 godina
 9. korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci koji kao instrument ugovaraju policu riziko osiguranja, na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 65 godina

* Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, zatražiti i dulje trajanje neprekinutog radnog staža

Iznos:

 • Minimalni iznos kredita je 75.000,00 HRK, a maksimalni iznos 1.900.000,00 HRK

Rok otplate:

 • do 20 godina
 • do 15 godina za kredite s iznosom do 115.000,00 HRK

Kamatna stopa*:

5,29%** godišnje, promjenjiva za cijelo vrijeme (EKS 5,60%)

* Kamatna stopa se uvećava za 0,70 p.p. za klijente koji nakon isplate kredita prestanu primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita.

**Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni NRS2 (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.HUB.HR/nrs),

a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

 Naknade:

Naknada za administraciju kredita:

 • 0,30 % od iznosa odobrenog za bezgotovinsku isplatu Maksimalna naknada po kreditu iznosi 2.900,00 kn
 • Za korisnike PREMIUM paketa tekućeg računa, naknada se umanjuje za 30% od redovne naknade.

Naknada vođenja računa za otplatu kredita:

 • 14,00 kn mjesečno

Kreditna sposobnost

 • Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše dvije osobe zaposlene kod istog poslodavca i najviše 1 umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje samostalnu djelatnost, te 1 osoba zaposlena u d.o.o. sa manje od 10 zaposlenih.

 

Korištenje kredita

 • Kredit se plasira u kunama.  
 • Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću. Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita

Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima u kunama.

Redovni anuitet - anuitet izračunat na ugovoreni rok otplate kredita.

 

Instrumenti osiguranja povrata kredita

 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca kod inozemnog poslodavca
 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu
 3. bianco mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 4. polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke.
 5. založno pravo (hipoteka) na nekretnini. Iznos kredita može biti do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine.
 6. jedan do tri solidarnih jamaca ili polica mješovitog životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 15% od iznosa kredita ili polica riziko životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 30% od iznosa kredita. Premija po polici riziko osiguranja mora biti uplaćena jednokratno

Trebate pomoć?