Stambeni krediti uz valutnu klauzulu u EUR

Dobrodošli u svoj novi dom!

Ostvarite san o vlastitom domu

Izračunajte iznos mjesečnog anuiteta uz kreditni kalkulator

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u EUR)

Iskoristite prednosti stambenog kredita

Stambenim kreditom brzo i jednostavno riješite stambeno pitanje, adaptirajte postojeću nekretninu ili refinancirajte postojeći stambeni kredit.

 • Mogućnost refinanciranja postojećih stambenih kredita

 • Mogućnost financiranja kupovine stana ili kuće

 • Mogućnost financiranja izgradnje, dogradnje, adaptacije, rekonstrukcije

 • Mogućnost financiranja kupovine ili izgradnje apartmana

 • Mogućnost financiranja komunalnog uređenja zemljišta

 • Bez hipoteke za kredite do 15.000,00 EUR

Primjer kalkulacije kredita

Iznos kredita u EUR Fiksna kamatna stopa prvih 5 godina otplate Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta prvih 5 godina otplate u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu po EUR
80.000,00 3,45%* 3,78%*** 30 godina 360 357,01 139.911,79
80.000,00 3,95%** 4,29%**** 30 godina 360 379,63 147.572,59

* Kamatna stopa uz status primarnog klijenta; podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja. Kamatna stopa može se umanjiti za 0,50 p.p. ukoliko korisnik ostvaruje status primarnog klijenta

** Kamatna stopa bez statusa primarnog klijenta

*** EKS je izračunat za stambeni kredit sa upisom hipoteke na 30 godina u iznosu od 80.000 EUR, uz trošak procjene vrijednosti nekretnine u visini od 1.700,00 HRK i trošak vođenja tekućeg računa u iznosu od 10 HRK mjesečno, policu mješovitog životnog osiguranja sa godišnjim plaćanjem premije za osiguranu osobu pristupne dobi od 30 godina (ptv. 305,50 EUR) i policu osiguranja nekretnine površine 50m2 u visini od 375,00 HRK godišnje

**** EKS je izračunat za stambeni kredit sa upisom hipoteke na 30 godina u iznosu od 80.000 EUR, uz trošak procjene vrijednosti nekretnine u visini od 1.700,00 HRK, policu mješovitog životnog osiguranja sa godišnjim plaćanjem premije za osiguranu osobu pristupne dobi od 30 godina (ptv. 305,50 EUR) i policu osiguranja nekretnine površine 50m2 u visini od 375,00 HRK godišnje

Opće informacije o stambenom kreditu

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Zahtjevi

Zahtjev za kredit/kreditnu karticu/i tekući račun

Obrazac za sudužnika/jamca

Potvrda poslodavca

HROK - Jednokratna izjava za potrošače

Kreditna dokumentacija

Dokumentacija za odobravanje nenamjenskih kredita

Dokumentacija za odobravanje hipotekarnih kredita

Dokumentacija za odobravanje stambenih kredita

Dokumentacija za odobravanje Stambenih kredita za poboljšanje energetske učinkovitost

Dokumentacija za odobravanje turističkih kredita

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 26.02.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.02.2018.

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 06.03.2017.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 27.07.2017)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 06.12.2017)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju MasterCard kartice

Opći uvjeti MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije (vrijede od 18.08.2017)

Opći uvjeti izravnog terećenja/SEPA izravnog terećenja za potrošače (vrijede od 9.10.2017)

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika promjena naknada u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Arhiva

Pravilnici

Pravilnik o postupanju s prigovorima klijenata

Pravila nagradnog programa MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Zainteresiran/a sam za Stambeni kredit uz valutnu klauzulu u EUR

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Namjena kredita

Kupnja i izgradnja stambenih objekata i montažnih kuća, adaptacija, dovršenje, dogradnja, rekonstrukcija stambenih objekata (kuća, stan, apartmani i stanovi za odmor), te kupnja i  komunalno uređenje zemljišta, refinanciranje stambenih kredita

Preduvjeti za sudionike u kreditu (korisnik, sudužnik):

 • punoljetni, kreditno sposobni državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • sudionici (izuzev umirovljenika) u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, moraju biti zaposlene na neodređeno
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca *
 • osobe zaposlene na određeno vrijeme moraju imati najmanje 24 mjeseci neprekinutog radnog staža, od toga minimalno 12 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca. Sudužnik se uključuje sukladno procjeni Banke
 • osobe zaposlene na određeno na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem Ugovora o radu zaključenom s inozemnim poslodavcem mogu se prihvatiti u kreditni odnos kao korisnici kredita ukoliko su u zadnjih 24 mjeseca imali minimalno ukupno 12 mjesečnih primanja
 • u kreditni odnos obavezno se uključuje supružnik (ukoliko ga ima)
 • korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 75 godina, odnosno do 70 godina ukoliko se radi o kreditu gdje je namjena adaptacija, odnosno ukoliko većinski dio namjene kredita spada pod namjenu adaptacije
 • status primarnog kredita nije obavezan (klijent s tekućim računom u Banci ili tekućim računom u postupku otvaranja, a na koji su usmjerena redovna primanja klijenta)

* Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, zatražiti i dulje trajanje neprekinutog radnog staža

Iznos

 • Minimalni iznos kredita je 10.000,00 EUR, a maksimalni iznos 250.000,00 EUR

Poklon dobrodošlice

 • Poklon dobrodošlice u iznosu od 1.500,00 HRK isplaćuje se po realizaciji kredita na tekući račun klijenta

Rok otplate

 • do 30 godina
 • do 15 godina za kredite s iznosom do 15.000,00 EUR

Kamatna stopa*

 • uz status primarnog klijenta 3,45%* godišnje, fiksna za prvih 5 godina otplate, te se po isteku primjenjuje promjenjiva kamatna stopa, a sukladno ugovorenim parametrima - definiraju se prema promjenjivoj kamatnoj stopi** (EKS 3,78%)

ili

 • bez statusa primarnog klijenta 3,95%* godišnje, fiksna za prvih 5 godina otplate, te se po isteku primjenjuje promjenjiva kamatna stopa, a sukladno ugovorenim parametrima - definiraju se prema promjenjivoj kamatnoj stopi** (EKS 4,29%)

* Kamatna stopa se uvećava za 0,50 p.p. za klijente koji nakon isplate kredita prestanu primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita.

**Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna  na www.sberbank.hr),  sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6 mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Naknade:

Bez naknade za administraciju kredita

Kreditna sposobnost

 • Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše dvije osobe zaposlene kod istog poslodavca i najviše 1 umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje samostalnu djelatnost, te 1 osoba zaposlena u d.o.o. sa manje od 10 zaposlenih.

Banka se obavezuje da će, na način razumljiv klijentu, pojasniti sve uvjete kreditiranja te jasno predočiti ponudu u dijelu stambenih kredita za potrošače.

Pritom Banka ne vrši savjetodavne usluge, te odluku o podizanju kredita donosi isključivo klijent. 

Korištenje kredita

 • Kredit se plasira kunama po srednjem tečaju HNB za devize za EUR važećem na dan isplate.
 • Kod namjena izgradnja, dogradnja, dovršenje ili rekonstrukcija ukoliko je iznos kredita veći od 50.000,00 EUR isplata kredita vrši se u tranšama, odnosno sukladno troškovniku i obavljenim radovima.

Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu, odnosno za namjenu izgradnje stambenog objekta kod bezgotovinske isplate 12 mjeseci.

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću.
  Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita

Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima u kunama po srednjem tečaju HNB za EUR za devize na dan dospijeća kredita.

Redovni anuitet - anuitet izračunat na ugovoreni rok otplate kredita.

Instrumenti osiguranja povrata kredita

 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni po pristanku dužnika svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca kod inozemnog poslodavca
 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu
 3. polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke
 4. založno pravo (hipoteka) na nekretnini:
  1. namjena adaptacija ili ukoliko je većinski dio namjene kredita adaptacija - iznos kredita može biti do 60% procijenjene vrijednosti nekretnine
  2. sve ostale namjene - iznos kredita može biti do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine

   Kod kreditiranja izgradnje montažnih objekata potreban je upis založnog prava na zamjensku hipoteku koja zadovoljava uvjete opisane u točki 5. (nije prihvatljiv montažni objekt u izgradnji kao zalog). Iznimno za iznose do 15.000,00 EUR moguće je prihvatiti zemljište kao hipoteku. Dodatno, Banka ne prihvaća pod instrumente osiguranja drvene montažne kuće tzv. brvnare (fasada je od drvenih trupaca i / ili daski).
 5. jedan u cijelosti kreditno sposoban jamac ili polica mješovitog životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita

Trebate pomoć?