Turistički kredit uz valutnu klauzulu u EUR

Pripremimo sezonu zajedno!

Poboljšajte svoju turističku ponudu

Izračunajte iznos mjesečnog anuiteta uz kreditni kalkulator

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u EUR)

Iskoristite prednosti koje pruža Turistički kredit

Jednostavno i brzo uz povoljne kreditne uvjete započnite ili proširite turističku djelatnost.

 • Bez naknade za refinanciranje postojećih turističkih kredita

 • Niža kamatna stopa za klijente

Primjer kalkulacije kredita 

 

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa, promjenjiva Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR
35.000,00 4,49%1 5,20%3 15 godina 180 267,57 53.405,78
35.000,00 4,99%2 5,66%5 15 godina 180 276,60 54.788,18

Status primarnog klijenta podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u Banci i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja. Klijenti koji obavljaju djelatnost vezanom za turizam kao osnovnom djelatnošću ostvaruju status primarnog klijenta otvaranjem žiro računa u Sberbank d.d. za obavljanje platnog prometa iz svog poslovanja vezanog za turističku djelatnost.Kamatna stopa se uvećava za 0,50 p.p. za klijente koji nakon isplate kredita prestanu primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita.


2
 Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 5,22 p.p. i 6M EURIBOR koji važeći na dan 28.02.2019. iznosi -0,23 

KEKS je izračunat za kredit sa upisom hipoteke na 15 godina u iznosu od 35.000 EUR, uz trošak procjene vrijednosti nekretnine u visini od 1.700,00 HRK i trošak vođenja tekućeg računa u iznosu od 10 HRK mjesečno, policu mješovitog životnog osiguranja sa godišnjim plaćanjem premije za osiguranu osobu pristupne dobi od 30 godina (ptv. 267,48 EUR) i policu osiguranja nekretnine površine 50m2 u visini od 375,00 HRK godišnje.

EKS je izračunat za kredit sa upisom hipoteke na 15 godina u iznosu od 35.000 EUR, uz trošak procjene vrijednosti nekretnine u visini od 1.700,00 HRK, policu mješovitog životnog osiguranja sa godišnjim plaćanjem premije za osiguranu osobu pristupne dobi od 30 godina (ptv. 267,48 EUR) i policu osiguranja nekretnine površine 50m2 u visini od 375,00 HRK godišnje

EKS je izračunat za kredit sa upisom hipoteke na 15 godina u iznosu od 35.000 EUR, uz trošak procjene vrijednosti nekretnine u visini od 1.700,00 HRK, policu mješovitog životnog osiguranja sa godišnjim plaćanjem premije za osiguranu osobu pristupne dobi od 30 godina (ptv. 267,48 EUR) i policu osiguranja nekretnine površine 50m2 u visini od 375,00 HRK godišnje.

Opće informacije o turističkom kreditu

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Zahtjevi

Zahtjev za kredit (važeći od 23.08.2019)

Zahtjev za kredit_obrazac za suduznika i jamca (važeći od 23.08.2019)

Potvrda poslodavca (važeći od 23.08.2019)

Obrazac za zaloznog duznika (važeći od 23.08.2019)

Suglasnost za obradu osobnih podataka (važeći od 23.08.2019)

Kreditna dokumentacija

Dokumentacija za odobravanje hipotekarnih kredita (važeća od 05.9.2019.)

Dokumentacija za odobravanje stambenih kredita (važeća od 05.09.2019.)

Dokumentacija za odobravanje turističkih kredita (važeća od 05.09.2019.)

Dokumentacija za odobravanje nenamjenskih kredita (važeća od 05.09.2019.)

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 7.2.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 1.1.2020.

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 24.04.2019.)

Opći uvijeti za jednokratne platne transakcije - (28.7.2018.)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja za potrošače - vrijede 08.02.2019

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 02.05.2019.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 14.09.2019.)

Obavijest o dopuni Općih uvjeta i Naknada

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Konzum kartice (vrijede od 14.9.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice (vrijede od 14.9.2019.)

Izmjene općih uvjeta poslovanja za fizičke osobe s datumom primjene od 14.09.2019. godine

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (14.9.2019.)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima Sberbank d.d. za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 14.09.2019.)

Obavijest o stupanju Općih uvjeta za Mastercard Identity Check na snagu sa 16.10.2019

Opći uvjeti za korištenje Mastercard Identity Check

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Standard kartice (vrijedi od 14.9.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Konzum kartice (vrijede od 03.02.2020.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Standard kartice (vrijedi od 03.02.2020.)

Obavijest o dopuni Općih uvjeta za korištenje Mastercard kartice

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno depozitnim poslovima s potrošačima - 27.12.2019.

Arhiva

Pravilnici

Pravila nagradnog programa MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Zainteresiran/a sam za Turistički kredit

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

­

Namjena kredita

Kupnja, izgradnja, dovršenje, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija* turističkih, ugostiteljskih objekata ili objekata koji će služiti za obavljanje turističke odnosno ugostiteljske djelatnosti i sportskih kapaciteta, refinanciranje kredita istih namjena

Uređenje i opremanje turističkih i ugostiteljskih kapaciteta, nabava opreme (sauna, fitness oprema, namještaj, ostalo) u svrhu obavljanja turističke, odnosno ugostiteljske djelatnosti

Refinanciranje kredita istih namjena kod Sberbank d.d. i u drugim bankama

* Maksimalni iznos za adaptaciju može iznositi do 60% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se adaptira

Preduvjeti za sudionike u kreditu

 • Državljani Republike Hrvatske, fizičke osobe, s prebivalištem u RH koji se bave turističkom djelatnošću (iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta ili obavljaju djelatnost vezanu za turizam) kao dodatnom djelatnošću*
 • Državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH koji se bave iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta ili obavljanjem djelatnosti vezanom za turizam kao osnovnom djelatnošću najmanje 12 mjeseci**
 • u kreditni odnos obavezno se uključuje supružnik (ukoliko ga ima)
 • osobe koje u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta kredita nisu starije od 75 godina

* Sudionici (izuzev umirovljenika) u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, moraju biti zaposleni na neodređeno te imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža

* Osobe zaposlene na određeno na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem Ugovora o radu zaključenom s inozemnim poslodavcem mogu se prihvatiti u kreditni odnos kao korisnici kredita ukoliko su u zadnjih 24 mjeseca imali minimalno ukupno 12 mjesečnih primanja

** Tražitelj kredita za ostvarivanje statusa primarnog klijenta treba otvoriti žiro račun u Sberbank d.d. za obavljanje platnog prometa iz svog poslovanja vezanog za turističku djelatnost

Iznos

 • Minimalni iznos kredita je 5.000,00 EUR, a maksimalni iznos 250.000,00 EUR

Rok otplate

 • do 10 godina za kredite do 15.000,00 EUR
 • do 20 godina za kredite preko 15.000,00 EUR

Kamatna stopa

 • 4,99*% godišnje, promjenjiva (EKS 5,71%) - uz status primarnog klijenta**
 • 5,49% godišnje, promjenjiva (EKS 6,17%) – bez statusa primarnog klijenta**

* Kamatna stopa se uvećava za 0,50 p.p. za klijente koji nakon isplate kredita prestanu primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita.

Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr),  sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6 mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita. Visina 6 mjesečnog (6M) EURIBORA na dan 28.02.2018. iznosi -0,27%.

**Status primarnog klijenta podrazumijeva: klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku  otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja

Naknade:

Bez naknade za administraciju kredita 

Kreditna sposobnost

 • Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše dvije osobe zaposlene kod istog poslodavca i najviše 1 umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje samostalnu djelatnost, te 1 osoba zaposlena u d.o.o. sa manje od 10 zaposlenih

Korištenje kredita

 • Kredit se plasira u kunama po srednjem tečaju HNB za devize za EUR važećem na dan isplate.
 • Kod namjena izgradnja, dogradnja, dovršenje ili rekonstrukcija ukoliko je iznos kredita veći od 50.000,00 EUR isplata kredita vrši se u tranšama, odnosno sukladno troškovniku i obavljenim radovima.

Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu, odnosno za namjenu izgradnje stambenog objekta kod bezgotovinske isplate 12 mjeseci.

Otplata kredita

 • Otplata se vrši u kunama po srednjem tečaju HNB za EUR za devize na dan dospijeća kredita.

Poček

 • Korisnik kredita može ugovoriti poček do 12 mjeseci za kredite preko 15.000,00 EUR.

Poček je uključen u rok otplate kredita, a kamata za vrijeme počeka naplaćuje se mjesečno u visini 10% anuiteta, min. 26,00 EUR, a ostatak obračunate i nenaplaćene kamate se naplaćuje kroz redovne anuitete po isteku počeka.

Instrumenti osiguranja povrata kredita

Obvezni instrumenti osiguranja

 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni po pristanku svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca kod inozemnog poslodavca
 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu

Iznosi do 15.000,00 EUR

 • obvezni instrumeni osiguranja za sve sudionike u kreditu
 • jedan kreditno sposoban jamac platac ili
 • polica životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja (mješovito životno osiguranje) sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke ili
 • depozit u visini 10% iznosa kredita

Iznosi preko 15.000 EUR

 • obvezni instrumeni osiguranja za sve sudionike u kreditu
 • založno pravo (hipoteka) na nekretnini. Iznos kredita može iznositi maksimalno 75% vrijednosti nekretnine
 • polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke
 • jedan kreditno sposoban jamac, platac ili
 • polica životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja (mješovito životno osiguranje) sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita vinkulirana/založena u korist Banke ili
 • depozit u visini 10% iznosa kredita

Nekretnina na kojoj se zasniva založno pravo ili prenosi pravo vlasništva mora biti upisana u zemljišnim knjigama i na njoj ne smije biti nikakvih tereta drugih pravnih ili fizičkih osoba (osim zaloga radi otkupa stanarskog prava).

Instrumenti osiguranja koji se nalaze u drugoj državi članici EU ili trećoj zemlji se ne prihvaćaju.

Trebate pomoć?