Turistički kredit

Sezona može početi

Poboljšajte svoju turističku ponudu

Izračunajte iznos mjesečnog anuiteta uz kreditni kalkulator

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u EUR)

Iskoristite prednosti koje pruža Turistički kredit

Jednostavno i brzo uz povoljne kreditne uvjete započnite ili proširite turističku djelatnost.

 • Bez naknade za refinanciranje postojećih turističkih kredita

 • Niža kamatna stopa za klijente

Primjer kalkulacije kredita 

 

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa, promjenjiva Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR
35.000,00 4,99%* 5,58%*** 20 godina 240 230,79 57.232,58
35.000,00 5,49%** 6,10%*** 20 godina 240 240,56 59.577,38

* Kamatna stopa uz status primarnog klijenta; podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku  otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja 

** Kamatna stopa bez statusa primarnog klijenta

*** EKS efektivna kamatna stopa izračunata za rok otplate od 20 godina bez počeka, na iznos od 35.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, otplata putem anuiteta, iznos naknade od 1,00% uz policu životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja (mješovito životno osiguranje) sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita, polica osiguranja nekretnine površine 50m2 (požar i druge opasnosti)  i naknada za vođenje računa za otplatu kredita 14 kn/mj.

Zainteresiran/a sam za Turistički kredit

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Čemu služi ova provjera?

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

 • Popunite obrazacv

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

­

Namjena kredita

Kupnja, izgradnja, dovršenje, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija turističkih, ugostiteljskih objekata ili objekata koji će služiti za obavljanje turističke odnosno ugostiteljske djelatnosti, refinanciranje kredita istih namjena.

Preduvjeti za sudionike u kreditu

 • Državljani Republike Hrvatske, fizičke osobe, s prebivalištem u RH koji se bave turističkom djelatnošću (iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta ili obavljaju djelatnost vezanu za turizam) kao dodatnom djelatnošću*
 • Državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH koji se bave iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta ili obavljanjem djelatnosti vezanom za turizam kao osnovnom djelatnošću najmanje 12 mjeseci**
 • u kreditni odnos obavezno se uključuje supružnik (ukoliko ga ima)
 • osobe koje u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta kredita nisu starije od 70 godina

* Sudionici (izuzev umirovljenika)  u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, moraju biti zaposlene na neodređeno.

* Osobe zaposlene na određeno na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem Ugovora o radu zaključenom s inozemnim poslodavcem mogu se prihvatiti u kreditni odnos kao korisnici kredita ukoliko su u zadnjih 24 mjeseca imali minimalno ukupno 12 mjesečnih primanja.

** tražitelj kredita treba otvoriti žiro račun u Sberbank d.d. za obavljanje platnog prometa iz svog poslovanja vezanog za turističku djelatnost

Iznos

 • Minimalni iznos kredita je 5.000,00 EUR, a maksimalni iznos 250.000,00 EUR

Rok otplate

 • do 7 godina za kredite do 15.000,00 EUR
 • do 20 godina za kredite preko 15.000,00 EUR

Kamatna stopa

 • 4,99*% godišnje, promjenjiva (EKS 5,58%) - uz status primarnog klijenta**
 • 5,49% godišnje, promjenjiva (EKS 6,10%) – bez statusa primarnog klijenta**

* Kamatna stopa se uvećava za 0,50 p.p. za klijente koji nakon isplate kredita prestanu primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita.

Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr),  sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6 mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

**Status primarnog klijenta podrazumijeva: klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku  otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja

Naknade

Naknada za administraciju kredita:

 • 0,00% od iznosa kredita za refinanciranje
 • 1,00%* od iznosa kredita za ostale namjene

Maksimalna naknada po kreditu iznosi 1.000,00 kn za iznose kredita do 15.000,00 EUR, odnosno  2.900,00 kn za iznose kredita preko 15.000,00 EUR

Naknada vođenja računa za otplatu kredita:

 • 14,00 kn mjesečno

Kreditna sposobnost

 • Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše dvije osobe zaposlene kod istog poslodavca i najviše 1 umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje samostalnu djelatnost, te 1 osoba zaposlena u d.o.o. sa manje od 10 zaposlenih.

Korištenje kredita

 • Kredit se plasira u kunama po srednjem tečaju HNB za devize za EUR važećem na dan isplate.
 • Kod namjena izgradnja, dogradnja, dovršenje ili rekonstrukcija ukoliko je iznos kredita veći od 50.000,00 EUR isplata kredita vrši se u tranšama, odnosno sukladno troškovniku i obavljenim radovima.

Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu, odnosno za namjenu izgradnje stambenog objekta kod bezgotovinske isplate 12 mjeseci.

Otplata kredita

 • Otplata se vrši u kunama po srednjem tečaju HNB za EUR za devize na dan dospijeća kredita.

Poček

 • Korisnik kredita može ugovoriti poček do 12 mjeseci za kredite preko 15.000,00 EUR.

Poček je uključen u rok otplate kredita, a kamata za vrijeme počeka naplaćuje se mjesečno u visini 10% anuiteta, min. 26,00 EUR, a ostatak obračunate i nenaplaćene kamate se naplaćuje kroz redovne anuitete po isteku počeka.

Instrumenti osiguranja povrata kredita

Obvezni instrumenti osiguranja

 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni po pristanku svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca kod inozemnog poslodavca
 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu
 3. bianco mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu

Iznosi do 15.000,00 EUR

 • obvezni instrumeni osiguranja za sve sudionike u kreditu
 • jedan kreditno sposoban jamac platac ili
 • polica životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja (mješovito životno osiguranje) sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke

Iznosi preko 15.000 EUR

 • obvezni instrumeni osiguranja za sve sudionike u kreditu
 • založno pravo (hipoteka) na nekretnini. Iznos kredima mora iznositi minimalno 65% vrijednosti nekretnine
 • polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke
 • polica riziko osiguranja života s padajućom osiguranom svotom na 30% iznosa kredita vinkulirana u korist Banke do konačne otplate kredita ili
 • jedan kreditno sposoban jamac platac ili
 • polica životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja (mješovito životno osiguranje) sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita vinkulirana/založena u korist Banke 

Trebate pomoć?