Zamjenski kredit s kombiniranom kamatnom stopom

Zamijenite sve svoje obaveze jednim kreditom!

Zamijenite sve svoje postojeće obaveze jednim kreditom

Kreditni kalkulator

Izračunajte mjesečni anuitet

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u HRK)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u HRK)

Kombinirana kamatna stopa:

Kamatna stopa je fiksna za prvih 5 godina otplate, te promjenjiva za preostali rok otplate 1

Uz status primarnog klijenta 2

6,20% u EUR 3

6,90% u HRK 4

Bez statusa primarnog klijenta

6,70% u EUR 3

7,40% u HRK 4

1 Kamatna stopa je fiksna za prvih 5 godina otplate kredita, te promjenjiva za preostali rok otplate, a sukladno ugovorenim parametrima. Promjenjiva kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

2 Status primarnog klijenta podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u Banci i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja. Kamatna stopa se uvećava za 0,5 p.p. u slučaju prestanka priliva mjesečnih primanja na tekući račun.

3 Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

4 Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni NRS2 (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.HUB.HR/nrs), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita. 

Iskoristite prednosti Zamjenskog kredita

Zatvorite sve svoje postojeće obaveze jednim kreditom.

 • Maksimalno 30% ukupno odobrenog iznosa kredita - klijent dodatno može koristiti nenamjenski

 • Mogućnost refinanciranja postojećih obaveza u svim bankama

 • Mogućnost osiguranja otplate kredita od rizika bolovanja i smrti

Primjer kalkulacije kredita

Iznos kredita u HRK Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u HRK

100.000,00

6,90% 1

8,56% 3

10 godina

120

1.155,94

144.512,80

100.000,00

7,40% 2

8,28%  4

10 godina

120

1.181,81

146.417,20

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR

15.000,00

6,20% 1

7,77% 3

10 godina

120

168,04

21.016,80

15.000,00

6,70% 2

8,12% 5

10 godina

120

171,85

21.312,00

1 Kamatna stopa uz status primarnog klijenta; podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u Banci i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja. Kamatna stopa se uvećava za 0,5 p.p. u slučaju prestanka priliva mjesečnih primanja na tekući račun.

2 Kamatna stopa bez statusa primarnog klijenta

3 EKS je računat bez naknade za administraciju kredita, uz trošak police osiguranja kredita CPI-pokriće A i trošak vođenja tekućeg računa u iznosu od 10,00 kn mjesečno

4 EKS je izračunat za iznos kredita od 100.000 HRK na 10 godina uz instrument osiguranja depozit

5 EKS je izračunat za iznos kredita od 15.000 EUR na 10 godina uz trošak police osiguranja kredita CPI-pokriće u iznosu od 690,00 EUR

Opće informacije o zamjenskom kreditu

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Zahtjevi

Zahtjev za kredit (važeći od 03.07.2018.)

Obrazac za sudužnika/jamca (važeći od 03.07.2018.)

Potvrda poslodavca (važeća od 25.05.2018.)

Kreditna dokumentacija

Dokumentacija za odobravanje nenamjenskih kredita (važeća od 03.10.2018.)

Dokumentacija za odobravanje hipotekarnih kredita (važeća od 03.10.2018.)

Dokumentacija za odobravanje stambenih kredita (važeća od 03.10.2018.)

Dokumentacija za odobravanje turističkih kredita (važeća od 03.10.2018.)

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 01.11.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 25.10.2018.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 10.09.2018.

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 28.07.2018.)

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije (vrijede od 28.07.2018)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 28.07.2018.)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 28.07.2018.)

Opći uvjeti izravnog terećenja/SEPA izravnog terećenja (vrijede od 28.07.2018.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice (vrijede od 28.07.2018.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju MasterCard kartice (vrijede od 28.07.2018.)

Opći uvjeti MasterCard Sberbank Konzum Kartica (vrijede od 28.07.2018.)

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa (vrijede od 25.05.2018.)

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika promjena naknada u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Arhiva

Pravilnici

Pravila nagradnog programa MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Zainteresiran/a sam za Zamjenski kredit s kombiniranom kamatnom stopom

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Preduvjeti:

 • punoljetni kreditno sposobni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca 1
 • netto osobni dohodak: minimalno 3.000,00 HRK
 • kredit mora biti otplaćen do 75. godine starosti svih sudionika u kreditu

​Iznos:

 • minimalni iznos kredita je 7.500,00 HRK / 1.000,00 EUR, a maksimalni iznos 225.000,00 HRK / 30.000,00 EUR 1

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni iznos je 38.000,00 HRK / 5.000,00 EUR.

 1 Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, odrediti manji maksimalni iznos kredita i zatražiti dulje trajanje neprekinutog radnog staža

 • krediti koji se odobravaju uz valutnu klauzulu u eurima se isplaćuju u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate kredita 

Rok otplate:

 • do 144 mjeseca

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni rok je 5 godina.

Naknade:

 • bez naknade za administraciju kredita

Kreditna sposobnost

 • kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću. 

Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita.

Osiguranje povrata kredita

Instrumenti osiguranja

 • javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu 2
 • javnobilježnički solemnizirana zadužnica svih sudionika u kreditu 2
 • polica MŽO sa osiguranom svotom od minimum 10% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke ili
 • CPI osiguranje – pokriće A ili
 • depozit u visini 10% iznosa kredita (na depozit se obračunava kamata 0,50%)

2 Banka ima diskrecijsko pravo ovisno o bonitetu i kreditnoj urednosti klijenta odobriti kredit bez navedenih instrumenata osiguranja

CPI - OSIGURANJE OTPLATE KREDITA

POKRIĆE A

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)

premijska stopa 4,60%

Police osiguranja i depozit se mogu uplatiti iz kredita.

Trebate pomoć?