Zamjenski kredit s promjenjivom kamatnom stopom

Zamijeni za bolji!

Zamijenite sve svoje postojeće obaveze jednim kreditom

Kreditni kalkulator

Izračunajte mjesečni anuitet

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u HRK)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u HRK)

Promjenjiva kamatna stopa:

Uz status primarnog klijenta***

6,30% u EUR*

6,80% u HRK**

Bez statusa primarnog klijenta

6,80% u EUR*

7,30% u HRK**

Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

*Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

**Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni NRS2 (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.HUB.HR/nrs), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

***Kamatna stopa se uvećava za 0,5 p.p. u slučaju prestanka priliva mjesečnih primanja na tekući račun.

Iskoristite prednosti Zamjenskog kredita

Zatvorite sve svoje postojeće obaveze jednim kreditom.

 • Maksimalno 30% ukupno odobrenog iznosa kredita - klijent dodatno može koristiti nenamjenski

 • Mogućnost refinanciranja postojećih obaveza u svim bankama

 • Mogućnost osiguranja otplate kredita od rizika bolovanja i smrti

Primjer kalkulacije kredita

Iznos kredita u HRK Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u HRK

113.250,00

6,80%*

7,02%***

10 godina

120

1.303,28

156.393,60

113.250,00

7,30%**

7,55%***

10 godina

120

1.332,51

159.901,20

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR

15.000,00

6,30%*

6,49%***

10 godina

120

168,80

20.256,00

15.000,00

6,80%**

7,02%***

10 godina

120

172,62

20.714,40

* Kamatna stopa uz status primarnog klijenta; podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku  otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja 

** Kamatna stopa bez statusa primarnog klijenta

*** EKS je računat bez naknade za administraciju kredita

Zainteresiran/a sam za Zamjenski kredit s promjenjivom kamatnom stopom

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Preduvjeti:

 • punoljetni kreditno sposobni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca *
 • netto osobni dohodak: minimalno 3.000,00 HRK
 • kredit mora biti otplaćen do 70. godine starosti svih sudionika u kreditu, (za umirovljenike do 75 godina starosti)

​Iznos:

 • minimalni iznos kredita je 7.500,00 HRK / 1.000,00 EUR, a maksimalni iznos 225.000,00 HRK / 30.000,00 EUR*

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni iznos je 38.000,00 HRK / 5.000,00 EUR.

 * Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, odrediti manji maksimalni iznos kredita i zatražiti dulje trajanje neprekinutog radnog staža

 • krediti koji se odobravaju uz valutnu klauzulu u eurima se isplaćuju u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate kredita 

Rok otplate:

 • do 144 mjeseca

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni rok je 5 godina.

Nagrada za urednost:

Svake tri godine umanjenje kamatne stope 2 postotna poena u slučaju urednosti svih klijentovih kreditnih obaveza. Dodatno, za kredite ugovorene na 10 godina i više, uz ranije navedenu obavezu urednosti u otplati, nakon 9. godine otplate kredita kamatna stopa iznositi će 0% do kraja otplate kredita.

Naknade:

 • bez naknade za administraciju kredita

Kreditna sposobnost

 • kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću. 

Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita.

Osiguranje povrata kredita

Instrumenti osiguranja

 • javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu*
 • javnobilježnički solemnizirana zadužnica svih sudionika u kreditu*
 • polica MŽO sa osiguranom svotom od minimum 10% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke ili
 • CPI osiguranje – pokriće A ili
 • depozit u visini 10% iznosa kredita (na depozit se obračunava kamata 0,50%)

* Banka ima diskrecijsko pravo ovisno o bonitetu i kreditnoj urednosti klijenta odobriti kredit bez navedenih instrumenata osiguranja

CPI - OSIGURANJE OTPLATE KREDITA

POKRIĆE A

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)

premijska stopa 4,60%

Police osiguranja i depozit se mogu uplatiti iz kredita.

Trebate pomoć?