Zamjenski kredit

Zamijeni za bolji!

Zamijenite sve svoje postojeće obaveze jednim kreditom

Izračunaj mjesečni anuitet

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u EUR)

Iskoristite prednosti Zamjenskog kredita

Zatvorite sve svoje postojeće obaveze jednim kreditom.

 • Maksimalno 30% ukupno odobrenog iznosa kredita - klijent dodatno može koristiti nenamjenski

 • Odaberite redovnu anuitetsku otplatu ili uz pauzu i plaćajte 11 anuiteta godišnje

 • Mogućnost refinanciranja postojećih obaveza u svim bankama

 • Mogućnost osiguranja otplate kredita od rizika bolovanja, prestanka radnog odnosa i smrti

 • Niža naknada za obradu kredita za korisnike Premium paketa tekućeg računa

Dodatna rezerva uz kredit

 • MasterCard kreditna kartica bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja te za naredne godine ako kartica bude korištena minimalno 6 puta u godini; unaprijed odobreni iznos za potrošnju putem kartice je u visini 100% mjesečnog netto primanja, ali maksimalno do 10.000,00 kn

Primjer kalkulacije kredita model A

 

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR
9.000,00 7,49% 8,43%** 10 godina 120 106,78 13.128,15
9.000,00 7,99% 8,97%** 10 godina 120 109,14 13.411,67

 

Iznos kredita u HRK Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u HRK
70.000,00 7,49% 8,41%** 10 godina 120 830,55 102.045,71
70.000,00 7,99% 8,95%** 10 godina 120 848,92 104.250,78

**  EKS je računat uz naknadu za administraciju 1,00%, trošak vođenja računa po kreditu od 14 kn/mj

 

Primjer kalkulacije kredita model B

 

Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR
9.000,00 6,49% 7,35%** 10 godina 120 102,15 12.576,66
9.000,00 6,69% 7,58%** 10 godina 120 103,06 12.681,85

                     

Iznos kredita u HRK Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u HRK
70.000,00 6,49% 7,35%** 10 godina 120 794,48 97.717,51
70.000,00 6,69% 7,56%** 10 godina 120 801,62 98.574,38

**  EKS je računat uz naknadu za administraciju 1,00%, trošak vođenja računa po kreditu od 14 kn/mj

Zainteresiran/a sam za Zamjenski kredit

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Čemu služi ova provjera?

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Korisne informacije

Iznos kredita:

 • od 5.000,00 EUR do 30.000,00 EUR (u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate kredita), za kredite uz valutnu klauzulu na EUR, te od 38.000,00 do 225.000,00 KN za kredite u kunama.

Minimalni iznos anuiteta može biti jednak ili veći od 65,00 EUR (protuvrijednost u kunama).

Rok otplate:

 • do 120 mjeseci 

Naknade:

 • 1,00% iznosa odobrenog kredita, maksimalno 800,00 kuna, jednokratno

Naknada vođenja računa za otplatu kredita:

 • 14,00 kn mjesečno 

Kreditna sposobnost 

 • kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

Otplata kredita

 • obavezna otplata putem administrativne zabrane na plaću. Za klijente Banke čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga.

Osiguranje povrata kredita

Obavezni instrumenti osiguranja

 • javnobilježnički solemnizirana izjava o zapljeni po pristanku dužnika svih sudionika u kreditu

 • javnobilježnički solemnizirana zadužnica svih sudionika u kreditu 

 • bianco mjenica svakog sudionika u kreditu 

Iznosi do 10.000,00 EUR (ili protuvrijednosti u kunama)

 • obvezni instrumenti osiguranja za sve sudionike u kreditu (klijent može ugovoriti i CPI osiguranje prema vlastitom izboru kao dodatno osiguranje)

Iznosi preko 10.001,00 EUR (ili protuvrijednosti u kunama)

 • obvezni instrumenti osiguranja za sve sudionike u kreditu i dodatno (prema izboru klijenta)

 • polica riziko životnog osiguranja u 100% iznosu sa opadajućom osiguranom svotom (uplata premije jednokratno), vinkulirana u korist Banke do konačne otplate kredita, ili

 • polica MŽO s osiguranom svotom od minimalno 10% iznosa kredita ili

 • jamac (u cijelosti kreditno sposoban) ili

 • depozit u visini 10% iznosa kredita ili

 • CPI osiguranje: pokriće A ili pokriće B 

CPI - OSIGURANJE OTPLATE KREDITA

POKRIĆE A

POKRIĆE B

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) 

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) 

premijska stopa 4,60%

prestanak  radnog odnosa (otkaza)

 

premijska stopa 6,80%

Police osiguranja i depoziti se mogu uplatiti iz osiguranja.

Preduvjeti kredita po modelu A

 • punoljetni kreditno sposobni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH

 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca***

 • neto osobni dohodak: minimalno 3.000,00 kuna

 • kredit mora biti otplaćen do 70. godine starosti svih sudionika u kreditu (za umirovljenike do 75 godina starosti) 

 • status klijenta nije obavezan, a isti podrazumijeva: klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja 

Kamatna stopa*: 

 • 7,49%, godišnje, promjenjiva - uz status klijenta**

 • 7,99%, godišnje, promjenjiva - bez statusa klijenta  

**Kamatna stopa se uvećava za 0,5 p.p. u slučaju prestanka priljeva mjesečnih primanja na tekući račun.

Preduvjeti kredita po modelu B

 • punoljetni kreditno sposobni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH

 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca***

 • tražitelj kredita ima maksimalno jedan realizirani novi kredit u zadnjih 12 mjeseci, ima minimalno jedan kredit u otplati, najmanje 18 mjeseci, te ispunjava ostale uvjete urednosti u otplati postojećih kredita sukladno propisanim uvjetima Banke

 • netto osobni dohodak: minimalno 7.500,00 kuna 

 • kredit mora biti otplaćen do 70. godine starosti svih sudionika u kreditu (za umirovljenike do 75 godina starosti) 

 • status klijenta nije obavezan, a isti podrazumijeva: klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja 

Kamatna stopa*:

 • 6,49%, godišnje, promjenjiva – uz status klijenta**

 • 6,69%, godišnje,  promjenjiva – bez statusa klijenta

**Kamatna stopa se uvećava za 0,2 p.p. u slučaju prestanka priljeva mjesečnih primanja na tekući račun.

Ostalo:

***Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, zatražiti i dulje trajanje neprekinutog radnog staža.

*Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio za kredite uz valutnu klauzulu na EUR vezan je na 6mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), dok je promjenjivi dio za kunske kredite vezan na 6mjesečni NRS2 (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.HUB.HR/nrs).

Fiksni dio ostaje nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

 

Trebate pomoć?