Zeleni kredit uz valutnu klauzulu u EUR

Za poboljšanje energetske učinkovitosti vašeg doma

Ozelenite svoj dom

Iskoristite prednosti Zelenog kredita

Povećajte energetsku učinkovitost kućanstava i smanjite mjesečne troškove režija za energiju i vodu do 60% te ukupno poboljšajte kvalitetu stanovanja i života.

 • Mogućnost kupnje, izgradnje, dogradnje i dovršenja nisko energetske stambene nekretnine - energetskog razreda A+, A ili B (uključivši i montažne kuće)

 • Mogućnost adaptacije postojećih nekretnina u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti

 • Mogućnost refinanciranja stambenih kredita za poboljšanje energetske učinkovitosti (zelenih kredita) u drugim Bankama i unutar Sberbank d.d.

 • Bez naknade za bezgotovinsku isplatu

Izaberite iznos u skladu sa svojim potrebama

Izračunajte iznos mjesečnog anuiteta uz kreditni kalkulator

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u EUR)

Primjer kalkulacije kredita

 

Iznos kredita u HRK Kamatna stopa, promjenjiva Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u HRK
80.000,00 4,75%* 4,99%*** 30 godina 360 417,32 152.408,39
80.000,00 5,45%** 5,72%*** 30 godina 360 451,72 164.794,69

* Kamatna stopa uz status primarnog klijenta; podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku  otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja 

** Kamatna stopa bez statusa primarnog klijenta

*** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunat za kredit na 30 godina bez počeka u iznosu 80.000,00 EUR, bezgotovinsku isplatu, te otplatu putem redovnog anuiteta, za nekretninu površine 50m2

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Zahtjevi

Zahtjev za kredit/kreditnu karticu/i tekući račun

Obrazac za sudužnika/jamca

Potvrda poslodavca

HROK - Jednokratna izjava za potrošače

Kreditna dokumentacija

Dokumentacija za odobravanje nenamjenskih kredita

Dokumentacija za odobravanje hipotekarnih kredita

Dokumentacija za odobravanje stambenih kredita

Dokumentacija za odobravanje Stambenih kredita za poboljšanje energetske učinkovitost

Dokumentacija za odobravanje turističkih kredita

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - 09.08.2017.

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 06.03.2017.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 27.07.2017)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju MasterCard kartice

Opći uvjeti MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije (vrijede od 18.08.2017)

Opći uvjeti izravnog terećenja/SEPA izravnog terećenja za potrošače (vrijede od 9.10.2017)

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika promjena naknada u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Arhiva

Pravilnici

Pravilnik o postupanju s prigovorima klijenata

Pravila nagradnog programa MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Kutak za potrošače

Zainteresiran/a sam za Zeleni kredit

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Namjena kredita

 • kupnja, izgradnja, dogradnja i dovršenje nisko energetske stambene nekretnine - energetskog razreda A+, A ili B (uključivši i montažne kuće)
 • adaptacija u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti na postojećim objektima
 • refinanciranje stambenih kredita za poboljšanje energetske učinkovitosti (zelenih kredita) u drugim Bankama i unutar Sberbank d.d.

Preduvjeti za sudionike u kreditu (korisnik, sudužnik)

 • punoljetni, kreditno sposobni državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • sudionici (izuzev umirovljenika) u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, moraju biti zaposlene na neodređeno
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca *
 • osobe zaposlene na određeno vrijeme moraju imati najmanje 24 mjeseci neprekinutog radnog staža, od toga minimalno 12 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca. Sudužnik se uključuje sukladno procjeni Banke
 • osobe zaposlene na određeno na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem Ugovora o radu zaključenom s inozemnim poslodavcem mogu se prihvatiti u kreditni odnos kao korisnici kredita ukoliko su u zadnjih 24 mjeseca imali minimalno ukupno 12 mjesečnih primanja
 • u kreditni odnos obavezno se uključuje supružnik (ukoliko ga ima)
 • korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 75 godina,odnosno do 70 godina ukoliko se radi o kreditu gdje je namjena adaptacija, odnosno ukoliko većinski dio namjene kredita spada pod namjenu adaptacije
 • status primarnog kredita nije obavezan (klijent s tekućim računom u Banci ili tekućim računom u postupku otvaranja, a na koji su usmjerena redovna primanja klijenta)

* Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, zatražiti i dulje trajanje neprekinutog radnog staža

Iznos

 • Minimalni iznos kredita je 5.000,00 EUR, a maksimalni iznos 250.000,00 EUR

Rok otplate

 • do 30 godina
 • do 15 godina za kredite s iznosom do 15.000,00 EUR

Kamatna stopa

 • 4,75%* godišnje, promjenjiva (EKS 4,99 %) – uz status primarnog klijenta**
 • 5,45% godišnje, promjenjiva (EKS 5,72 %) – bez statusa primarnog klijenta**

* Kamatna stopa se uvećava za 0,70 p.p. za klijente koji nakon isplate kredita prestanu primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita.

Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna  na www.sberbank.hr),  sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6 mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

**Status primarnog klijenta podrazumijeva: klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku  otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja

Naknade

Naknada za administraciju kredita:

 • bez naknade za bezgotovinsku isplatu
 • 3,00 % od iznosa odobrenog kredita za gotovinsku isplatu kredita od 51% - 70% kod namjena izgradnje, dovršenja, dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije stambenog objekta
 • 3,50 % od iznosa odobrenog kredita za gotovinsku isplatu kredita od 71% - 100% kod namjena izgradnje, dovršenja, dogradnje, rekonstrukcije i adaptacija stambenog objekta

Maksimalna naknada po kreditu iznosi 2.900,00 kn

Za korisnike PREMIUM paketa tekućeg računa, naknada se umanjuje za 30% od redovne naknade.

Naknada vođenja računa za otplatu kredita:

 • 14,00 kn mjesečno

Kreditna sposobnost

 • Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše dvije osobe zaposlene kod istog poslodavca i najviše 1 umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje samostalnu djelatnost, te 1 osoba zaposlena u d.o.o. sa manje od 10 zaposlenih.

Korištenje kredita

 • Kredit se plasira u kunama po srednjem tečaju HNB za devize za EUR važećem na dan isplate.
  Kod namjena izgradnja, dogradnja, dovršenje ili rekonstrukcija ukoliko je iznos kredita veći od 50.000,00 EUR isplata kredita vrši se u tranšama, odnosno sukladno troškovniku i obavljenim radovima.

Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu, odnosno za namjenu izgradnje stambenog objekta kod bezgotovinske isplate 12 mjeseci.

Otplata kredita

 • obavezna putem administrativne zabrane na plaću.
  Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita

Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima u  kunama prema srednjem  tečaju HNB za EUR za devize na dan dospijeća kredita.

Za kredite preko 30.000,00 EUR koji se otplaćuje putem redovitog mjesečnog anuiteta, mogućnost ugovaranja počeka do 12 mjeseci.

Redovni anuitet - anuitet izračunat na ugovoreni rok otplate kredita.

Instrumenti osiguranja povrata kredita  

 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni po pristanku svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca kod inozemnog poslodavca
 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu
 3. bianco mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 4. polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke
 5. založno pravo (hipoteka) na nekretnini:
  1. namjena adaptacija ili ukoliko je većinski dio namjene kredita adaptacija - iznos kredita može biti do 60% procijenjene vrijednosti nekretnine
  2. sve ostale namjene - iznos kredita može biti do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine

   Kod kreditiranja izgradnje montažnih objekata potreban je upis založnog prava na zamjensku hipoteku koja zadovoljava uvjete opisane u točki 5. (nije prihvatljiv montažni objekt u izgradnji kao zalog). Iznimno za iznose do 15.000,00 EUR moguće je prihvatiti zemljište kao hipoteku. Dodatno, Banka ne prihvaća pod instrumente osiguranja drvene montažne kuće tzv. brvnare (fasada je od drvenih trupaca i / ili daska).
 1. jedan do tri solidarnih jamaca ili polica mješovitog životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 15% od iznosa kredita

Trebate pomoć?