Osiguranje sposobnosti vraćanja kredita

Osiguranje sposobnosti vraćanja kredita (CPI) za slučajeve bolovanja, nezaposlenosti i smrti uslijed bolesti ili kao posljedica nesretnog slučaja

VRSTA RIZIKA

NEZAPOSLENOST - rizik nemogućnosti plaćanja kredita uslijed nastupa prestanka radnog odnosa (otkaza) korisnika kredita. BOLOVANJE - rizik nemogućnosti plaćanja kredita uslijed nastupa privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) korisnika kredita kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti SMRT - rizik nemogućnosti plaćanja kredita uslijed nastupa smrti kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti korisnika kredita

POKRIĆE

Osiguratelj podmiruje mjesečne anuitete, sukladno planu otplate kredita i uvjetima osiguranja

Osiguratelj podmiruje mjesečne anuitete, sukladno planu otplate kredita i uvjetima osiguranja

Ostatak duga koji predstavlja nedospjelu glavnicu po Ugovoru o kreditu u skladu s planom otplate kredita važećem u trenutku nastanka osiguranog slučaja 

MAKSIMALNO TRAJANJE POKRIĆA

144 mjeseci

MAKSIMALNI IZNOS


Maksimalni iznos mjesečnog anuiteta je do 7.500,00 HRK/1.000,00 EUR

Maksimalni iznos nedospjele glavnice kredita 300.000,00 HRK/40.000,00 EUR 

 

Trebate pomoć?