Mjere za pomoć građanima i tvrtkama

Mjere za pomoć građanima i tvrtkama

U ovom teškom razdoblju pandemije koronavirusa i razornog potresa koji je pogodio Zagreb, želja nam je pomoći klijentima u financijskim poteškoćama izazvanim ovom krizom. Iz tog razloga Sberbank je omogućila svim svojim klijentima, građanima i tvrtkama, odgodu otplate njihovih financijskih obveza prema Banci.MJERE ZA GRAĐANE

 

U ovim teškim i izazovnim vremenima za sve nas, uzrokovanim posljedicama epidemije COVID19 i nedavnim potresom u Zagrebu i okolici, Sberbank vam želi pomoći pri otplati kredita i obveza po Mastercard kreditnim karticama ako je došlo do pogoršanja vaše financijske situacije, kako biste sačuvali svoje zdravlje i predahnuli od financijskih obveza koje privremeno niste u mogućnosti podmiriti.

Društveno odgovorno, vodeći brigu o mjerama socijalnog distanciranja, omogućili smo da se svi zahtjevi za odgodu mogu poslati putem online zahtjeva, emailom, poštom, a za pomoć nas možete kontaktirati na telefon 0800 0600.

 

KAKO će Banka olakšati otplatu moga kredita i obveza po Mastercard kreditnoj kartici?

 

MORATORIJ ZA KREDIT

Za sve klijente koji uredno otplaćuju svoje kredite, omogućili smo odgodu plaćanja, odnosno moratorij na otplatu kredita na 3+3 mjeseca. To znači da od trenutka odobrenja vašeg Zahtjeva tri mjeseca nećete morati plaćati anuitete koji bi vam inače kroz ta tri mjeseca dospijevali na naplatu. Za nova tri mjeseca potrebno je ponovno popuniti zahtjev. Moratorij na otplatu kredita možete zatražiti u periodu između 1. travnja i 30. lipnja 2020.g.

MORATORIJ ZA KREDITNU KARTICU

Za sve klijente koji su uredni u otplati svojih obveza po Mastercard kreditnim karticama, omogućili smo odgodu plaćanja, odnosno moratorij na obveze po kreditnim karticama na tri mjeseca. To znači da od trenutka odobrenja vašeg Zahtjeva tri mjeseca nećete morati plaćati obveze koje bi vam po redovnom procesu inače dospijevale na naplatu. Moratorij na otplatu nedospjelih obveza po Mastercard kreditnim karticama možete zatražiti do 30. lipnja 2020.godine.

 

KAKO se mogu prijaviti za moratorij na otplatu kredita?

 

Za vas smo u tu svrhu pripremili posebne obrasce Zahtjeva koje trebate ispuniti i poslati na  adresu Sberbank, Varšavska 9, 10000 Zagreb, uz napomenu „MORATORIJ“. Ako niste u mogućnosti dostaviti nam Zahtjev poštom, isti možete poslati na email adresu moratorij@sberbank.hr. Ukoliko trebate više informacija ili pomoć možete nas kontaktirati na telefon 0800 0600.

MORATORIJ ZA KREDIT

Banka će vam odobriti moratorij na temelju razloga koje ćete navesti u Zahtjevu.

Zahtjev možete popuniti na dva načina:

  • za direktno slanje online kliknite ovdje na ZAHTJEV 
  • za slanje poštom ili mailom kliknite ovdje na ZAHTJEV 

Više o obradi osobnih podataka i Vašim pravima pročitajte u Pravilima o privatnosti Sberbank d.d. za klijente i ostale sudionike.

Ako imate više od jednog kredita u Sberbank d.d., potrebno je ispuniti Zahtjev za svaki kredit i poslati ih u jednom emailu ili ispuniti i isprintati Zahtjev za svaki kredit i poslati ih zajedno poštom na adresu Banke.

MORATORIJ ZA KREDITNU KARTICU

Banka će vam odobriti moratorij na temelju razloga koje ćete navesti u Zahtjevu.

Zahtjev možete popuniti na dva načina:

  • za direktno slanje online kliknite ovdje na  ZAHTJEV 
  • za slanje poštom ili mailom kliknite ovdje na ZAHTJEV

Više o obradi osobnih podataka i Vašim pravima pročitajte u Pravilima o privatnosti Sberbank d.d. za klijente i ostale sudionike.

Ako imate više od jedne Mastercard kreditne kartice u Sberbank d.d., potrebno je ispuniti Zahtjev za svaku kreditnu karticu i poslati ih u jednom emailu ili ispuniti i isprintati Zahtjev za svaku kreditnu karticu i poslati ih zajedno poštom na adresu Banke.

  

KADA moram dostaviti fizički potpisan Zahtjev te dokaz o razlogu za moratorij?

 

KREDITI I KREDITNE KARTICE

Najkasnije tri mjeseca od odobrenja moratorija obvezni ste poštom na adresu Sberbank, Varšavska 9, 10000 Zagreb, s napomenom „MORATORIJ“ dostaviti potpisani obrazac Zahtjeva, koji je ujedno i Dodatak Ugovora o kreditu/Dodatak Ugovora o izdavanju i korištenju Mastercard kreditne kartice i dodjeli limita ili ga predati osobno u poslovnici Banke.

 

Što će biti s otplatom obveza za vrijeme moratorija te nakon njegova isteka?

 

KREDITI

Odgoda plaćanja anuiteta odobrava se u trajanju 3 mjeseca, s početkom od datuma dospijeća Vašeg nepodmirenog anuiteta.

Klijentima koji će imati potrebu za produljenjem moratorija Banka će omogućiti i dodatna 3 mjeseca, uz dostavu propisane dokumentacije.
Podsjećamo kako je potrebno da svi klijenti kojima je Banka odobrila moratorij, prije isteka moratorija, dostave u fizičkom obliku i popunjen i potpisan Zahtjev za moratorij koji je i ujedno Aneks osnovnom Ugovoru o kreditu zajedno s dokazima o razlozima traženja moratorija, kako je i navedeno na Zahtjevu.
Za produljenje trajanja moratorija na dodatna 3 mjeseca, bit će potrebno popuniti i predati potpisani novi Zahtjev za rok od dodatna 3 mjeseca moratorija.

Za klijente koji predaju zahtjev u travnju, moratorij će se aktivirati na način da im se obuhvati anuitet koji dospijeva u travnju, ako isti nije podmiren, neovisno o tome je li već dospio na naplatu na datum predaje Zahtjeva.

Tijekom trajanja moratorija niste dužni plaćati niti glavnicu niti kamatu po kreditu. Kamata po vašem kreditu će se obračunavati, ali ne i naplaćivati.

Po isteku moratorija Banka će kamatu koja nije naplaćena, ali je obračunata za vrijeme moratorija rasporediti na preostale anuitete, do kraja otplate kredita. To znači da će se visina vašeg postojećeg anuiteta po kreditu uvećati za iznos kamate koji će se obračunati za vrijeme moratorija.

Primjer moratorija možete pogledati niže na stranici.

 

KREDITNE KARTICE

Odobrava se odgoda plaćanja obveza po kartici u trajanju od 3 (slovima: tri) mjeseca, s početkom od datuma odobrenja vašeg Zahtjeva. U periodu odgode plaćanja neće biti novog obračuna dospjelih obveza.

Moratorij će se aktivirati na način da se obuhvate nedospjele obveze po kreditnoj kartici koje bi u redovnom procesu, kroz 3 mjeseca, inače dospijevale na naplatu. Obveze koje su dospjele do trenutka prijave za moratorij, bit će potrebno podmiriti po redovnom procesu.

Tijekom trajanja moratorija niste dužni plaćati obveze po kojima je odobren moratorij, a korištenje kartice bit će privremeno onemogućeno. Banka tijekom moratorija neće naplaćivati redovnu kamatu za obveze u moratoriju te će ista biti obračunata po izlasku iz moratorija. Zatezne kamate neće se računati za kreditne kartice u moratoriju te se neće naplaćivati članarina za charge kartice.

 Po isteku moratorija, nastavljate redovno plaćati dospjele obveze. Obračunata kamata za 3 (slovima: tri) mjeseca trajanja odgode plaćanja plaća se nakon isteka moratorija odnosno novog obračuna, zajedno s ostalim obvezama po kartici. Za klijente koji su koristili uslugu obročnog plaćanja po svojoj Mastercard kartici, dospijeće rata će se po ulasku u moratorij pomaknuti za 3 mjeseca.

Za sve dodatne informacije o odgodi plaćanja obveza za kredite i kreditne kartice možete nas kontaktirati mailom na info@sberbank.hr ili pozivom u Kontakt centar 0800 0600.

 

Što još trebam napraviti kako bi se pokrenuo moratorij na otplatu kredita?

 

KREDITI

Važne napomene!

  • Ako kredit u Sberbank plaćate obustavom na plaći, dužni ste obavijestiti poslodavca da vam je banka odobrila moratorij – kako vam poslodavac prilikom isplate plaće ne bi obustavio anuitet kredita. Obavijest Banke za poslodavce može se naći u nastavku ove obavijesti.
  • Ako u nekoj drugoj banci imate trajni nalog za otplatu kredita u Sberbank, potrebno je da ga u toj banci obustavite za vrijeme trajanja moratorija. Ako sredstva ipak budu trajnim nalogom uplaćena na kredit za vrijeme moratorija, neće biti korištena za otplatu anuiteta.

Ako otplaćujete kredit u Sberbank putem trajnog naloga u Sberbank, za vrijeme trajanja moratorija nećemo provoditi trajni nalog radi naplate anuiteta kredita. Obavijest za poslodavce možete pronaći na linku KLIKNITE OVDJE ZA OBAVIJEST.

Klijent koji ne ostvari ovim putem pravo na moratorij, može ga zatražiti od Banke slanjem upita na info@sberbank.hr ili poštom na Sberbank d.d. Varšavska 9, 10 000 Zagreb.

 

KREDITNE KARTICE

Ako obveze po Sberbank Mastercard kreditnoj kartici otplaćujete putem trajnog naloga u Sberbank, za vrijeme trajanja moratorija nećemo provoditi trajni nalog radi naplate obveza u statusu moratorija. Po završetku moratorija trajni nalog će se ponovno aktivirati.

PROVEDBA MJERA ZA FINANCIJSKU LIKVIDNOST PRAVNIH OSOBA USLIJED COVID19 PANDEMIJE

 

Kako bismo svojim klijentima pravnim osobama omogućili brže i efikasnije podnošenje zahtjeva za korištenje mjera Vlade Republike Hrvatske, omogućili smo da zahtjev mogu poslati online putem Fina portala MJERE. Podnositelji prijave koji se mogu registrirati za spomenute mjere su trgovačka društva, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva čije poslovne aktivnosti su u okolnostima COVID 19 pandemije ugrožene ili u potpunosti onemogućene za daljnje poslovanje. Detaljne informacije o korištenju mjera za financijsku likvidnost pravnih osoba i podnošenju zahtjeva možete pronaći na poveznici.
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti svom referentu.

Trebate pomoć?