Osiguranje limita po kreditnoj kartici

Osiguranje limita po kreditnoj kartici

Osigurateljno pokriće Smrt (bolest ili nesretni slučaj) Potpuni trajni invaliditet(100%)(bolest i/ili nesretni slučaj) Privremena nesposobnost za rad (bolovanje) Prestanak radnog odnosa (otkaz)
Naknada štete  Ukupan iznos dugovanja po kartici glavnice
Pristupna dob 18-60 godina
Prestanak pokrića Navršenjem 70. godine života Navršenjem 65. godine života
Trajanje osiguranja Dugoročno (za vrijeme trajanja kreditne kartice)
Osnovica za utvrđivanje ukupnog iznosa dugovanja Na dan smrti Osiguranika Na dan nesretnog slučaja ili na dan dijagnosticiranja bolesti 1. dan privremene nesposobnosti za rad 1. dan prestanka radnog odnosa
Poček* X 45 dana 60 dana
Isključenje obveze** Sukladno Općim uvjetima 60 dana 90 dana

*Poček – Bolovanje – osigurani slučaj bolovanja nastupio je ukoliko je Osiguranik bio na bolovanju neprekidno dulje od 45 dana. Ukupni ug utvrđuje se na 1. dan bolovanja, a isplata slijedi nakon 45.dana bolovanja.

*Poček – Otkaz – Otkazom se smatra nezaposlenost Osiguranika tj. prekid radnog odnosa, te ako Osiguranik ostane nezaposlen 60 dana ili više. Mora biti evidentiran kao nezaposlen pri zavodu za zapošljavanje, te ne smije ostvarivati prihode s osnove samostalnog ili nesamostalnog rada. Prestankom radnog odnosa smatra se samo nedobrovoljna nezaposlenost Osiguranika. U slučaju otkaza, ukupni dug utvrđuje se na 1.dan otkaza, a isplata slijedi nakon 60. dana otkaza i pokriva se ukupni dug po kreditnoj kartici utvrđen na 1. dan otkaza.

**Isključenje obveze – Bolovanje – ukoliko je bolovanje nastupilo unutar prvih 60 dana od dana potpisa Pristupnice neće se smatrati da je nastao osigurani slučaj. Također, neće se smatrati osiguranim slučajem ako je bolovanje nastalo zbog zdravstvenog stanja koje je dijagnosticirano prije potpisivanja Pristupnice.

**Isključenje obveze – Otkaz – Neće se smatrati osiguranim slučajem ako je nezaposlenost nastupila unutar 90 dana od potpisa Pristupnice. Dodatna isključenja su: umirovljenje, istek ugovora o radu, osobno uvjetovani otkaz, otkaz uvjetovan ponašanjem Osiguranika, izvanredni otkaza ugovora o radu, kraj probnog rada, prestanak radne dozvole, prestanak radnog odnosa uslijed izdržavanja kazne zatvora.

**Isključenje obveze – Opći uvjeti – sukladno Općim uvjetima obveza Osiguratelja će biti isključena, te neće postojati obveza isplate naknade ako je osigurani slučakj nastao za vrijeme obavljanja djlatnisti u sljedećim zanimanjima ili bavljenje sljedećim aktivnostima: profesionalni sportaši, podvodne aktivnosti ili bilo kakvi sportovi koji zahtijevaju korištenje letećih naprava, motornih vozila ili sudjelovanje neke životinje neovisno radi li se o rekreativnom, amaterskom ili profesionalnom bavljenju tim aktivnostima odnosno sportovima, skakanje padobranom, bungee jump i base jump, rada na visini ili pod zemljom prilikom obavljanja profesionalne djelatnosti, tjelesna zaštita, planinarski vodiči, sudionici ekspedicija, speleolozi, lov u ograđenim i neograđenim lovištima, demineri, pirotehničari, kaskaderi, profesionalni vojnici, pomorci na dugim plovidbama, vatrogasci.

  • Osiguranju limita po kreditnoj kartici može pristupiti svaki potencijalni korisnik Sberbank kreditne kartice koji zadovoljava određene uvjete Osiguratelja sukladno rizicima koje pokriva paket osiguranja. Preduvjeti za pristupanje u osiguranje su navedeni u Općim uvjetima i na samoj Pristupnici za osiguranje.

Trebate pomoć?