Osiguranje sposobnosti vraćanja kredita

Osiguranje sposobnosti vraćanja kredita (CPI) za slučajeve bolovanja i smrti uslijed bolesti ili kao posljedica nesretnog slučaja

Osigurateljno pokriće Smrt (bolest i/ili nesretni slučaj) Bolovanje
Naknada štete  Iznos nedospjele glavnice Iznos mjesečnog obroka
maksimalno 12 mjesečnih obroka za svaki pojedini osigurani slučaj, odnosno 24 sveukupno za vrijeme trajanja osiguranja
Pristupna dob 18-60 godina
Prestanak pokrića Navršenjem 65. godine života
Trajanje osiguranja Maksimalno 144 mjeseca
Najveći iznos kredita 262.500 kn
Poček* X 45 dana
Isključenje obveze** X 60 dana

*Poček – osigurani slučaj bolovanja nastupio je koliko je osiguranik bio na bolovanju neprekidno dulje od 45 dana, odnosno datum nastanka osiguranog slučaja smatra se 46. dan neprekidnog bolovanja

**Isključenje obveze – ukoliko je bolovanje nastupilo unutar prvih 60 dana od dana potpisa Pristupnice neće se smatrati da je nastao osigurani slučaj.

Osiguranju mogu pristupiti fizičke osobe koje u trenutku ugovaranja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • U trenutku pristupanja imaju najmanje 18, odnosno najviše 60 godina
  • U trenutku potpisivanja pristupnice nisu na bolovanju, odnosno u prethodnom razdoblju od 12 mjeseci nisu bili na bolovanju dužem od 30 dana uzastopno
  • Zdrave osobe, odnosno osobe koje se u trenutku sklapanja ugovora ne nalaze pod stalnim medicinskim tretmanom i nadzorom

Trebate pomoć?