Osiguranje sposobnosti vraćanja kredita

Osiguranje sposobnosti vraćanja kredita (CPI) za slučajeve bolovanja i smrti uslijed bolesti ili kao posljedica nesretnog slučaja

VRSTA RIZIKA

NEZAPOSLENOST - rizik nemogućnosti plaćanja kredita uslijed nastupa prestanka radnog odnosa (otkaza) korisnika kredita. BOLOVANJE - rizik nemogućnosti plaćanja kredita uslijed nastupa privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) korisnika kredita kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti SMRT - rizik nemogućnosti plaćanja kredita uslijed nastupa smrti kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti korisnika kredita

POKRIĆE

Osiguratelj podmiruje mjesečne anuitete, sukladno planu otplate kredita i uvjetima osiguranja, do 4 mjesečna anuiteta za svaki pojedinačni osigurani slučaj i do maksimalno 8 mjesečnih anuiteta sveukupno za vrijeme trajanja osiguranja

Osiguratelj podmiruje mjesečne anuitete, sukladno planu otplate kredita i uvjetima osiguranja, maksimalno 6 mjesečnih anuiteta u maksimalno 2 osigurana slučaja sveukupno za vrijeme trajanja osiguranja

Ostatak duga koji predstavlja nedospjelu glavnicu po Ugovoru o kreditu u skladu s planom otplate kredita važećem u trenutku nastanka osiguranog slučaja 

MAKSIMALNO TRAJANJE POKRIĆA

144 mjeseci

MAKSIMALNI IZNOS


Maksimalni iznos mjesečnog anuiteta je do 7.500,00 HRK/1.000,00 EUR

Maksimalni iznos nedospjele glavnice kredita 300.000,00 HRK/40.000,00 EUR 

POČEK*

60 dana

42 dana

nema

*  Period od datuma nastupa osiguranog slučaja do datuma od kojeg osiguratelj nije u obvezi na isplatu osigurnine

 

Trebate pomoć?