Plaćajte račune na više od 1.000 lokacija

Brzo, jednostavno i sigurno!

Prednosti

Usluga

Usluga plaćanja računa sa 2D bar kodom u prodajnoj mreži Konzuma i Tiska dio je platnog prometa Sberbank od siječnja 2015. Mreža Konzuma i Tiska na kojima je moguće plaćati račune s 2D bar kodom broji više od 1.000 prodajnih mjesta diljem Hrvatske.

NOVO: Od siječnja 2017. godine na više od 500 označenih kioska Tiska moguće je platiti i račune bez 2D bar koda (nije moguće platiti rukom ispisane račune).

Klijentima ova usluga osigurava:

 • Redovna naknada iznosi 3,50 HRK po nalogu, neovisno o iznosu računa koji kupac plaća

 • Izdavatelji računa u korist kojih se obavlja plaćanje BEZ NAKNADE:

 • Sberbank Mastercard CHARGE/REVOLVING

 • Plaćanje dospjelih obveza po Pika karticama (Odnosi se isključivo na plaćanje putem Konzuma) 

 • UDRUGA POSMRTNA PRIPOMOĆ 

 • GEN-I Zagreb d.o.o. 

 • ISTA d.o.o. 

 • Grad Osijek 

 • Grad Osijek - komunalna naknada

 • Grad Osijek - obročna otplata stanova 

 • Vodovod Osijek d.o.o. 

 • Ukop d.o.o. 

 • UNIKOM d.o.o. 

 • ATLAS d.d. 

 • Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond 

 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata (Raiffeisen d.d.) 

 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla (Raiffeisen d.d.) 

 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Novinar (Raiffeisen d.d.) 

 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT (Raiffeisen d.d.) 

 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Sindikat hrvatskih željezničara (Raiffeisen d.d.) 

 • Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (Raiffeisen d.d.)

 • Izdavatelji računa u korist kojih se obavlja plaćanje uz POVOLJNIJU NAKNADU:

 • Vodovod i kanalizacija d.o.o. SPLIT – (1,00 HRK)

Korisne informacije

 • Prema Izdavateljima računa Banka će izvršiti plaćanje sukladno Terminskom planu u kunama

 • Nalozi se mogu platiti isključivo gotovinom

 • Pronađite Vama najbliže prodajno mjesto putem Konzum i Tisak web stranica

Trebate pomoć?