Plaćajte režije i račune Mastercard i Maestro karticama!

Prednosti

Usluga

Usluga plaćanja računa sa 2D bar kodom u prodajnoj mreži Konzuma i Tiska dio je platnog prometa Sberbank od siječnja 2015. Mreža Konzuma i Tiska na kojima je moguće plaćati račune s 2D bar kodom broji više od 1.460 prodajnih mjesta diljem Hrvatske.

NOVO: Od 21.11.2018. na više od 600 prodajnih mjesta Konzuma diljem Hrvatske račune je moguće platiti i Maestro i Mastercard karticama!!!

Od siječnja 2017. godine na više od 700 označenih kioska Tiska moguće je platiti i račune bez 2D bar koda (nije moguće platiti rukom ispisane račune). Od 07.05.2018. na više od 860 prodajnih mjesta Tiska diljem Hrvatske račune je moguće platiti i Maestro i Mastercard karticama!!!

Klijentima ova usluga osigurava:

  • Redovna naknada iznosi 3,50 HRK po nalogu, neovisno o iznosu računa koji kupac plaća

  • Izdavatelji računa u korist kojih se obavlja plaćanje BEZ NAKNADE i uz POVOLJNIJU NAKNADU:

Izdavatelj računa Gotovina - naknada po plaćenom računu Mastercard i Maestro kartice - naknada po plaćenom računu
Sberbank Mastercard charge/revolving 0,00 kn 0,00 kn
Udruga posmrtna pripomoć 0,00 kn 1,50 kn
GEN-I Zagreb d.o.o. 0,00 kn 0,00 kn
ISTA d.o.o. 0,00 kn 0,00 kn
Grad Osijek 0,00 kn 1,20 kn
Grad Osijek - komunalna naknada 0,00 kn 1,20 kn
Grad Osijek - obročna otplata stanova 0,00 kn 1,20 kn
Vodovod Osijek d.o.o. 0,00 kn 1,20 kn
Ukop d.o.o. 0,00 kn 1,20 kn
UNIKOM d.o.o. 0,00 kn 1,20 kn
ATLAS d.d. 0,00 kn 0,00 kn
Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond  0,00 kn 1,00 kn
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata (Raiffeisen d.d.)  0,00 kn 1,00 kn
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla (Raiffeisen d.d.)  0,00 kn 1,00 kn
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Novinar (Raiffeisen d.d.)  0,00 kn 1,00 kn
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT (Raiffeisen d.d.)  0,00 kn 1,00 kn
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Sindikat hrvatskih željezničara (Raiffeisen d.d.)  0,00 kn 1,00 kn
Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (Raiffeisen d.d.)  0,00 kn 1,00 kn
Vodovod i kanalizacija d.o.o. SPLIT 1,00 kn 2,50 kn
GPZ d.o.o., Podružnica Bjelovar 0,00 kn 3,50 kn

Korisne informacije

  • Prema Izdavateljima računa Banka će izvršiti plaćanje sukladno Terminskom planu u kunama

  • Nalozi se mogu platiti gotovinom, Mastercard i Maestro karticama brzo, jednostavno i sigurno, na više od 1460 prodajnih mjesta Tiska i Konzuma diljem Hrvatske

  • Pronađite Vama najbliže prodajno mjesto putem Konzum i Tisak web stranica

Trebate pomoć?