SEPA izravno terećenje

Izravno terećenje u kunama

Usluga

SEPA Izravno terećenje u kunama nacionalna je platna usluga za terećenje transakcijskog (tekućeg/žiro) računa platitelja, kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi Suglasnosti koju je platitelj dao primatelju plaćanja.

SEPA pravila i standardi za izravna terećenja primjenjivati će se na plaćanja u kunama.

Rok za implementaciju SEPA standarda i pravila za izravna terećenja prema Nacionalnom planu migracije na SEPA-u jest 5. lipanj 2017.

Naknada za plaćanje računa iznosi samo 2,00 HRK.

Prednosti

Primatelj plaćanja obavezan je obavijestiti platitelja 14 dana prije svakog terećenja o datumu, iznosu te identifikatoru primatelja i identifikatoru suglasnosti (prenotifikacija). Primatelj plaćanja može s platiteljima dogovoriti i kraći rok za slanje ove obavijesti.

SEPA pravila propisuju pravo platitelja potrošača na bezuvjetni povrat svakog plaćenog iznosa u roku od 8 tjedana od datuma terećenja računa te pravo povrata u roku od 13 mjeseci za neautoriziranu platnu transakciju (Refund).

Platitelj može u poslovnici Banke u svakom trenutku definirati posebne uvjete za izvršenje svakog naloga:

  • Zabranu terećenja svog transakcijskog (tekućeg/žiro) računa za sva SEPA izravna terećenja;

  • Zabranu terećenja svog transakcijskog (tekućeg/žiro) računa za sva SEPA izravna terećenja inicirana od strane jednog ili više Primatelja plaćanja (tzv. „crna lista“);

  • Terećenje svog transakcijskog (tekućeg/žiro) računa za SEPA izravna terećenja inicirana od strane jednog ili više Primatelja plaćanja (tzv. „bijela lista);

  • Ograničenje naplate SDD naloga po određenoj suglasnosti na određeni iznos.

Trebate pomoć?