Sigurnost kartičnog plaćanja

Sigurnost kartičnog plaćanja

 • Čuvajte podatke koji se nalaze otisnuti na kartici, uključujući broj kartice, datum isteka kartice te troznamenkasti kontrolni broj (CVV/CVC2)
 • Čuvajte pristup svojim karticama i vodite računa kada i kome dajete podatke sa svoje kartice, kao i gdje fizički držite svoju karticu
 • Ne pristajte da internetske trgovine ili netko treći čuva podatke s kartica tijekom ili nakon plaćanja i budite svjesni rizika koje takav pristanak donosi
 • Ako vam se netko treći obrati na internetu, e-mailom, linkom ili čak telefonskim pozivom - ne potvrđujte i ne dijelite podatke s kartica i ne šaljite kopiju svoje kartice. Na taj način netko treći pokušava neovlašteno doći do vaših osobnih informacija i/ili podataka s kartice te nakon toga inicirati neovlaštenu transakciju. Takav način prijevare nazivamo phishing - "pecanje" podataka. To je kao da dajete novac nepoznatom prolazniku na ulici
 • PIN (tajni broj) zapamtite i čuvajte u tajnosti. Nemojte ga čuvati zapisanog pored kartice ili na samoj kartici. PIN niste dužni reći nikome, pa ni djelatnicima policije ili Banke. Prilikom unosa PIN-a na ATM-u ili POS-u preporuka je zakloniti tipkovnicu.
 • Ne čuvajte svoju karticu zajedno s gotovinom.
 • Karticu nikad ne ostavljajte bez nadzora.
 • Novu karticu odmah po primitku potpišite na poleđini.
 • Kartica glasi na ime korisnika te je neprenosiva.
 • Kartica se izdaje na rok. Staru karticu kojoj je istekao rok valjanosti, prerežite preko magnetske trake i chip-a te je bacite. Kartica čija je valjanost istekla ili je zbog bilo kojeg razloga poništena, ne smije se koristiti.
 • Na zahtjev Banke, kao korisnik kartice obvezni ste, odmah je prerezanu vratiti, jer je kartica u vlasništvu Banke.
 • Ne odgovarajte ni na kakve e-mail poruke navodno od VISA-e ili MasterCard-a i nipošto ne popunjavajte obrasce s detaljnim podacima o kartici, broju računa ili stanja na računu. U slučaju primitka takvog e-mail-a odmah obavijestite Banku.
 • Sve troškove zlouporabe kartice nastale do trenutka prijave u Banku snosi korisnik kartice.
 • Ukoliko nakon prijave nestanka pronađete karticu, ne smijete je koristiti, već ste o tome dužni obavijestiti Banku.
 • Zabilježite brojeve Vaših kartica i brojeve telefona na koje možete prijaviti krađu ili nestanak te ih čuvajte odvojeno od samih kartica.
 • Redovito provjeravajte račune uz koji Vam je izdana kartica te vodite evidenciju o učinjenim troškovima.
 • U slučaju reklamacije na korištenje kartice, možete se obratiti u poslovnicu Banke ili dopisom i u roku potvrditi reklamaciju sukladno pripadajućim Općim uvjetima.
 • Vaša kartica prihvaćena je na prodajnom mjestu i bankomatu na kojem je istaknuta oznaka pripadajućeg kartičnog branda (Visa, Maestro, MasterCard, Visa Electron).
 • Banka ne preuzima odgovornost za kvalitetu robe i usluga kupljenih karticom. Reklamacije roba i usluga rješavate na prodajnom mjestu.
 • Banka ne preuzima odgovornost za sve eventualne štete i zloupotrebe koje proizlaze iz korištenja usluga servisa za internetska plaćanja (PayPal, Moneybookers i sl.) Korisnici ovakvog načina plaćanja dužni su detaljno provjeriti sve uvjete poslovanja te se za sve nejasnoće obratiti direktno davatelju tih usluga.
 • U slučaju otuđenja ili nestanka kartice, odmah nazovite Banku na broj 0800 0600

Trebate pomoć?