B-FREE štedni račun

A vista štednja s najboljom kamatom

Vaša sredstva su vam uvijek na raspolaganju

Karakteristike

B-FREE račun je poseban oblik štednje namijenjen svima koji žele brz pristup novcu, a pritom se ne žele odreći privlačne kamatne stope te sigurnog ulaganja. Namijenjen osobama koje svojom ušteđevinom žele upravljati na jednostavan i siguran način, bilo kad i bilo gdje.    

 • Valute računa HRK ili EUR

 • Novac na računu Vam je uvijek na raspolaganju i možete ga bilo kada prenijeti na svoj referentni račun

 • Jednostavno i sigurno poslovanje putem interneta, pristup moguć uvijek i svuda

 • Mogućnost podnošenja zahtjeva za otvaranjem računa bez dolaska u poslovnicu Banke i bez mijenjanja matične Banke

Korisne informacije

B-FREE račun je posebna vrsta štednog računa koji je namijenjen za depozit po viđenju. B-FREE štedni račun namijenjen je svim punoljetnim fizičkim osobama koje imaju stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj. 

 • Jednostavno otvaranje računa i sigurnost poslovanja putem interneta

  Otvaranje računa možete podnijeti putem naše internet stranice klikom na ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA. Poslovanje sa računom u potpunosti se odvija putem usluge Sberbank online bankinga, a omogućava Vam uštedu novca i vremena. Sa računom možete poslovati uvijek i svuda, potreban Vam je samo pristup internetu. Sberbank klijentima pri poslovanju putem internet bankarstva jamči najviši stupanj sigurnosti.

 • Jednostavan prijenos sredstava

  Fizičke osobe svoja sredstva na B-FREE štedni račun mogu prenijeti s bilo kojeg računa otvorenog u Hrvatskoj ili u inozemstva. Nalozi s Vašeg B-FREE štednog računa su mogući isključivo, putem Sberbank online bankinga, na Vaš referentni račun koji ste naveli pri otvaranju računa. Referentni račun, prema želji i potrebi možete kasnije izmijeniti.

  Podizanje gotovine s B-FREE računa nije moguće.

 • Najčešća pitanja i odgovori – Q&A

Kamatne stope

 

 • Kamatna stopa 0,20% godišnje, promjenjiva za sredstva po viđenju u valuti HRK

 • Kamatna stopa 0,10% godišnje, promjenjiva za sredstva po viđenju u valuti EUR

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 07.12.2020.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 09.11.2020.

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti za poslovanje s građanima za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 17.05.2020.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Konzum kartice (vrijede od 30.03.2020.)

Obavijest o stupanju Općih uvjeta za Mastercard Identity Check na snagu sa 16.10.2019

Obavijest o dopuni Općih uvjeta vezano za bekontaktne limite

Obavijest o dopuni Općih uvjeta za korištenje Mastercard kartice (vrijede od 30.3.2020.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Sberbank Mastercard Standard kartice (vrijedi od 30.03.2020.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 30.03.2020.)

Obavijest o dopuni Općih uvjeta i Naknada

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 02.05.2019.)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja za potrošače - vrijede 08.02.2019

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice (vrijede od 14.9.2019.)

Opći uvjeti za korištenje Mastercard Identity Check

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno depozitnim poslovima s potrošačima - 04.08.2020.

Arhiva

Pravilnici

Pravila nagradnog programa MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Terminski planovi izvršenja transakcija

Terminski plan za kunski platni promet

Terminski plan za devizni platni promet

Terminski plan za SEPA izravna terećenja

Osiguranje depozita

Osiguranje depozita

Zainteresiran/a sam za B-FREE štedni račun

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Ako ne dođe do uspostave poslovnog odnosa Sberbank d.d. podatke unesene u obrascu čuva 6 mjeseci nakon čega ih briše. Više o samim pravima moguće je saznati u Pravilima o privatnosti Sberbank d.d. za klijente i ostale sudionike.

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirat će Vas naš osobni bankar

 • Sastanak

  Sastanak s osobnim bankarom i ugovaranje/aktivacija usluge

Trebate pomoć?