Dječja štednja

Super Bero

Od malih nogu i ja štedjeti mogu

Karakteristike

Dječja štednja je štedni proizvod namijenjen klijentima koji žele sigurnu i postupnu štednju za svoje dijete prema vlastitim financijskim mogućnostima. Ista se ugovara i glasi na ime djeteta, a ugovara je zakonski zastupnik tj. roditelj ili skrbnik.

Dječja štednja je namijenjena djeci do navršene 18. godine života.    

 • Valuta štednje HRK, EUR, USD

 • Minimalni iznosi uplate i štednje iznose 50,00 HRK, 10,00 EUR, 10,00 USD

 • Maksimalni iznosi dnevne uplate po štednji iznose 35.000,00 HRK, 5.000,00 EUR, 6.500,00 USD

 • Raspolaganje glavnicom štednje po isteku roka štednje ili u slučaju prijevremenog raskida

 • Raspolaganje kamatom po isteku štednje ili u slučaju prijevremenog raskida

 • Kamata se obračunava i pripisuje štednom ulogu godišnje (svakih 12 mjeseci od dana prve uplate odnosno zaključenja ugovora o dječjoj štednji) i na kraju isteka ugovorenog roka dječje štednje za uloge ugovorene na rok od tri, četiri ili pet godina. Za uloge ugovorene na rokove od jedne godine i dvije godine kamata se obračunava i pripisuje štednom ulogu mjesečno

Depoziti položeni u Sberbank d.d. osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB). 

Kamatne stope

Visina kamatne stope ovisi o roku oročenja.

Kamatne stope iskazane su na godišnjem nivou, te su fiksne za sve rokove.

Valuta HRK 1 godina 2 godine 3 godine 4 godine 5 godina
Svi iznosi 4,50% 4,60% 4,70% 4,80% 4,90%
Na dio sredstava preko 200.000,00 1,70%
EKS* EKS je jednak nominalnoj kamatnoj stopi 

*Kalkulacija EKS se bazira na redovnim mjesečnim uplatama istog iznosa

Valuta EUR 1 godina 2 godine 3 godine 4 godine 5 godina
Svi iznosi 3,00% 3,10% 3,20% 3,30% 3,40%
Na dio sredstava preko 25.000,00 0,80%
EKS* EKS je jednak nominalnoj kamatnoj stopi

*Kalkulacija EKS se bazira na redovnim mjesečnim uplatama istog iznosa

Valuta USD 1 godina 2 godine 3 godine 4 godine 5 godina
Svi iznosi 1,90% 2,00% 2,10% 2,20% 2,30%
Na dio sredstava preko 30.000,00 0,40%
EKS* EKS je jednak nominalnoj kamatnoj stopi

*Kalkulacija EKS se bazira na redovnim mjesečnim uplatama istog iznosa

Zainteresiran/a sam za Dječja štednja

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sastanka s Osobnim bankarom i ugovaranje/aktivacija usluge

Trebate pomoć?