Dječja štednja

Super Bero

Od malih nogu i ja štedjeti mogu

Karakteristike

Dječja štednja je štedni proizvod namijenjen klijentima koji žele sigurnu i postupnu štednju za svoje dijete prema vlastitim financijskim mogućnostima. Ista se ugovara i glasi na ime djeteta, a ugovara je zakonski zastupnik tj. roditelj ili skrbnik.

Dječja štednja je namijenjena djeci do navršene 18. godine života.    

 • Valuta štednje HRK, EUR

 • Minimalni iznosi uplate i štednje iznose 75,00 HRK, 10,00 EUR

 • Maksimalni iznosi dnevne uplate po štednji iznose 35.000,00 HRK, 5.000,00 EUR

 • Raspolaganje glavnicom štednje po isteku roka štednje ili u slučaju prijevremenog raskida

 • Raspolaganje kamatom po isteku štednje ili u slučaju prijevremenog raskida

 • Kamata se obračunava i pripisuje štednom ulogu po isteku ugovorenog roka štednje

Depoziti položeni u Sberbank d.d. osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB). 

Kamatne stope

Visina kamatne stope ovisi o roku oročenja.

Kamatne stope iskazane su na godišnjem nivou, te su fiksne za sve rokove.

Dnevni limit uplate od minimalno 75,00 HRK, do maksimalno 35.000,00 HRK

Valuta HRK 1 godina 2 godine 3 godine 4 godine 5 godina
Svi iznosi 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
EKS* EKS je jednak nominalnoj kamatnoj stopi 

Dnevni limit uplate od minimalno 10,00 EUR, do maksimalno 5.000,00 EUR

Valuta EUR 1 godina 2 godine 3 godine 4 godine 5 godina
Svi iznosi 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
EKS* EKS je jednak nominalnoj kamatnoj stopi

*Kalkulacija EKS se bazira na redovnim mjesečnim uplatama istog iznosa

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 8.07.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 8.05.2019.

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 02.05.2019.)

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije (vrijede od 28.07.2018)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 28.07.2018.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju MasterCard kartice (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti MasterCard Sberbank Konzum Kartica (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa (vrijede od 25.05.2018.)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja za potrošače - vrijede 08.02.2019

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 02.05.2019.)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta od 02.05.2019.

Obavijest o dopuni Općih uvjeta vezanih za kartično poslovanje - beskontaktne kartice (07.12.2018.)

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Arhiva

Pravilnici

Pravila nagradnog programa MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Terminski planovi izvršenja transakcija

Terminski plan za kunski platni promet

Terminski plan za devizni platni promet

Terminski plan za SEPA izravna terećenja

Osiguranje depozita

Osiguranje depozita

Zainteresiran/a sam za Dječja štednja

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sastanka s Osobnim bankarom i ugovaranje/aktivacija usluge

Trebate pomoć?