Dječja štednja

Super Bero

Od malih nogu i ja štedjeti mogu

Karakteristike

Dječja štednja je štedni proizvod namijenjen klijentima koji žele sigurnu i postupnu štednju za svoje dijete prema vlastitim financijskim mogućnostima. Ista se ugovara i glasi na ime djeteta, a ugovara je zakonski zastupnik tj. roditelj ili skrbnik.

Dječja štednja je namijenjena djeci do navršene 18. godine života.    

 • Valuta štednje HRK, EUR

 • Minimalni iznosi uplate i štednje iznose 75,00 HRK, 10,00 EUR

 • Maksimalni iznosi dnevne uplate po štednji iznose 35.000,00 HRK, 5.000,00 EUR

 • Raspolaganje glavnicom štednje po isteku roka štednje ili u slučaju prijevremenog raskida

 • Raspolaganje kamatom po isteku štednje ili u slučaju prijevremenog raskida

 • Kamata se obračunava i pripisuje štednom ulogu po isteku ugovorenog roka štednje

Depoziti položeni u Sberbank d.d. osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB). 

Kamatne stope

Visina kamatne stope ovisi o roku oročenja.

Kamatne stope iskazane su na godišnjem nivou, te su fiksne za sve rokove.

Dnevni limit uplate od minimalno 75,00 HRK, do maksimalno 35.000,00 HRK

Valuta HRK 1 godina 2 godine 3 godine 4 godine 5 godina
Svi iznosi 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%
EKS* EKS je jednak nominalnoj kamatnoj stopi 

Dnevni limit uplate od minimalno 10,00 EUR, do maksimalno 5.000,00 EUR

Valuta EUR 1 godina 2 godine 3 godine 4 godine 5 godina
Svi iznosi 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
EKS* EKS je jednak nominalnoj kamatnoj stopi

*Kalkulacija EKS se bazira na redovnim mjesečnim uplatama istog iznosa

Zainteresiran/a sam za Dječja štednja

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sastanka s Osobnim bankarom i ugovaranje/aktivacija usluge

Štedi u Sberbanci!

Trebate pomoć?