Kalkulatori

Izračunajte iznos mjesečne rate ili iznos dospijeća

Kreditni kalkulator

Izračunajte iznos mjesečne rate

Kalkulacija je informativnog karaktera, za detaljne informacije obratite se Vašem osobnom bankaru, u Vama najbližoj poslovnici Sberbank d.d.

Iznos kredita (u KN)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u KN)

Kalkulator štednje

Izračunajte iznos depozita po dospijeću

Kalkulacija je informativnog karaktera, za detaljne informacije obratite se Vašem osobnom bankaru, u Vama najbližoj poslovnici Sberbank d.d.

Iznos depozita (u KN)

00

Ročnost (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos depozita po dospijeću (u KN)

Trebate pomoć?