SEPA

Jedinstveno područje plaćanja u eurima

Noviteti koje donosi SEPA

SEPA-u čine:

  • Jedna valuta – euro

  • Jedan set platnih instrumenata (kreditni transfer, izravno terećenje i platna kartica)

  • Zajednička pravna osnova

  • Zajednički tehnički standardi

  • Infrastruktura za obradu platnih transakcija

  • Zajednička poslovna pravila

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Naknade i kamate

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.01.2022.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga poslovnim subjektima (vrijedi od 19.4.2021.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga poslovnim subjektima (vrijedi od 31.12.2020.)

Opći uvjeti SEPA Izravnog terećenja za poslovne subjekte (vrijede od 25.05.2018.)

Opći uvjeti poslovanja Sberbank d.d. za profesionalne ulagatelje (vrijede od 01.01.2019.)

Informacije o rizicima povezanim s transakcijama sa financijskim instrumentima (vrijedi od 01.01.2019.)

Politika izvršavanja naloga Sberbank d.d. za profesionalne ulagatelje (vrijedi od 01.01.2019.)

Zahtjev i dokumentacija

Obrasci za otvaranje multivalutnog transakcijskog računa

Pristupnica za izdavanje Maestro Business kartice

FATCA CRS informacije za klijente

Informacije klijentima za otvaranje multivalutnog transakcijskog računa

Terminski planovi izvršenja transakcija

Terminski plan za devizni platni promet - vrijedi od 01.02.2021.

Terminski plan za kunski platni promet

Terminski plan za obavljanje SEPA Izravnih terećenja za poslovne subjekte

SEPA

Potrebna dokumentacija i konačni formati

Isplata osobnih primanja i ustege

Zbrojni nalog

Uputa za zbrojni nalog

Novi zbrojni nalog uključuje vrstu naloga 5 - ustege.

Uputa za dostavljanje podataka na magnetskom mediju za automatsko rasknjižavanje obustava po osnovu otplate kredita

Osiguranje depozita

Osiguranje depozita

Opći uvjeti

Obavijest o stupanju Općih uvjeta za Mastercard Identity Check na snagu sa 16.10.2019

Opći uvjeti za korištenje Maestro business kartice po poslovnom računu (vrijede od 14.09.2019.)

Opći uvjeti za korištenje Mastercard Identity Check (vrijede od 14.09.2019.)

Opći uvjeti za izdavanje Maestro Business kartice (vrijede od 12.02.2019.)

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa (vrijede od 25.05.2018.)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard Business kartica (vrijede od 30.03.2020.)

Opći uvjeti za korištenje Maestro business kartice po poslovnom računu (vrijede od 30.03.2020.)

Obavijest o dopuni Općih uvjeta vezano za bekontaktne limite

Korisne informacije

SEPA je jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. Single Euro Payments Area) na kojemu platitelji mogu plaćati i primati plaćanja u eurima uz jednake osnovne uvjete, prava i obveze, neovisno o njihovoj lokaciji. Područje SEPA-e obuhvaća 34 države: sve članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino. Na cijelom SEPA području platne transakcije izvršavaju se u skladu sa SEPA standardima, pravilima i postupcima.

Primjena SEPA-e u Republici Hrvatskoj

SEPA se prvenstveno odnosi na tehničke standarde i pravila izvršavanja prekograničnih i nacionalnih plaćanja u eurima, ali se primjenjuje i na platne transakcije u kunama.

Promjene koje donosi SEPA promjena postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja.

Postojeće tehničke i tehnološke infrastrukture za podnošenje datoteke s nalozima (pain.001) i prihvat datoteke s izvatkom (camt.053) u formatu ISO 20022 XML (SEPA format) treba prilagoditi kako bi se 4. travnja 2016. nalozi provodili po SEPA pravilima.

Svi klijenti koji ne uspiju prilagoditi postojeću infrastrukturu za podnošenje datoteka s nalozima pain.001 kao pomoć u migraciji na poruku pain.001 moći će koristiti "Konverter zbrojnog naloga u poruku pain.001" čije je korištenje besplatno do 01. rujna 2017.godine. Obavijest o mogućnosti korištenja konvertera bit će objavljena po dostupnosti istog.

Početkom primjene Sberbank d.d. neće implementirati i podržavati sljedeće promjene:

  • poruka "Informacija o prometu i stanju - camt.052.001.02 BankToCustomerAccountReportV02"

  • poruka "Obavijest o terećenju/odobrenju - camt.054.001.0 BankToCustomerDebitCreditNotificationV02"

Trebate pomoć?