B-FREE PLUS

Online štednja sa većim prinosom

Za one koji žele više

Posebnosti B-FREE PLUS računa

B-FREE PLUS je račun za pravne osobe namijenjen za sva poduzeća koja imaju otvoren B-FREE račun.

 • Korisnici B-FREE računa mogu otvoriti B-FREE PLUS sa samo dva klika kroz Sberbank Business Online

 • Za sredstva na Vašem B-FREE računu koja se mogu kratkoročno oročiti uz povoljniju kamatu

 • Vaša sredstva uplaćena na B-FREE PLUS ostaju na računu šest tjedana te se nakon toga vraćaju na Vaš B-FREE račun

 • Pripis kamate s Vašeg B-FEE PLUS računa na B-FREE račun radi se na dnevnoj bazi

 • Za aktivaciju B-FREE PLUS računa ne morate potpisivati novi ugovor

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Naknade i kamate

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.07.2021.)

Osiguranje depozita

Osiguranje depozita

Zainteresiran/a sam za B-FREE PLUS

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Ako ne dođe do uspostave poslovnog odnosa Sberbank d.d. podatke unesene u obrascu čuva 6 mjeseci nakon čega ih briše. Više o samim pravima moguće je saznati u Pravilima o privatnosti Sberbank d.d. za klijente i ostale sudionike i u Informacije o obradi osobnih podataka u OSR sustavu.

Čemu služi ova provjera?

Korisne informacije

 • Mogućnost otvaranja B-FREE PLUS računa imaju svi pravni subjekti koji imaju postojeći B-Free račun.

 • Zahtjev za otvaranje B-FREE računa možete podnijeti putem Sberbank Business Online zahtjeva za otvaranje računa. Klijentu je prikazana opcija „Aktivirajte B-Free PLUS” kroz Sberbank Business Online sustava. Klikom na link i autorizacijom zahtjeva proces aktivacije je zaključen.

 • Za aktivaciju B-FREE PLUS računa klijent ne mora potpisivati novi ugovor pošto se ne radi o novom produktu nego o nadogradnji postojećeg B-FREE štednog računa.

 • Produkt daje klijentima mogućnost kratkotrajnog oročavanja sredstava uz povoljniju kamatnu stopu. Trajanje oročenja je šest kalendarskih tjedana tokom kojih klijent ima dnevni pripis kamate koja mu se knjiži na B-Free račun.

Aktivirajte B-FREE PLUS online

Opis procesa

 • Zahtjev za otvaranje računa

  Aktivacijom produkta kroz Sberbank Business Online

 • Autorizacija zahtjeva

  Autorizacijom kroz Sberbank Business Online

 • Aktivacija

  Obavijest klijenta e-mailom kad produkt postane aktivan

Trebate pomoć?