B-FREE

Online štednja

Vaša sredstva su vam uvijek na raspolaganju

Posebnosti B-FREE računa

B-FREE račun je poseban oblik štednje namijenjen svima koji žele brz pristup novcu, a pritom se ne žele odreći dobre kamatne stope te sigurnog ulaganja.

 • Za sredstva na Vašem B-FREE štednom računu nudimo Vam godišnju kamatnu stopu koja je u odnosu na klasični a'vista štedni račun znatno veća

 • Nema propisanog minimuma niti maksimuma stanja na Vašem računu

 • Otvaranje računa možete podnijeti putem naše internet stranice - Zahtjev za otvaranje računa

 • Poslovanje s računom u potpunosti obavljate putem usluga Business Online

 • Vaša sredstava s B-FREE računa možete u svakom trenutku bez naknade prebaciti natrag na Vaš transakcijski račun

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Naknade i kamate

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.01.2022.)

Osiguranje depozita

Osiguranje depozita

Korisne informacije

 • Zahtjev za otvaranje B-FREE računa možete podnijeti putem zahtjeva za otvaranje računa. Nakon uspješno podnijetog zahtjeva potrebno je obaviti osobnu identifikaciju vlasnika računa te potpisivanje potrebne dokumentacije prema dogovoru sa zaposlenikom Sberbanke.

 • Za otvaranje B-FREE računa pravna osoba mora imati otvoren multivalutni račun u Sberbank d.d.

 • Pravne osobe predaju ispunjeni Zahtjev za uključenje Business Online servisa u poslovnici Banke prema odabiru. Prilikom predaje Zahtjeva, klijent - pravna osoba dobiva pripadajući Minikey uređaj potreban za korištenje usluga Business Online internet servisa. Putem e-maila koji je naveo u Zahtjevu dobiva u najkraćem mogućem roku Ugovor o otvaranju Business Online servisa i certifikate sa pripadajućim lozinkama. U tom trenutku, usluga je aktivirana i klijent može početi korisititi Business Online servis.

 • Poslovanje s računom se u cijelosti obavlja putem internetskog bankarstva Sberbanke bilo gdje i kad god – potreban Vam je samo pristup internetu. Time je zajamčena stalna dostupnost sredstava na B-FREE štednom računu i detaljan pregled nad poslovanjem.

 • Referentni račun je Vaš jedini račun na koji ćete moći prebacivati sredstva sa svojeg B-FREE računa. Referentni račun je poslovni račun za pravne osobe otvoren u bilo kojoj banci ili štedionici isključivo u Republici Hrvatskoj koja ima dopuštenje Hrvatske narodne banke za pružanje bankarskih i dodatnih financijskih usluga.

 • Sredstva s B-FREE računa mogu se prebaciti isključivo na referentni račun. Prebacivanje sredstava s B-FREE računa na Vaš referentni račun jednostavno je. Obavite ga elektroničkim putem našeg internet bankarstva na kojeg se prijavite pomoću Vašeg tokena odnosno minikeya i PIN koda. Na internet bankarstvu platni nalog za prebacivanje bit će već ispunjen Vašim podacima i brojem Vašeg tekućeg odnosno žiro računa, a Vi ćete samo upisati željeni iznos i potvrditi prebacivanje.

 • Podizanje gotovine s B-FREE računa nije moguće. Sredstva je potrebno prebaciti na Vaš referentni račun otvoren u bilo kojoj banci u Hrvatskoj s kojeg zatim sredstva možete podići. Nalozi iz ovog produkta imati će prioritet, te će ih Banka izvršavati u najkraćem mogućem roku.

Otvorite B-FREE račun

Opis procesa

 • Zahtjev za otvaranje računa

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirat će Vas naš savjetnik za pravne osobe

 • Sastanak

  Identifikacija vlasnika računa, potpisivanje ugovora

Trebate pomoć?