Ugovaranje moratorija za kreditne kartice

Ugovaranje moratorija za kreditne kartice

 

Za sve klijente koji su uredni u otplati svojih obveza po Mastercard kreditnim karticama, te udovoljavaju propisanim uvjetima, a našli su se u financijskim poteškoćama uzrokovanim COVIDom ili potresom i do sada još nisu koristili moratorij u Banci, omogućili smo odgodu plaćanja, odnosno moratorij na obveze po kreditnim karticama na 3 (tri) mjeseca.

Za sve klijente kojima je moratorij aktiviran do 30.06.2020. Banka će također omogućiti predaju Zahtjeva za novi moratorij na rok od dodatna 3 (tri) mjeseca. Odluku o odobrenju novog moratorija Banka donosi temeljem predane dokumentacije u poslovnicama Banke, dokumentiranih razloga za odgodu otplate te temeljem dosadašnje urednosti u izvršavanju obaveza.

 

 

Moratorij na otplatu obveza po Mastercard kreditnim karticama možete zatražiti u periodu između 1. srpnja i 30. rujna 2020.

  • Moratorij, odnosno odgoda plaćanja obveza po Mastercard kreditnim karticama, se odobrava u trajanju od 3(tri) mjeseca, s početkom od datuma odobrenja vašeg Zahtjeva.
  • U periodu odgode plaćanja neće biti novog obračuna dospjelih obveza. To znači da će se moratorij aktivirati na način da se obuhvate nedospjele obveze po kreditnoj kartici koje bi u redovnom procesu, kroz 3 mjeseca, inače dospijevale na naplatu. Obveze koje su dospjele do trenutka prijave za moratorij, bit će potrebno podmiriti po redovnom procesu.
  • Tijekom trajanja moratorija niste dužni plaćati obveze po kojima je odobren moratorij, a korištenje kartice bit će privremeno onemogućeno. Banka tijekom moratorija neće naplaćivati redovnu kamatu za obveze u moratoriju te će ista biti obračunata po izlasku iz moratorija. Zatezne kamate neće se računati za kreditne kartice u moratoriju te se neće naplaćivati članarina za charge kartice.
  • Po isteku moratorija, nastavljate redovno plaćati dospjele obveze. Obračunata kamata za 3 (slovima: tri) mjeseca trajanja odgode plaćanja plaća se nakon isteka moratorija odnosno novog obračuna, zajedno s ostalim obvezama po kartici. Za klijente koji su koristili uslugu obročnog plaćanja po svojoj Mastercard kartici, dospijeće rata će se po ulasku u moratorij pomaknuti za 3 mjeseca.
  • Ako obveze po Sberbank Mastercard kreditnoj kartici otplaćujete putem trajnog naloga u Sberbank, za vrijeme trajanja moratorija nećemo provoditi trajni nalog radi naplate obveza u statusu moratorija. Po završetku moratorija trajni nalog će se ponovno aktivirati.

 

Za sve dodatne informacije o odgodi plaćanja obveza za Mastercard kreditne kartice, možete nas kontaktirati mailom na info@sberbank.hr ili pozivom u Kontakt centar 0800 0600

 

KADA i KAKO moram dostaviti fizički potpisan Zahtjev te dokaz o razlogu za moratorij?

 

Dolaskom u jednu od poslovnica Sberbank d.d. potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju za ugovaranje moratorija:

ZA KLIJENTE KOJI NISU PRETHODNO IMALI AKTIVIRAN MORATORIJ:

  • obrazac Zahtjeva, koji je ujedno i Dodatak Ugovora po Mastercard kartici i limitu.Kliknite ovdje za ZAHTJEV
  • Važeći dokaz: dokument o razlogu traženja moratorija (gubitak posla, smanjenje plaće, potres)

ZA KLIJENTE KOJI SU AKTIVIRALI MORATORIJ DO 30.06.2020.:

  • obrazac Zahtjeva, koji je ujedno i Dodatak Ugovora po Mastercard kartici i limitu.Kliknite ovdje za ZAHTJEV
  • Važeći dokaz: dokument o razlogu traženja moratorija (gubitak posla, smanjenje plaće, potres)

Važećim dokazima se smatraju:

Kod gubitka posla: Otkaz Ugovora o radu nakon 15.03.2020 ili  Potvrda o nezaposlenosti sa HZZa, ne starija od 30 dana

Kod smanjenja plaće: 2 platne liste isplaćene prije pandemije COVID 19, zaključno sa ožujkom 2020., te platnu listu za zadnju isplatu plaće

Kod financijske štete uzrokovane potresom: Račun/Ponudu/Potvrdu o šteti nastaloj uslijed potresa. Banka će razmatrati odgode plaćanja za štete jednake ili veće od 10.000 hrk (uključen PDV)

U svrhu ubrzanja procesa za rješavanje vašeg zahtjeva, predlažemo da prije dolaska u poslovnicu popunite obrazac Zahtjeva sa svim potrebnim podacima te pripremite navedenu dokumentaciju.

Banka će, po navedenome,  donijeti Odluku o moratoriju na temelju razloga koje ćete navesti u Zahtjevu, te temeljem dostavljene dokumentacije, kao i prethodne urednosti u otplati obveza po Mastercard kreditnim karticama.

Ako imate više od jedne Mastercard kreditne kartice u Sberbank d.d., potrebno je ispuniti Zahtjev za svaku kreditnu karticu posebno.

Više o obradi osobnih podataka i Vašim pravima pročitajte u Pravilima o privatnosti Sberbank d.d. za klijente i ostale sudionike.

Ako ne odgovarate navedenim kriterijima, a imate financijske poteškoće te su vam potrebne mjere olakšanja otplate kredita, molimo Vas da se javite na 01-4801-300 ili osobno dolaskom u poslovnicu.

 

Za sve klijente koji su uredni u otplati svojih obveza po Mastercard kreditnim karticama, te udovoljavaju propisanim uvjetima, a našli su se u financijskim poteškoćama uzrokovanim COVIDom ili potresom i do sada još nisu koristili moratorij u Banci, omogućili smo odgodu plaćanja, odnosno moratorij na obveze po kreditnim karticama na 3 (tri) mjeseca.

Za sve klijente kojima je moratorij aktiviran do 30.06.2020. Banka će također omogućiti predaju Zahtjeva za novi moratorij na rok od dodatna 3 (tri) mjeseca. Odluku o odobrenju novog moratorija Banka donosi temeljem predane dokumentacije u poslovnicama Banke, dokumentiranih razloga za odgodu otplate te temeljem dosadašnje urednosti u izvršavanju obaveza.

 

 

 

Trebate pomoć?