Moratorij za kredite

 PRODULJENJE POSTOJEĆEG MORATORIJA ZA KREDITE

 

 Za sve klijente kojima je moratorij aktivan do 30.06.2020. Banka omogućuje predaju Zahtjeva za produljenje moratorija na rok od 3 (tri) do 6 (šest) mjeseci. Odluku o odobrenju produljenja moratorija Banka donosi temeljem predane dokumentacije u poslovnicama Banke, dokumentiranih razloga za odgodu otplate te temeljem dosadašnje urednosti u izvršavanju obaveza.

Nastavak odgode plaćanja/moratorija odobrava se na novih 3 do 6 mjeseci, s početkom nakon isteka roka postojećeg moratorija.

 • Tijekom trajanja moratorija niste dužni plaćati niti glavnicu niti kamatu po kreditu. Kamata po vašem kreditu će se obračunavati, ali ne i naplaćivati.
 • Po isteku moratorija Banka će kamatu koja nije naplaćena, ali je obračunata za vrijeme ukupnog trajanja moratorija rasporediti na preostale anuitete, do kraja otplate kredita. To znači da će se visina vašeg postojećeg anuiteta po kreditu uvećati za iznos kamate koji će se obračunati za vrijeme ukupnog trajanja moratorija.
 • Krajnji rok otplate kredita produljuje se za onoliko mjeseci na koliko je ukupno odobren moratorij, kako bi vam se dodatno olakšala buduća mjesečna financijska obaveza.
 • Ako u trenutku apliciranja za moratorij postoji dospjeli dug po vašem kreditu, moguće je isti uključiti u moratorij
 • Ako po predmetnom kreditu imate dodatnog sudionika (sudužnika/jamca) potreban je dodatni potpisani Zahtjev/Dodatak Ugovoru i za sudionika. Potpisani Zahtjev/Dodatak Ugovoru za sudužnika/jamca nije uvjet za aktivaciju moratorija, no potrebno je da isti bude dostavljen Banci naknadno, a ukoliko isti nije u mogućnosti dostaviti ga odmah.

   

  Primjer moratorija možete pogledati niže na stranici.

   

  Za sve dodatne informacije o odgodi plaćanja obveza za kredite možete nas kontaktirati mailom na info@sberbank.hr ili pozivom u Kontakt centar 0800 0600

   

   KADA i KAKO moram dostaviti potpisan Zahtjev te dokaz o razlogu za moratorij?

   

  Dolaskom u jednu od poslovnica Banke potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju za produljenje moratorija, a najkasnije prije isteka Vašeg postojećeg moratorija:

  • obrazac Zahtjeva, koji je ujedno i Dodatak Ugovora o kreditu . (Zahtjev se preuzima u poslovnici)
  • Original potpisanog Zahtjeva, koji je ujedno i Dodatak Ugovoru o kreditu-za inicijalno ugovoreni moratorij kod Banke, ako isti već niste dostavili Banci
  • Važeći dokaz - dokument o razlogu traženja moratorija (gubitak posla, smanjenje plaće, potres)

  Važećim dokazima se smatraju:

  • Kod gubitka posla: Otkaz Ugovora o radu nakon 15.03.2020 ili Potvrda o nezaposlenosti sa HZZa, ne starija od 30 dana
  • Kod smanjenja plaće: 2 platne liste isplaćene prije pandemije COVID 19, zaključno sa ožujkom 2020., te platnu listu za zadnju isplatu plaće
  • Kod financijske štete uzrokovane potresom: Račun/Ponudu/Potvrdu o šteti nastaloj uslijed potresa. Banka će razmatrati odgode plaćanja za štete jednake ili veće od 10.000 hrk (uključen PDV)

  U svrhu ubrzanja procesa za rješavanje vašeg zahtjeva, predlažemo da prije dolaska u poslovnicu pripremite ranije navedenu dokumentaciju.

  Banka će, po navedenome,  donijeti Odluku o moratoriju na temelju razloga koje ćete navesti u Zahtjevu i temeljem dostavljene dokumentacije, kao i prethodne urednosti u otplati kredita

   

  Ako imate više od jednog kredita u Sberbank d.d., potrebno je ispuniti Zahtjev za svaki kredit posebno, a u poslovnici Banke.

  Ako ne odgovarate navedenim kriterijima, a imate financijske poteškoće te su vam potrebne mjere olakšanja otplate kredita, možete se javiti na

  01 4801-300 ili osobno doći u jednu od poslovnica Banke.

  Više o obradi osobnih podataka i Vašim pravima pročitajte u Pravilima o privatnosti Sberbank d.d. za klijente i ostale sudionike.

   

   

  Dodatne važne informacije

  • Ukoliko kredit u Banci plaćate obustavom na plaći, dužni ste obavijestiti poslodavca da vam je Banka odobrila moratorij – kako vam poslodavac prilikom isplate plaće ne bi obustavio anuitet kredita. Obavijest Banke za poslodavce može se naći na sljedećem linku: OBAVIJEST ZA POSLODAVCE
  • Ukoliko u nekoj drugoj banci imate ugovoren trajni nalog za otplatu kredita u Sberbank d.d., potrebno je da ga u toj banci obustavite za vrijeme trajanja moratorija. Ako sredstva ipak budu trajnim nalogom uplaćena na kredit za vrijeme moratorija, neće biti korištena za otplatu anuiteta.
  • Ukoliko trajni nalog imate ugovoren kod Sberbank d.d., potrebno je isti ukinuti prilikom dolaska u poslovnicu Banke a pri potpisivanju Zahtjeva /Dodatka ugovoru, s čime će Vas dodatno upoznati i djelatnici u poslovnici. Po isteku moratorija trajni nalog je potrebno ponovo ugovoriti u poslovnici Banke.
  • Ukoliko po predmetnom kreditu imate dodatnog sudionika (sudužnika/jamca) potreban je dodatni potpisani Zahtjev/Dodatak Ugovoru za predmetnog sudionika. Potpisani Zahtjev/Dodatak Ugovoru za sudužnika/jamca nije uvjet za aktivaciju moratorija, no potrebno je da isti bude dostavljen Banci naknadno a ukoliko isti nije u mogućnosti dostaviti ga odmah.

 

 

UGOVARANJE MORATORIJA ZA KREDITE

 

Za sve klijente koji uredno otplaćuju svoje kredite a našli su se u financijskim poteškoćama uzrokovanim COVIDom ili potresom i do sada još nisu koristili moratorij u Banci, omogućili smo odgodu plaćanja, odnosno moratorij na otplatu kredita na rok od 3(tri) do 6 (šest) mjeseci

Moratorij na otplatu kredita možete zatražiti u periodu između 1. srpnja i 30. rujna 2020.g.

 • Moratorij, odnosno odgoda plaćanja anuiteta, odobrava se u trajanju na rok od 3(tri) do 6 (šest) mjeseci , a ovisno o razlogu traženja moratorija, s početkom od datuma dospijeća Vašeg nepodmirenog anuiteta.
 • Odluku o odobrenju moratorija Banka donosi temeljem predane dokumentacije u poslovnicama Banke, dokumentiranih razloga za odgodu otplate te temeljem dosadašnje urednosti u izvršavanju obaveza.
 • Tijekom trajanja moratorija niste dužni plaćati niti glavnicu niti kamatu po kreditu. Kamata po vašem kreditu će se obračunavati, ali ne i naplaćivati.
 • Po isteku moratorija Banka će kamatu koja nije naplaćena, ali je obračunata za vrijeme moratorija rasporediti na preostale anuitete, do kraja otplate kredita. To znači da će se visina vašeg postojećeg anuiteta po kreditu uvećati za iznos kamate koji će se obračunati za vrijeme moratorija.
 • Krajnji rok otplate kredita produljuje se za onoliko mjeseci na koliko je odobren moratorij, kako bi Vam se dodatno olakšala buduća mjesečna financijska obaveza
 • Ako u trenutku apliciranja za moratorij postoji dospjeli dug po Vašem kreditu, moguće je isti uključiti u moratorij.
 • Ukoliko po kreditu imate dodatnog sudionika (sudužnika/jamca) potreban je dodatni potpisani Zahtjev/Dodatak Ugovoru i za sudionika. Potpisani Zahtjev/Dodatak Ugovoru za sudužnika/jamca nije uvjet za aktivaciju moratorija, no potrebno je da isti bude dostavljen Banci naknadno ukoliko isti nije u mogućnosti dostaviti ga odmah.

 

Primjer moratorija možete pogledati niže na stranici.

 

Za sve dodatne informacije o odgodi plaćanja obveza za kredite možete nas kontaktirati mailom na info@sberbank.hr ili pozivom u Kontakt centar 0800 0600

 

 

KADA i KAKO moram dostaviti fizički potpisan Zahtjev te dokaz o razlogu za moratorij?

 

Dolaskom u jednu od poslovnica Sberbank d.d. potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju za ugovaranje moratorija:

 • Obrazac Zahtjeva, koji je ujedno i Dodatak Ugovora o kreditu (Zahtjev se preuzima u poslovnici)
 • Važeći dokaz: dokument o razlogu traženja moratorija (gubitak posla, smanjenje plaće, potres)

Važećim dokazima se smatraju:

 • Kod gubitka posla: Otkaz Ugovora o radu nakon 15.03.2020 ili Potvrda o nezaposlenosti sa HZZa, ne starija od 30 dana
 • Kod smanjenja plaće: 2 platne liste isplaćene prije pandemije COVID 19, zaključno sa ožujkom 2020., te platnu listu za zadnju isplatu plaće
 • Kod financijske štete uzrokovane potresom: Račun/Ponudu/Potvrdu o šteti nastaloj uslijed potresa. Banka će razmatrati odgode plaćanja za štete jednake ili veće od 10.000 hrk (uključen PDV)

U svrhu ubrzanja procesa za rješavanje Vašeg zahtjeva, preporučamo da prije dolaska u pripremite gore navedenu dokumentaciju.

Banka će, po navedenome,  donijeti Odluku o moratoriju na temelju razloga koje ćete navesti u Zahtjevu, te temeljem dostavljene dokumentacije, kao i prethodne urednosti u otplati kredita.

 

Ako imate više od jednog kredita u Sberbank d.d., potrebno je ispuniti Zahtjev za svaki kredit posebno, a u poslovnici Banke.

Ako ne odgovarate navedenim kriterijima, a imate financijske poteškoće te su vam potrebne mjere olakšanja otplate kredita, možete se javiti na

01 4801-300 ili osobno dolaskom u poslovnicu.

Više o obradi osobnih podataka i Vašim pravima pročitajte u Pravilima o privatnosti Sberbank d.d. za klijente i ostale sudionike.

 

 

 Dodatne važne informacije.

 • Ukoliko kredit u Banci plaćate obustavom na plaći, dužni ste obavijestiti poslodavca da vam je Banka odobrila moratorij – kako vam poslodavac prilikom isplate plaće ne bi obustavio anuitet kredita. Obavijest Banke za poslodavce može se naći na sljedećem linku: OBAVIJEST ZA POSLODAVCE
 • Ukoliko u nekoj drugoj banci imate ugovoren trajni nalog za otplatu kredita u Sberbank d.d., potrebno je da ga u toj banci obustavite za vrijeme trajanja moratorija. Ako sredstva ipak budu trajnim nalogom uplaćena na kredit za vrijeme moratorija, neće biti korištena za otplatu anuiteta.
 • Ukoliko trajni nalog imate ugovoren kod Sberbank d.d., potrebno je isti ukinuti prilikom dolaska u poslovnicu Banke a pri potpisivanju Zahtjeva /Dodatka ugovoru, s čime će Vas dodatno upoznati i djelatnici u poslovnici. Po isteku moratorija trajni nalog je potrebno ponovo ugovoriti u poslovnici Banke.
 • Ukoliko po predmetnom kreditu imate dodatnog sudionika (sudužnika/jamca) potreban je dodatni potpisani Zahtjev/Dodatak Ugovoru za predmetnog sudionika. Potpisani Zahtjev/Dodatak Ugovoru za sudužnika/jamca nije uvjet za aktivaciju moratorija, no potrebno je da isti bude dostavljen Banci naknadno a ukoliko isti nije u mogućnosti dostaviti ga odmah.

 

 

 

 

 

Trebate pomoć?