Časopis „Global Finance“ proglasio Sberbank Online najboljom ruskom internet bankom za građane

25.07.2014. Press portal

Časopis „Global Finance“ proglasio Sberbank Online najboljom ruskom internet bankom za građane

25. srpnja, Moskva – Sberbank Online osvojila je nagradu kao najbolja internet banka za građane u Rusiji za 2014. godinu, prema istraživanju koje je proveo časopis „Global Finance“. Sberbank je također zauzela prvo mjesto u tri druge kategorije među bankama srednje i istočne Europe (CEE): "Banka s najboljim rješenjem za Mobilno bankarstvo", "Banka s najboljim rješenjem za SMS bankarstvo" i "Banka s najboljom aplikacijom za Mobilno bankarstvo”. 

 
Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Sberbank of Russia, g. Alexander Torbakov, rekao je: "Sberbank od početka nastoji biti banka koja nudi najbolja rješenja za online i mobilno bankovno poslovanje. Ova nagrada predstavlja priznanje i potvrdu naših nastojanja u razvijanju digitalnih i multi-kanalnih usluga i rješenja Sberbanke. Nastavit ćemo s unapređivanjem naših usluga u ovim segmentima s ciljem da osim što odgovaramo na nove potrebe naših klijenata, njihove zahtjeve i predvidimo”. 
Sberbank Online svojim klijentima omogućava sigurno upravljanje njihovim bankovnim računima i karticama, obavljanje transakcija putem interneta i plaćanje računa za mobilni telefon bez plaćanja naknade. Korisnici se na sustav mogu prijaviti koristeći posebno korisničko ime i lozinku. Naknade koje se obračunavaju za plaćanja preko sustava Sberbank Online su manje od standardnih, dok su kamatne stope za depozite koji se ugovaraju online više. Također je moguće plaćanje računa za režije i za internet, kao i plaćanje poreza (ukupno je omogućeno plaćanje obveza prema više od 60.000 pružatelja usluga). U ovom trenutku broj klijenata Sberbanke koji aktivno koriste sustav Sberbank Online premašuje 12 milijuna.
 
Pored navedenog, mobilna aplikacija za Sberbank Online dostupna je za sve vodeće mobilne platforme: iOs, Android i Windows Phone. Broj korisnika rješenja za mobilno bankarstvo već sada premašuje 2 milijuna.
 
Detaljne informacije o aplikaciji Sberbank Online možete pronaći ovdje.
  
Sberbank of Russia
Alexander Baziyan
Odjel za odnose s javnošću
Tel.: +7 495 957 5721
media@sberbank.ru
 
 
Sberbank d.d. je deveta banka po udjelu u ukupnoj aktivi na hrvatskom bankarskom tržištu. Od 15. veljače 2012. godine članica je Sberbank grupe. Zahvaljujući međunarodnoj mreži, Banka klijentima pruža ne samo financijsku podršku u Hrvatskoj putem 33 poslovnice u 24 grada, već im pomaže i u njihovim naporima za uključivanje u poslove s inozemstvom.  
Na dan 31. prosinca 2013. godine bilančna suma Banke iznosila je 9.262 mio kuna, dok je adekvatnost kapitala iznosila 20,7%, što ukazuje na visoku sigurnost i stabilnost banke. 
Internet stranica: www.sberbank.hr
 
 
Grupacija Sberbank Europe (Sberbank Europe AG) sa sjedištem u Beču, Republika Austrija, je bankovna grupa u 100%-tnom vlasništvu kompanije Sberbank of Russia. Grupacija Sberbank Europe je danas prisutna na ukupno 9 tržišta u zemljama srednje i istočne Europe (CEE): Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji i Ukrajini. Grupacija je na dan 31. prosinca 2013. upravljala mrežom od 277 poslovnica i imala 4.655 zaposlenih.
Banka je u 2012. godini dobila priznanje za „Banku godine“ prema izboru časopisa The Banker, dok je u 2013. godini proglašena najboljom bankom u regiji srednje i istočne Europe i u Rusiji u godišnjem izboru financijskog mjesečnika Euromoney.
Internet-stranica: www.sberbank.at
 
 
Sberbank of Russia je najveća ruska banka i jedna od vodećih svjetskih financijskih institucija. Na Sberbank otpada gotovo trećina ukupne aktive ruskog bankarskog tržišta, a banka je ujedno i ključni kreditor nacionalne ekonomije te najveći depozitar u Rusiji. Osnivač i većinski vlasnik Sberbanke je Ruska središnja banka s 50% + 1 dionicom s pravom glasa. Ostale dionice banke u vlasništvu su domaćih i stranih malih dioničara. Sberbank ima više od 110 milijuna klijenata-fizičkih osoba i milijun korporativnih klijenata u 22 zemlje svijeta. Banka također upravlja najvećom mrežom poslovnica u Rusiji s više od 18.000 poslovnica, a međunarodne operacije uključuju Veliku Britaniju, SAD, zemlje ZND-a, srednju i istočnu Europu, Tursku te nekoliko drugih zemalja. 
Internet-stranica: www.sberbank.ru
 
 
Dodatne informacije
Nikolina Jerkin
Sberbank d.d.
Marketing i komunikacije
Tel. (01) 6393 – 417

 

Trebate pomoć?