Grupacija Sberbank Europe: Neto dobit od 13,8 milijuna eura ostvarena zahvaljujući povećanju operativnih prihoda i poboljšanoj troškovnoj efikasnosti

13.09.2016. Press portal

Grupacija Sberbank Europe: Neto dobit od 13,8 milijuna eura ostvarena zahvaljujući povećanju operativnih prihoda i poboljšanoj troškovnoj efikasnosti

U Beču, 13. rujna 2016.

U prvih šest mjeseci 2016. godine grupacija Sberbank Europe ostvarila je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 13,8 milijuna eura. Sberbank Europe kontinuirano povećava svoju bazu klijenata, te poboljšava svoju efikasnost kako na prihodovnoj, tako i na troškovnoj strani. Kapitalna i likvidonosna pozicija su ojačane, što banci omogućuje daljnji rast u segmentima poslovanja s pravnim i fizičkim osobama na svim tržištima na kojima je prisutna.

Sberbank Europe započela je ovu godinu sa značajnim poboljšanjem svoje kapitalne strukture, i to konverzijom podređenih kredita (Tier 2 kapital) u iznosu od 370 milijuna eura u CET1 (Common Equity Tier 1) kapital. U srpnju ove godine grupacija je nastavila s provedbom svog izmijenjenog poslovnog modela finaliziranjem prodaje svog 99,5% poslovnog udjela u Sberbank Slovensko. Nakon zaključenja ove kupoprodajne transakcije Sberbank Europe iskazuje čvrstu kapitalnu poziciju sa stopom redovnog osnovnog kapitala (CET1) od 15,8% u odnosu na 10,7% krajem 2015. godine.

Unatoč izazovnom poslovnom okruženju koje karakteriziraju niske kamatne stope i još uvijek važeće sankcije, neto prihodi od kamata porasli su za 21% na 148 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je ponajprije potaknuto rezultatima u segmentu poslovanja s pravnim osobama u Republici Austriji, kao i mjerama za optimizaciju likvidnosti na razini cijele grupacije. Neto prihodi od naknada i provizija porasli su za 10% na 39 milijuna eura. Paralelno s tim, opći administrativni troškovi smanjeni za 13%, i to sa 152 milijuna eura na 132 milijuna eura na razini godine, i to zahvaljujući poboljšanoj troškovnoj efikasnosti.

Sberbank Europe kontinuirano smanjuje svoj portfelj nenaplativih kredita. Loši krediti banke smanjeni su za 12% u odnosu na prvu polovicu 2015. godine, udio problematičnih kredita (NPL) u ukupnim bruto kreditima smanjen je na 10,5%, dok je pokazatelj pokrivenosti loših kredita rezervacijama povećan sa 39% na 45%. U usporedbi sa 2015. godinom troškovi rezerviranja za potencijalne gubitke su stabilizirani, i to ponajprije zbog smanjenog dotoka nenaplativih plasmana. Stoga su i troškovi rezerviranja za potencijalne gubitke značajno smanjeni, i to sa 61 milijuna eura na 37 milijuna eura u prvoj polovici 2016. godine.

Na dan 30. lipnja 2016. godine grupacija Sberbank Europe upravljala je konsolidiranom ukupnom imovinom od 14,242 milijardi eura (uklj. slovačku podružnicu), što predstavlja blago smanjenje od 0,7% u odnosu na kraj 2015. godine. Bez prodane slovačke podružnice Sberbank Europe upravlja ukupnom imovinom u vrijednosti od 12,504 milijardi eura (u odnosu na 12,532 milijardi eura na kraju 2015. godine bez slovačke podružnice).

Sberbank Europe povećala je broj svojih aktivnih klijenata (bez slovačke podružnice) za 9,4%, odnosno sa 604 tisuća klijenata krajem 2015. godine na 661 tisuću klijenata na dan 30. lipnja 2016. godine. To je povećanje ponajprije bilo potaknuto rezultatima u segmentu poslovanja s fizičkim osobama u Srbiji i Češkoj.

U dijelu poslovanja s pravnim osobama Sberbank Europa ostaje fokusirana na svoj cilj da postane most između Rusije i europskih tržišta. Banka i dalje servisira svoje klijente-građane u srednjoj i istočnoj Europi i u Njemačkoj s optimalnom ponudom proizvoda i usluga, odražavajući pritom potrebe klijenata na različitim tržištima.

 

Ključni financijski rezultati kompanije Sberbank Europe AG iz konsolidiranih financijskih izvješća za 1H2016 (rezultati slovačke podružnice (SK) su uključeni odn. iskazani u stavci Prestanak poslovanja)*:

Najvažniji rezultati iz računa dobiti i gubitka

(u mEUR)

HY 2016

HY 2015

Neto dobit

13.8

-65.2

Neto prihodi od kamata (NII)

148

122

Neto kamatna marža (u %)

2,4

2,1

Neto prihodi od naknada i provizija

38.5

34.9

Omjer troškova i prihoda (C/I Ratio)

72

104

Opći administrativni troškovi

132

152

Pokrivenost loših plasmana rezervacijama (%)

45

39

Najvažniji bilančni pokazatelji

(u mEUR)

Na dan 30.06.2016.

Na dan 31.12.2015.

Ukupni neto krediti odobreni klijentima

8,446

8,492

Ukupni depoziti klijenata

7,582

7,677

Omjer kredita/depozita (L/D Ratio) (u %)

111

110.6

Stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1) (u %)

14,5 (15,8 bez SK)

10,7

Stopa adekvatnosti kapitala (CAR) (u %)

17,9

17,7

NPL omjer

10,5

11,3

Ukupna imovina

14,242 (12,504 bez SK)

14,347

 

Broj zaposlenih

4,880 (4,264 bez SK)

5,079

Broj poslovnica

274 (232 bez SK)

280

*podaci za 06/2016 odn. 06/2015 se temelje na nerevidiranim MSFI rezultatima

O grupaciji Sberbank Europe

Grupacija Sberbank Europe (Sberbank Europe AG) sa sjedištem u Beču, Republika Austrija, je bankovna grupa u 100%-tnom vlasništvu kompanije Sberbank of Russia koja je danas prisutna na ukupno 9 tržišta u CEE regiji: Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Srbiji i u Ukrajini. Grupacija zapošljava više od 4.200 osoba, ima 232 poslovnice i brine se za potrebe više od 660.000 klijenata (podaci za 1H2016, bez slovačke podružnice).

Mrežne stranice: www.sberbank.at

O grupaciji Sberbank

Sberbank of Russia je najveća ruska banka i jedna od vodećih svjetskih financijskih institucija. Na Sberbank otpada gotovo trećina ukupne aktive ruskog bankarskog tržišta, a banka je ujedno i ključni kreditor nacionalne ekonomije te najveći depozitar u Rusiji. Osnivač i većinski vlasnik Sberbanke je Ruska središnja banka s 50% + 1 dionicom s pravom glasa. Ostale dionice banke u vlasništvu su domaćih i stranih ulagača. Sberbank ima više od 135 milijuna klijenata-fizičkih osoba i milijun korporativnih klijenata u 22 zemlje svijeta. Banka također upravlja najvećom mrežom poslovnica u Rusiji sa gotovo 17.000 poslovnica, a međunarodne operacije uključuju Veliku Britaniju, SAD, zemlje ZND-a, srednju i istočnu Europu, Tursku te nekoliko drugih zemalja. Banka posluje temeljem odobrenja za rad broj 1481 koje je izdala Ruska središnja banka.

Na kraju prve polovice 2016. godine grupacija Sberbank iskazala je neto dobit od 145,4 milijardi RUB (porast od 166,3% u odnosu na 2Q2015). Povrat na kapital grupacije (RoE) iznosio je 22,8%, u odnosu na 10,3% u 2Q 2015. Grupacija Sberbank upravlja imovinom od ukupno 25,794 bilijuna RUB i ima tržišnu kapitalizaciju od 3,3 bilijardi RUB.

Banka je u 2014. godini dobila priznanje za „Banku godine“ (“Best Bank in CEE 2014”) prema izboru časopisa The Banker, dok je u 2015. godini dobila priznanje “Best Information Security Initiatives in CEE 2015” časopisa Global Finance.

Mrežne stranice: www.sberbank.ru

Kontakt: Linda Michalech Direktorica odjela za Korporativne komunikacije

Sberbank Europe AG Tel.: +43 1 22732 1300, Mobitel: +43 664 8891 3662 linda.michalech@sberbank.at

 

Trebate pomoć?