Sberbank objavio rezultate za 2018. godinu; neto dobit iznosi 831,7 milijardi RUB (11,3 milijardi EUR)

01.03.2019. Press portal

Sberbank objavio rezultate za 2018. godinu; neto dobit iznosi 831,7 milijardi RUB (11,3 milijardi EUR)

Sberbank je objavio svoje godišnje konsolidirane financijske izvještaje u skladu sa MSFI standardima za razdoblje od 12 mjeseci odnosno na dan 31. prosinca 2018. godine. Revizor kompanije je društvo AO PricewaterhouseCoopers Audit. Svi podaci isključuju rezultate kompanije Denizbank A.S., osim ako nije drugačije navedeno.

Herman Gref, predsjednik Uprave Sberbank, tom je prigodom izjavio: „2018. godina bila je važna godina za Sberbank. U toj smo godini ne samo ostvarili rekordnu neto dobit i povrat na kapital od preko 23%, već smo uspješno priveli kraju i prvu godinu provedbe naše Strategije 2020. Nadalje, prihvatili smo se vrlo ambicioznog izazova provedbe naše tehnološke transformacije u okviru koje smo završili reviziju svih najvažnijih IT inicijativa, zaposlili iskusne informatičke stručnjake, radikalno redizajnirali naše procese te integrirali naše poslovanje s IT odjelima, a sve u cilju razvoja naše platforme.

Naučili smo brže implementirati promjene, brže unaprijediti naše procese i proizvode te ih našim klijentima učiniti pristupačnijim uz istovremenu uštedu vremena. Pred nama je još dug put u usavršavanja korisničkog iskustva naših klijenata, kao i uvođenja novih usluga na platformu Sberbank te razvoja novih vještina u našim timovima, uz visoku razinu suradnje. Ostvarivanje naših strateških ciljeva je od ključne važnosti za naše samopouzdanje u suočavanju s vanjskim izazovima te kako bismo osigurali održivi rast vrijednosti za naše dioničare.”

 

Najvažniji pokazatelji za 2018. godinu:

  • neto dobit grupacije iznosi 831,7 milijardi RUB (11,3 milijardi EUR), što predstavlja povećanje od 11,1% u odnosu na 2017. godinu;
  • dobit po redovnoj dionici (Earnings per ordinary share - EPS) grupacije iz tekućeg poslovanja iznosi 38,13 RUB povećanje od 15,4% u usporedbi sa 2017. godinom;
  • povrat na kapital (ROE) na razini godine iznosi 23,1%, dok povrat na imovinu (ROA) grupacije na razini godine iznosi 2%;
  • neto prihodi od naknada i provizija povećani su za 18,1% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje i dosegli su 445,3 milijardi RUB;
  • bruto krediti grupacije (koji uključuju kredite po amortiziranom trošku i prema fer vrijednosti) povećani su za 16,5% na ukupno 21,1 bilijuna RUB; krediti fizičkim osobama porasli su za 25,0% na ukupno 6,8 bilijuna RUB, a krediti pravnim osobama za 12,9% na ukupno 14,3 bilijuna RUB.

 

Najvažniji pokazatelji za 4Q2018:

  • neto dobit grupacije iznosila je 176,2 milijardi RUB (2,4 milijardi EUR), što predstavlja povećanje od 2,2% u odnosu na 4Q2017 odn. 8,4 RUB po redovnoj dionici (Earnings per ordinary share - EPS),
  • porasla je kvaliteta kreditnog portfelja grupe: udio kredita u Fazi 3 (Stage 3) i POCI kreditnih plasmana (purchased or originated credit-impaired financial assets - kupljena ili stvorena financijska imovina umanjena za kreditne gubitke) iznosio je 8,1%, što predstavlja smanjenje tog udjela od 0,3% u usporedbi sa 3Q2018;
  • depoziti klijenata povećani su za 5,1% na ukupnih 20,9 bilijuna RUB u usporedbi sa 3Q2018, pri čemu su depoziti građana porasli za 7,1%, a poduzeća za 1,6%.

 

Za više infromacija molimo pogledati web stranicu: www.sberbank.ru

 

Trebate pomoć?