Sberbank Europe grupa godišnji rezultati za 2018. godinu

11.04.2019. Press portal

Sberbank Europe grupa godišnji rezultati za 2018. godinu

  • je bila najuspješnija godina od ulaska na tržište Europe u 2012. godini: Sberbank Europe grupa ostvarila je neto rezultat od 34 milijuna eura
  • Sve su podružnice iskazale pozitivan rezultat, ponajprije Češka (14,7 milijuna eura) i Srbija (11,1 milijuna eura)
  • Izvrsni rezultati u segmentu poslovanja s građanima: porast broja klijenata za 7,4% u usporedbi s prethodnom godinom, odnosno volumena bruto kredita za 13,7%
  • Smanjenje udjela problematičnih kredita sa 11,0% na 7,3% u odnosu na prethodnu godinu i stabilna kapitalna osnovica (stopa adekvatnosti osnovnog kapitala (CET1) od 16,6%)

 

Ostvarivši dobit nakon oporezivanja od 34 milijuna eura u 2018. godini, Sberbank Europe grupa dokazala je svoju snažnu poziciju uspješnog igrača na bankovnom tržištu u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Ovakav neto rezultat je posljedica poboljšanja poslovanja, učinkovitog upravljanja troškovima i nižih troškova rizika. Uvođenje novog instant kredita u Njemačkoj, povećana potražnja za kreditima u bankama-kćerima i konzekventan razvoj digitalnih usluga omogućili su daljnje povećanje broja klijenata u 2018. godini.

Sonja Sarközi, predsjednica Uprave Sberbank Europe, izjavila je: "Ostvarivši ​​najuspješniju financijsku godinu u mladoj povijesti Sberbank Europe, potvrdili smo da smo ponudili prave proizvode i usluge." 

Podružnice Sberbank Europe grupe značajno su pridonijele pozitivnom rezultatu, čak su i povećale svoju neto dobit u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu, s izuzetkom Češke, gdje su na rezultat utjecale provedene mjere restrukturiranja. Najveći doprinos ukupnoj dobiti u 2018. godini došao je iz Češke (14,7 milijuna eura neto dobiti) i Srbije (11,1 milijuna eura). Ostale podružnice također su ostvarile solidnu neto dobit za 2018. godinu: Mađarska: 4,3 milijuna eura, Slovenija: 8,1 milijun eura, Hrvatska: 6,2 milijuna eura, Bosna i Hercegovina: 3,6 milijuna eura i Banja Luka: 2,6 milijuna eura. 

Strateški cilj Sberbank Europe grupe u 2018. godini bio je jačanje poslovanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Sonja Sarközi: "Ova je strategija savršeno funkcionirala: pojačane poslovne aktivnosti u regionalnim segmentima poslovanja s građanima i malim i srednjim poduzetnicima bile su jedan od glavnih razloga za uspjeh naših podružnica."   

Izvrsna godina za segment poslovanja s građanimaU 2018. godini posebno se dobro razvijao segment poslovanja s građanima. Baza aktivnih klijenata povećana je za 7,4% u odnosu na 2017. godinu, sa 654.000 na 702.000 klijenata-fizičkih osoba, a većina novih klijenata rezultat je procesa akvizicije u Češkoj, Srbiji i u Mađarskoj. Bruto krediti stanovništvu povećani su za 13,7% na gotovo 3,9 milijardi eura u 2018. godini. S rastom od 25,9% u odnosu na prethodnu godinu, potražnja za potrošačkim kreditima se značajno povećala. Ukupno gledajući, volumen kredita na razini grupe (građani, SME klijenti i pravne osobe) neznatno se smanjio u odnosu na prethodnu godinu, i to kao posljedica planiranog smanjenja portfelja korporativnih klijenata u Austriji. 

Vrlo važna prekretnica za Sberbank Europe u 2018. godini bilo je uvođenje online kredita u Njemačkoj, što predstavlja veliki korak u provedbi strategije digitalizacije na razini grupe. Krajem 2018. godine Sberbank Direct je odobrio kredite u iznosu od 71 milijun eura i uspješno se pozicionirao na konkurentnom njemačkom tržištu, nudeći jednostavne proizvode, atraktivne uvjete i digitalne end-to-end procese. 

Neto kamatni prihodi grupe ostali su relativno stabilni u odnosu na 2017. godinu i iznosili su 290,2 milijuna eura (-3,3 milijuna eura ili -1,1% na godišnjoj razini). Neto prihodi od naknada i provizija porasli su u 2018. godini na 90,8 milijuna eura (+10,6 milijuna eura ili + 13,2% na godišnjoj razini). Sve banke-kćeri povećale su u 2018. godini svoje neto prihode od provizija i naknada, pri čemu su prednjačile Mađarska, Češka i Srbija.

 

Operativni troškovi ostali su relativno stabilni i iznosili su u 2018. godini 284.9 milijuna eura.

 

Daljnje smanjenje udjela problematičnih kredita, kvalitetna kapitalna osnovica

Omjer problematičnih kredita grupe poboljšan je u 2018. godini za više od trećinu na 7,3%, i to ponajprije zbog učinkovitog smanjenja loših kredita. Rezerviranja za rizike smanjena su sa 103,6 milijuna eura u 2017. godini na 51,4 milijuna eura u 2018. godini, i to zbog povoljnijeg okruženja u smislu rizičnosti poslovanja.

 Sberbank Europe grupa imala je krajem 2018. godine stabilnu kapitalnu osnovicu, i sa stopom adekvatnosti osnovnog kapitala (CET1) od 16,6% grupa udovoljava svim regulatornim zahtjevima. Ukupna stopa adekvatnosti kapitala na dan 31. prosinca 2018. iznosila je 20,7%.

 Međunarodna rejting-agencija Fitch potvrdila je u rujnu 2018. godine ocjenu „BB+“ s pozitivnim izgledima za Sberbank Europe AG, temeljeći svoju ocjenu na "prihvatljivoj razini kapitala, solidnoj financijskoj i likvidonosnoj poziciji, kao i kvalitetnoj strategiji financiranja".

 Na dan 31. prosinca 2018. godine, Sberbank Europe grupe iskazala je ukupnu imovinu od 11,7 milijardi EUR.

 

 

Najvažniji financijski rezultati Sberbank Europe grupe iz konsolidiranih rezultata za 2018. godinu*

 

Račun dobiti i gubitka

 

(u milijunima EUR)

rezultat na kraju

2018. godine

rezultat na kraju

2017. godine

neto rezultat nakon oporezivanja (uključujući banke u kojima je poslovanje prekinuto)

34,0

-201,6

operativni prihodi, prije rezerviranja za rizike

 

381,9

367,6

operativni rashodi

284,9

286,6

neto prihodi od kamata

290,2

293,5

neto kamatna marža (u %)

2,5

2,3

neto prihodi od naknada i provizija

 

90,8

80,3

odnos između troškova i prihoda (Cost Income Ratio) (u %)

74,6

 

77,9

 

 

Bilanca

 

(u milijunima EUR)

Na dan 31.12.2018.

Na dan 31.12.2017.

ukupni bruto krediti

8.168

8.498

ukupni primljeni depoziti

8.222

8.272

omjer (neto) kredita i depozita (LD ratio, u %)

93

96

stopa adekvatnosti osnovnog kapitala (CET1, u %)

16,6

17,1

ukupna stopa adekvatnosti kapitala (u %)

20,7

21,0

udio problematičnih kredita (NPL ratio)

7,3

11,0

odnos između ukupnih rezervacija za kredite i problematičnih plasmana

(NPL coverage ratio, u %)

62,3

68

ukupna imovina

11.662

12.581

 

 

 

Na dan 31.12.2018.

Na dan 31.12.2017.

Broj zaposlenih

4.007

4.048

Broj poslovnica

188

190

Broj klijenata

oko 713.000

oko 665.000

 

Napomena:

(*) Rezultati Sberbank Europe grupe temelje se na revidiranim konsolidiranim MSFI financijskim izvještajima na dan 31. prosinca 2018. godine.

 

 

 

Trebate pomoć?