Sberbank od 1. listopada snižava kamatne stope na postojeće kredite građana

30.09.2021. Press portal

Sberbank od 1. listopada snižava kamatne stope na postojeće kredite građana

U skladu s kretanjima referentnih kamatnih stopa, Sberbank od 1. listopada snižava kamatne stope na postojeće kredite građana u eurima i kunama, ugovorene s promjenjivom kamatnom stopom.

Niže kamatne stope odnose se na kredite isplaćene do 31. kolovoza 2021. godine.
Za kunske kredite kamata će se smanjiti za 0,04 p.p. dok će se za kredite uz valutnu klauzulu u eurima smanjiti za 0,01 p.p.

Klijentima će snižena kamatna stopa biti vidljiva na anuitetima koji dospijevaju listopadu, a o navedenoj promjeni klijenti su pravovremeno obaviješteni putem odabranog kanala komunikacije.

 

Trebate pomoć?