Specijalist za pravne poslove (m/ž)

1 izvršitelj


Oglas više nije aktivan

Vaše odgovornosti:

 • savjetovanje direktora organizacijskih jedinica i pružanje podrške korisnicima po svim relevantnim aspektima iz poslovne domene organizacijske jedinice
 • sudjelovanje u izradi prijedloga politika, strategija, procedura i općih akata iz poslovne domene organizacijske jedinice
 • koordiniranje aktivnostima na izradi poslovnih planova organizacijske jedinice
 • sudjelovanje u izradi prijedloga za unaprjeđenje poslovnih procesa iz poslovne domene organizacijske jedinice
 • sudjelovanje u analiziranju, praćenju i mjerenju uspješnosti poslovanja organizacijske jedinice
 • davanje pravnih mišljenja u okviru novog kreditnog procesa
 • sastavljanje, kontrola i parafiranje ugovora koje sklapa Banka iz svoje nadležnosti
 • sastavljanje i kontrola sporazuma o osiguranju
 • zastupanje Banke u najsloženijim postupcima pred sudovima i drugim tijelima
 • ocjenjivanje pravne valjanosti instrumenata osiguranja i obavljanje svih pravnih poslova vezanih uz osiguranje plasmana Banke te osiguranje pravne potpore za visoko složene pravne poslove
 • komunikacija sa tijelima državne vlasti i svim znanstvenim i drugim institucijama značajnim za pravnu struku u svrhu prikupljanja i praćenja propisa, mišljenja pravne znanosti i sudske prakse istraživanje i praćenje domaće i svjetske prakse te inovacija iz poslovne domene organizacijske jedinice

Vaš profil:

 • VSS Diplomirani pravnik/Magistar prava
 • položen pravosudni ispit
 • najmanje 5 godina radnog iskustva – prednost iskustvo u pravnim poslovima u bankarstvu, financijama ili na odgovarajućim poslovima korporativnog prava ili pravnika u odvjetničkom uredu
 • poželjno poznavanje propisa kojim je uređeno poslovanje kreditnih institucija te poznavanje pravnog uređenja bankovnih produkata poput kredita, garancija, akreditiva i zaštite potrošača
 • sistematični ste, pedantni i objektivni u radu
 • samostalni ste, odgovorni, kreativni, timski orijentirani te imate razvijene komunikacijske vještine
 • aktivno koristite engleski jezik u govoru i pismu
 • dobro pozanavnje MS Office-a

Nudimo:

 • stalni radni odnos
 • profesionalni razvoj
 • iskustvo u internacionalnoj kompaniji
 • prepoznajemo i nagrađujemo učinkovite zaposlenike

Zainteresirani?

Prepoznajete se?

Veselimo se Vašoj prijavi na zaposlenje@sberbank.hr s naslovom prijave „Specijalist za pravne poslove (m/ž)najkasnije do 25.08.2021.

Certikat poslodavac partner logo

Trebate pomoć?