Vaša priča Vaša banka

Plus štednja

HRK
do 2%
EUR
do 1%
Izračun
Valuta
iznos štednje
HRK
Ročnost
12+12 mjeseci
Kamatna stopa
  • HRK 1,60% prvih 12 mjeseci 2,00% drugih 12 mjeseci
  • EUR 0,50% prvih 12 mjeseci 1,00% drugih 12 mjeseci
Iznos kamate po dospijeću
Glavnica 60.000,00 HRK
Kamata - prvih 12 mjeseci 900,00 HRK
Kamata - drugih 12 mjeseci 1.200,00 HRK
UKUPNO KAMATA:
HRK
ZATRAŽITE PONUDU
Čemu služi ova provjera?
* Obavezno za popuniti
Uvjeti
  • Unaprijed vam je poznata kamata za oba perioda - za prvih i za drugih 12 mjeseci
  • Nakon 12 mjeseci kamata se uvećava i iznosi do čak 1% za eure i do čak 2% za kune
  • Kamate su jednake za sve iznose oročenja
  • Mogućnost raskida depozita nakon 12 mjeseci uz priznavanje ukupne kamatne stope za izdržanih prvih 12 mjeseci
  • Možete oročiti svoju štednju na dva kraća roka (12 mjeseci + 12 mjeseci) umjesto jednog duljeg (24 mjeseca) i na taj način osigurati i odličnu kamatu i fleksibilnije raspolaganje vašom štednjom