Zašto PSD2

Posljednjih godina došlo je do brojnih promjena na tržištu platnog prometa. Osim tehnoloških inovacija, došlo je i do izuzetnog rasta online, mobilnih plaćanja te novih načina plaćanja.

Iz tog razloga Europska unija je (EU) 2015. usvojila drugu Payment Services Directive direktivu (u daljnjem tekstu PSD2 direktiva) glavni ciljevi PSD2 direktive su integriranje i optimiziranje europskog platnog tržišta, poticanje inovacija i konkurentnosti te unapređivanje sigurnosti elektroničkih načina plaćanja. Kao posljedica ovih promjena banke moraju prilagoditi i modernizirati svoje procese te IT sustave za međunarodna plaćanja. S druge strane ta akcija otvara veliku priliku tehnološkim kompanijama za ulazak u profitabilnu industriju plaćanja

 

U 2016. PSD 2 direktiva je stupila na snagu, a do početka ove godine države članice EU morale su je ugraditi u svoje zakonodavstvo. U Republici Hrvatskoj PSD2 direktiva regulirana  je Zakonom o platnom prometu, (ZPP).

PSD 2 u praksi

PSD2 direktiva za vas u budućnosti znači bolji pregled osobnih financija i sigurnije, inovativnije, bolje, brže i povoljnije digitalne usluge kroz uvođenje dvije ključne inovacije koje će poboljšati iskustvo Vas kao potrošača - usluge pregleda računa (AIS) i usluge plaćanja (PIS).

Ako imate račune u više banaka, više nije potrebno koristiti aplikacije svake banke zasebno. Umjesto toga, moći ćete koristiti aplikativno rješenje odabranog vanjskog pružatelja spomenutih usluga (TPP) koji će Vam preko otvorenih sučelja banaka (Open API) pružiti pristup informacijama o računima svih Vaših banaka te omogućiti iniciranje platnih transakcija na jednostavniji i transparentniji način s bilo kojeg računa prema visokim sigurnosnim standardima.

Kreirajmo budućnost financijskih usluga zajedno

Jeste li Pružatelj usluga treće strane (TPP) i želite se povezati s nama?

Ispunite obrazac i prijavite se za pristup PSD2 danas.

 

Više informacija o implementaciji API-a možete pronaći na sljedećoj web adresi: https://developer.token.io/token-request/.

 

Saznajte više o PSD2 regulativi i nacionalnom standardu API-a na web stranici HUB-a.