Arhiva

Opći uvjeti
2019

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga poslovnim subjektima (vrijedi od 14.09.2019.)

Politika izvršavanja naloga Sberbank d.d. za profesionalne ulagatelje (vrijedi od 01.01.2019.)

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga poslovnim subjektima (vrijedi od 30.01.2019.)

Opći uvjeti poslovanja Sberbank d.d. za profesionalne ulagatelje (vrijede od 01.01.2019.)

Informacije o rizicima povezanim s transakcijama sa financijskim instrumentima (vrijedi od 01.01.2019.)

2018

Opći uvjeti SEPA Izravnog terećenja za poslovne subjekte (vrijede od 25.05.2018.)

Opći uvjeti za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima (vrijede od 25.05.2018.)

Tarifa naknada
2020

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.07.2020.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.01.2020.)

2019

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 15.12.2019.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 02.07.2019.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.06.2019.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 03.04.2019.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.03.2019.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 01.01.2019.)

2018

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 20.12.2018.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeći od 13.11.2018.)

Izvadak iz Odluke o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeća od 15.08.2018.)

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeća od 01.07.2018.)

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (važeća od 01.03.2018.)

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte 01.02.2018

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (16.01.2018.)

2017

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (06.07.2017.)

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte (05.06.2017.)

Odluka o kamatama i naknadama za poslovne subjekte

Trebate pomoć?