SEPA izravno terećenje

Izravno terećenje u kunama

Usluga

SEPA Izravno terećenje u kunama je nacionalna platna usluga za terećenje transakcijskog računa platitelja, kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi Suglasnosti platitelja. 

Dana 5. lipnja 2017. godine započinje primjena SEPA Izravnih terećenja.

Potpisivanjem Suglasnosti za SEPA izravno terećenje platitelj daje Suglasnost primatelju plaćanja za iniciranje naloga SEPA izravnog terećenja na teret transakcijskog računa platitelja te se ona ujedno smatra i autorizacijom danom Banci platitelja za terećenje transakcijskog računa platitelja.

Sberbank d.d. je kao pružatelj platnih usluga pristupila Osnovnoj i Poslovnoj HRK SDD shemi, čime je svojim klijentima omogućila korištenje usluge SEPA Izravnih terećenja u svojstvu platitelja ili primatelja plaćanja.

Upute i dokumentaciju možete pronaći na službenim stranicama www.sepa.hr.

Za sve dodatne informacije i pitanja u svezi pružanja usluge SEPA Izravna terećenja na strani platitelja ili primatelja plaćanja molimo Vas da kontaktirate svog Menadžera/Savjetnika za poslovanje s poslovnim subjektima ili pozivom na besplatni info telefon Banke: 0800 0600.

Trebate pomoć?